Projekty
Šablony II v ZŠ a MŠ Batelov

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_18_063.

Registrační číslo:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014017 

Název projektu:     ŠABLONY II V ZŠ A MŠ BATELOV

Datum realizace:    1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Mléko do škol

Ve školním roce 2019/ 2020 bude škola dále pokračovat v zapojení do programu Mléko do škol společnosti Laktea. Každý žák školy obdrží každý týden jedno neochucené krabičkové mlíčko společnosti Madeta zdarma, v každé dodávce tedy bude 204 kusů.

Soutěž s panem Popelou

Naše škola je již několik let zapojena do celoroční soutěže ve sběru netříděného papíru. Jedná se o ekologickou soutěž pro školy, která vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která následně osvojené návyky přenáší do domácnosti.

Normální je nekouřit

Naše škola se přihlásila do projektu pro 1. stupeň ZŠ s názvem „ Normální je nekouřit“. Cílem projektu je vést žáky ke zdravému životnímu stylu a seznámit je s riziky požívání návykových látek.

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Recyklohraní

Naše škola je dále zapojena v projektu Recyklohraní. Sbíráme použité drobné elektrické spotřebiče, mobilní telefony a vybité baterie. V hodinách přírodopisu a pracovního vyučování zpracováváme tématiku recyklace podle zasílaných materiálů.