Základní informace o školní jídelně

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Vedoucí školní jídelny: Věra Pádivá

Telefon: 731 652 031

E-mail: jidelna@zsbatelov.cz

 

Aktuální informace

Vzhledem k dlouhodobému růstu cen potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen obědů od 1.2.2023 v každé kategorii ve finanční normě na potraviny. VIz aktuální ceník obědů.
 
Změnu ve stravovacích zvyklostech je možné provést na telefonním čísle 731 652 031.
 
V. Pádivá, vedoucí ŠJ

Informace pro strávníky

Směrnice – Vnitřní řád školní jídelny - ODKAZ

Směrnice – Vnitřní řád školní jídelny - výdejny - ODKAZ

Dodatek č. 1 - Směrnice - vnitřní řád ŠJ - výdejny 1.9. 2022 - ODKAZ

Dodatek č. 1  - Směrnice - vnitřní řád ŠJ - 1. 9.  2022 - ODKAZ

 

Aktuální ceník obědů (od 1. 2. 2023)

Ceny oběda jsou stanoveny podle věkové kategorie:  

VĚK SVAČINA OBĚD SVAČINA
Děti MŠ 3 - 6 let 14,00 Kč (10 Kč + 4 Kč pitný režim) 25,00 Kč 10,00 Kč

Děti MŠ 7 let (děti dosahující ve šk. roce 7 let)

15,00 Kč (11 Kč + 4 Kč pitný režim) 29,00 Kč 10,00 Kč
 

Žáci 1. - 4. třída (7 - 10 let)

x 29,00 Kč x

Žáci 4. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 11 let)

x 32,00 Kč x

Žáci 5. - 9. třída (11 - 14 let)

x 32,00 Kč x

Žáci 9. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 15 let)

x 35,00 Kč x
 
Cizí strávníci x 90,00 Kč x

Způsob platby:

• Každý ve svém peněžním ústavu dá souhlas k inkasní platbě pro ZŠ Batelov.

• Tiskopisy pro inkasní platbu obdržíte v kanceláři školní jídelny.

• Platba probíhá vždy k 20. dni aktuálního měsíce na měsíc následující.

• Každá platba je snížena o případné odhlášky z předchozího měsíce.

• Platby v hotovosti jsou umožněny pouze výjimečně.

 

Způsob odhlašování stravy

Odhlašování obědů – v pondělí nejpozději do 7.30 hod., jinak na následující den nejpozději do 14.00 hod. Možné formou i SMS.