Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Spolupráce s MŠ

5.5.2023 navštívili žáci 2. třídy sluníčkovou třídu. Chtěli jim předvést, jak se naučili číst. Společně jim přečetli pohádku z čítanky a chvilku si s nimi o přečtené pohádce povídali. Hodinka rychle utekla a museli se zase vrátit do svých lavic.

 

Pohár rozhlasu Jihlava

V úterý 2. 5. a ve čtvrtek 4.5. se v Jihlavě uskutečnila atletická soutěž školních družstev pořádaná Českým atletickým svazem s názvem Pohár rozhlasu. ZŠ Batelov se soutěže zúčastnila v kategoriích mladších žáků a žákyň a starších žáků.  

Ve velké konkurenci mladší žáci obsadili 11. místo ze 14 škol, mladší žákyně byly 12. a starší žáci skončili na 13. místě. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

McDonald´s Cup

V úterý 25. 4. a ve středu 26. 4. se žáci 1. až 5. ročníku zúčastnili McDonald´s Cupu, okrskového kola v malé kopané v Jihlavě. Starší žáci získali ve své skupině nepopulární, přesto pěkné 4. místo a jejich mladší spolužáci se kvalifikovali do dalšího kola, a to díky 3. místu ve své skupině. V okresním kole, které se uskutečnilo 3. 5., nakonec skončili na výborném 5. místě.

Sázení stromků

V pátek 28. 4. se v rámci projektového dne zapojili žáci 8. třídy ve spolupráci s Městysem Batelov do sázení stromů. Žáci vysázeli přes čtyři sta jehličnatých a listnatých stromů a při tom si vyzkoušeli dvě techniky sázení. Odměnou jim bylo následné opékání špekáčků po dobře vykonané práci. Věříme, že se bude sazeničkám stromů dobře dařit.

Výtvarná soutěž

Žáci 3.B třídy se zúčastnili výtvarné soutěže Svět očima dětí 2023, kterou organizuje Ministerstvo vnitra České republiky. Žáci kreslili obrázky na téma Pomněnkový den – Den pohřešovaných dětí a na téma Netolismus – závislost na tzv. virtuálních drogách. 

Kurz první pomoci

Ve dnech 21. 4. a 24. 4. se žáci osmého ročníku zúčastnili kurzu první pomoci. Kurz byl zaměřen především na praktický nácvik poskytnutí první pomoci. Žáci měli možnost vyzkoušet si obvazování různě závažných zranění, znehybnění poraněných končetin, oživování nebo správný postup při telefonickém hovoru se záchranou službou. V neposlední řadě si žáci vyzkoušeli také uvedení člověka do stabilizované polohy a správný postup poskytnutí první pomoci při autonehodě. 

Pelhřimovský šachový turnaj

V sobotu 22. 4. 2023 uspořádal Šachový oddíl TJ Spartak Pelhřimov ve sportovní hale „Pelhřimovský šachový turnaj“.

Šachový kroužek, který působí v naší škole pod vedením pana Zbyňka Cvacha, vyslal na tento turnaj své zástupce – Davida Zabloudila z 8.třídy, Metoděje Šprincla z 3.B třídy, Václava Hřímala z 2. třídy a Petra Fouse z 1. třídy.

Čistá Vysočina

I letos se žáci ZŠ Batelov zapojili do akce "Čistá Vysočina", jejímž cílem je úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině v rámci kampaně Den Země. Ve čtvrtek 20. 4. se chlapci z 9. třídy vydali směrem ke Švábovu, aby posbírali kolem silnice vše, co do přírody nepatří.

Dopravní hřiště

Ve středu 19. 4. 2023 absolvovali žáci 4. třídy teoretickou i praktickou výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti v Jihlavě. Během dopoledne žáci psali test, ti úspěšní získali průkaz cyklisty. Dle vlastního zájmu si mohou žáci testy zopakovat po domluvě s organizátory vzdělávání. 

 

Čtení v MŠ

V úterý 18. 4. se žáci 3.B opět vypravili do školky, tentokrát do třídy Berušek. Připravili si pro ně čtení z knihy Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka příběh Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Po přečtení pohádky jsme společně hledali, co pejsek s kočičkou do dortu nedali.