Projekty
ŠABLONY OP JAK ZŠ a MŠ BATELOV

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_22_002 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I
Registrační číslo:   CZ.02.02.XX/00/22_002/0007104 
Název projektu:  ŠABLONY OP JAK ZŠ a MŠ BATELOV
Datum realizace: 1. 8. 2023 – 31. 8. 2025

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina

Naše škola se zapojila do projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina. Projekt je zaměřen na podporu zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků a žákyň v základních školách  ve věku 3 - 15 let, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací. Podpora je zajištěna po dobu trvání školního roku 2023/2024.

 

 

Soutěž s panem Popelou 2022/2023

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy. V rámci regionu jižní Čechy a Vysočina, kterého jsme v této soutěži součástí, soutěžilo v tomto školním roce celkem 45 škol. V kategorii sběru celkového množství papíru se naše škola umístila na 4. místě, v kategorii množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka jsme se umístili na 7. místě. Celkem bylo sebráno 20 700 kg netříděného papíru.

Projekt Mrkvička

MRKVIČKA – Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy je dlouhodobým celostátním programem, jehož členem je i MŠ Batelov.

 

Šachy do škol

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Šachy do škol.

Mléko do škol

Také ve školním roce 2022/2023 je naše škola zapojena do programu Mléko do škol. Každý žák školy bude v průběhu školního roku každý týden dostávat zdarma jedno neochucené krabičkové mlíčko společnosti Madeta.

 

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Recyklohraní

Naše škola je dále zapojena v projektu Recyklohraní. Sbíráme použité drobné elektrické spotřebiče, mobilní telefony a vybité baterie. V hodinách přírodopisu a pracovního vyučování zpracováváme tématiku recyklace podle zasílaných materiálů.