Školní jídelna

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Vedoucí školní jídelny: Věra Pádivá

Telefon: 731 652 031

E-mail: jidelna@zsbatelov.cz

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Ve středu 20 . 6. 2018 budou provedeny platby inkasem na celé prázdniny (červenec a srpen) najednou v jedné platbě. 

Vsšichni dospělí strávníci pravidelně stravující se budou automaticky přihlášeni.

Kdo nebude mít zájem odebírat obědy o p rádzninách, prosím nahlásit do pondělí 18. června.

 

INFORMACE pro školní rok 2017/2018

Výdej obědů:
 

  • 10:30 hod                pečovatelská služba + cizí strávníci
  • 11:10 – 13:30 hod   žáci a zaměstnanci školy

UPOZORNĚNÍ - od 1. 2. 2018 se mění ceník obědů

Ceník obědů:

Ceny oběda jsou stanoveny podle věkové kategorie:  

VĚK SVAČINA OBĚD SVAČINA
Děti MŠ 3 - 6 let 8,00 Kč (7 Kč + 1 Kč pitný režim) 16,00 Kč 7,00 Kč

Děti MŠ 7 let (děti dosahující ve šk. roce 7 let)

9,00 Kč (8 Kč + 1 Kč pitný režim) 19,00 Kč 7,00 Kč
 

Žáci 1. - 4. třída (7 - 10 let)

x 21,00 Kč x

Žáci 4. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 11 let)

x 23,00 Kč x

Žáci 5. - 9. třída (11 - 14 let)

x 23,00 Kč x

Žáci 9. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 15 let)

x 26,00 Kč x
 
Cizí strávníci x 58,00 Kč x

 

Přihlašování a odhlašování obědů:

• Upozorňujeme strávníky, že odhlásit oběd je možné 1 den předem nejpozději do 14:00 hodin. V pondělí do 8:00 hod. na pondělí.

• Žáci v době nemoci nemají nárok na oběd.

• Pouze první den nemoci je možné odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče.

• Žák je přihlášen ke stravování na celou dobu školní docházky.

• Každý nový školní rok je automaticky přihlášen. Pokud žák nebude odebírat obědy, je nutné se odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ.

Způsob platby:
 

• Každý ve svém peněžním ústavu dá souhlas k inkasní platbě pro ZŠ Batelov.

• Tiskopisy pro inkasní platbu obdržíte v kanceláři školní jídelny.

• Platba probíhá vždy k 20. dni aktuálního měsíce na měsíc následující.

• Každá platba je snížena o případné odhlášky z předchozího měsíce.

• Platby v hotovosti jsou umožněny pouze výjimečně.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme také stravovací služby pro veřejnost.

 

NOVINKY:

Možnost výběru ze dvou jídel ve dvou dnech v týdnu.

Volba obědu č. 2:

Oběd č. 2 se objednává na příští týden nejpozději do čtvrtka tohoto týdne.

Změna obědu č. 2 v jeho aktuálním týdnu není možná.