Projekty
Soutěž s panem Popelou

Naše škola je již několik let zapojena do ekologické celoroční soutěže ve sběru netříděného papíru. V rámci divize jižní Čechy a Vysočina jsme ve školním roce 2016/2017 obsadili 6. místo, kdy se sebralo celkem 28 700 kg starého papíru.

Aktivní cestou ke vzdělanosti

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I. 

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004637
Název projektu: Aktivní cestou ke vzdělanosti
Datum realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

 

Bližší informace - PDF
Normální je nekouřit

Naše škola se přihlásila do projektu pro 1. stupeň ZŠ s názvem „ Normální je nekouřit“. Cílem projektu je vést žáky ke zdravému životnímu stylu a seznámit je s riziky požívání návykových látek.

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Recyklohraní

Naše škola je dále zapojena v projektu Recyklohraní. Sbíráme použité drobné elektrické spotřebiče, mobilní telefony a vybité baterie. V hodinách přírodopisu a pracovního vyučování zpracováváme tématiku recyklace podle zasílaných materiálů.