Projekty
Soutěž s panem Popelou (2021/2022)

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy. V rámci regionu jižní Čechy a Vysočina se naše škola v hodnocení podle celkového množství sebraného papíru umístila na 4. místě, v hodnocení podle množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka na 8. místě. Celkem bylo sebráno 24 220 kg netříděného papíru.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola se zapojila do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch, nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Šablony III v ZŠ Batelov

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III.

Registrační číslo:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022334 

Název projektu:     ŠABLONY III V ZŠ  BATELOV

Datum realizace:    1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

 

Mléko do škol

Také ve školním roce 2020/2021 je naše škola zapojena do programu Mléko do škol společnosti Laktea. Každý žák školy bude v průběhu školního roku každý týden dostávat zdarma jedno neochucené krabičkové mlíčko společnosti Madeta.

Součástí tohoto projektu je také dárek pro prvňáčky.

Šablony II v ZŠ a MŠ Batelov

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_18_063.

Registrační číslo:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014017 

Název projektu:     ŠABLONY II V ZŠ A MŠ BATELOV

Datum realizace:    1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Realizace projektu prodloužena do 31. 12. 2021.

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Recyklohraní

Naše škola je dále zapojena v projektu Recyklohraní. Sbíráme použité drobné elektrické spotřebiče, mobilní telefony a vybité baterie. V hodinách přírodopisu a pracovního vyučování zpracováváme tématiku recyklace podle zasílaných materiálů.