Školní jídelna

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Vedoucí školní jídelny: Věra Pádivá

Telefon: 731 652 031

E-mail: jidelna@zsbatelov.cz

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Obědy placené prostřednictvím inkasa – platba za září byla již provedena k  20. srpnu 2019                                                                     

Děti v mateřské školce jsou již přihlášeny od pondělí 2. září 2019.

Žáci základní školy mají obědy přihlášeny od úterý 3. září 2019.

 

Žákům, kteří půjdou do družiny již v pondělí 2. září,  je možné přihlásit obědy ve školní jídelně.

 

Obědy v hotovosti je možné zaplatit takto:

 - Úterý 27. srpna 2019     od 7. 00 do 14. 30 hod.

- Středa 28. srpna 2019    od 7.00 do 13. 30 hod.

 

Také je možné přihlásit obědy telefonicky a poté zaplatit ve škole v pondělí  2. září nebo v úterý 3. září 2019.

Změnu ve stravovacích zvyklostech je možné provést na telefonním čísle 731 652 031.

Jinak jsou děti přihlášeny beze změn.

 

INFORMACE pro školní rok 2019/2020

Výdej obědů:
 

  • 10:30 hod                pečovatelská služba + cizí strávníci
  • 11:10 – 13:30 hod   žáci a zaměstnanci školy

Aktuální ceník obědů:

Ceny oběda jsou stanoveny podle věkové kategorie:  

VĚK SVAČINA OBĚD SVAČINA
Děti MŠ 3 - 6 let 8,00 Kč (7 Kč + 1 Kč pitný režim) 18,00 Kč 7,00 Kč

Děti MŠ 7 let (děti dosahující ve šk. roce 7 let)

9,00 Kč (8 Kč + 1 Kč pitný režim) 21,00 Kč 7,00 Kč
 

Žáci 1. - 4. třída (7 - 10 let)

x 21,00 Kč x

Žáci 4. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 11 let)

x 23,00 Kč x

Žáci 5. - 9. třída (11 - 14 let)

x 23,00 Kč x

Žáci 9. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 15 let)

x 26,00 Kč x
 
Cizí strávníci x 58,00 Kč x

 

Přihlašování a odhlašování obědů:

• Upozorňujeme strávníky, že odhlásit oběd je možné 1 den předem nejpozději do 14:00 hodin. V pondělí do 8:00 hod. na pondělí.

• Žáci v době nemoci nemají nárok na oběd.

• Pouze první den nemoci je možné odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče.

• Žák je přihlášen ke stravování na celou dobu školní docházky.

• Každý nový školní rok je automaticky přihlášen. Pokud žák nebude odebírat obědy, je nutné se odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ.

Způsob platby:
 

• Každý ve svém peněžním ústavu dá souhlas k inkasní platbě pro ZŠ Batelov.

• Tiskopisy pro inkasní platbu obdržíte v kanceláři školní jídelny.

• Platba probíhá vždy k 20. dni aktuálního měsíce na měsíc následující.

• Každá platba je snížena o případné odhlášky z předchozího měsíce.

• Platby v hotovosti jsou umožněny pouze výjimečně.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme také stravovací služby pro veřejnost.

 

Volba obědu č. 2:

Oběd č. 2 se objednává na příští týden nejpozději do čtvrtka tohoto týdne.

Změna obědu č. 2 v jeho aktuálním týdnu není možná.