Projekty
Projekt Mrkvička

MRKVIČKA – Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy je dlouhodobým celostátním programem, jehož členem je i MŠ Batelov.

 

Šachy do škol

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Šachy do škol.

Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI

Naše škola je zařazena do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI. Cílem projektu je zabezpečit pravidelné školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol ze sociálně slabých rodin. Datum ukončení realizace 30. 6. 2023.

Záložka do knihy spojuje školy

Také v letošním roce se naši žáci zapojili do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Projekt vyhlašuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Téma, které žáci letos zachytí na svých záložkách, je „Můj literární příběh čeká na tvé přečtení“.

Soutěž s panem Popelou

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy. V rámci regionu jižní Čechy a Vysočina se naše škola v hodnocení podle celkového množství sebraného papíru ve e školním roce 2021/2022 umístila na 4. místě, v hodnocení podle množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka na 8. místě. Celkem bylo sebráno 24 220 kg netříděného papíru. Ve školním roce 2022 -2023 v tomto projektu pokračujeme.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola se zapojila do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch, nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Šablony III v ZŠ Batelov

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III.

Registrační číslo:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022334 

Název projektu:     ŠABLONY III V ZŠ  BATELOV

Datum realizace:    1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

 

Mléko do škol

Také ve školním roce 2022/2023 je naše škola zapojena do programu Mléko do škol. Každý žák školy bude v průběhu školního roku každý týden dostávat zdarma jedno neochucené krabičkové mlíčko společnosti Madeta.

 

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Recyklohraní

Naše škola je dále zapojena v projektu Recyklohraní. Sbíráme použité drobné elektrické spotřebiče, mobilní telefony a vybité baterie. V hodinách přírodopisu a pracovního vyučování zpracováváme tématiku recyklace podle zasílaných materiálů.