Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Zakončení školního roku

Ve čtvrtek 30. 6. došlo k ukončení školního roku 2021/2022. Nejdříve paní ředitelka hlášením ve školním rozhlase seznámila žáky a žákyně s prospěchem a chováním v 2. pololetí. Následně se žáci, učitelé a zástupci městyse Batelov sešli na chodbě, kde proběhlo slavnostní shromáždění.

 

Soutěž s panem Popelou

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy. V rámci regionu jižní Čechy a Vysočina se naše škola v hodnocení podle celkového množství sebraného papíru umístila na 4. místě, v hodnocení podle množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka na 8. místě. Celkem bylo sebráno 24 220 kg netříděného papíru.

Sportovec školy 2021/2022

Soutěž sportovec školy probíhala během celého školního roku 2021/2022 a zúčastnili se jí všichni žáci 2. stupně ZŠ Batelov. Během hodin tělesné výchovy museli žáci splnit devět disciplín, které byly zaměřeny na celkovou sportovní všestrannost. 

Rozloučení s 9. třídou v KD

Ve středu 29. 6. proběhlo v batelovském kulturním domě rozloučení s 9. třídou. S vycházejícími žáky se rozloučili zástupci městyse Batelov a popřáli jim mnoho úspěchů v jejich dalším životě. Zároveň byli žáci odměněni za své působení ve škole. Všem žákům přejeme mnoho štěstí, a to nejen při studiu na střední škole.

 

Absolventský večírek

V pátek 17. 6. se v kulturním domě konal absolventský večírek žáků deváté třídy. K tanci a poslechu hrála kapela Hudba pro Vás, večerem provázela moderátorská dvojice Michala Drtinová a Daniel Tausch. 
Za žáky 9. třídy děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci plesu podíleli. Poděkování patří také sponzorům. 

Florbalová liga ZŠ Batelov

Během měsíce června se na ZŠ Batelov uskutečnila soutěž s názvem Florbalová liga, do které se zapojili třídy 2. stupně.

Exkurze – Sklárny Janštejn

V úterý 28. 6. 2022 se žáci druhých tříd vypravili na exkurzi do nedalekého Janštejna, kde si prohlédli provoz tamních skláren. 

Den s Armádou ČR

V pátek 24. 6. 2022 připravili dopolední program Den s armádou pro žáky 4. třídy zástupci z Krajského vojenského velitelství v Jihlavě pod vedením kapitána R. Veverky.

Memoriál Jiřího Kouby

V pondělí 27. 6. se uskutečnil Memoriál Jiřího Kouby v malé kopané k uctění památky bývalého učitele ZŠ Batelov, kdy se o putovní pohár spolu utkaly třídy 2. stupně. 

Informační schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ

Informační schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ Batelov pro školní rok 2022/2023 se koná v pondělí 29.8.2022 od 15:30 hod. ve třídě Kytiček.