Základní informace o školní jídelně

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Vedoucí školní jídelny: Věra Pádivá

Telefon: 731 652 031

E-mail: jidelna@zsbatelov.cz

 

Objednávání stravy přes internet
V rámci zkvalitňování služeb jídelny ZŠ Batelov Vám nabízíme novou službu – objednávání stravy přes internet.
Služba strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu. Přihlášení do systému probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.

Podrobné informace k objednávání stravy přes internet - ODKAZ

 

Informace pro strávníky

Směrnice – Vnitřní řád školní jídelny - ODKAZ

Směrnice – Vnitřní řád školní jídelny - výdejny - ODKAZ

Dodatek č. 1 - Směrnice - vnitřní řád ŠJ - výdejny 1.9. 2022 - ODKAZ

Dodatek č. 1  - Směrnice - vnitřní řád ŠJ - 1. 9.  2022 - ODKAZ

Dodatek č. 2 - Směrnice - vnitřní řád ŠJ - 1.2. 2023 - ODKAZ

Dodatek č. 2 - Směrnice - vnitřní řád ŠJ - výdejny 1.2. 2023 - ODKAZ

 

Aktuální ceník obědů (od 1. 9. 2023)

Ceny oběda jsou stanoveny podle věkové kategorie:  

VĚK SVAČINA OBĚD SVAČINA
Děti MŠ 3 - 6 let 14,00 Kč (10 Kč + 4 Kč pitný režim) 25,00 Kč 10,00 Kč

Děti MŠ 7 let (děti dosahující ve šk. roce 7 let)

15,00 Kč (11 Kč + 4 Kč pitný režim) 29,00 Kč 10,00 Kč
 

Žáci 1. - 4. třída (7 - 10 let)

x 29,00 Kč x

Žáci 4. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 11 let)

x 32,00 Kč x

Žáci 5. - 9. třída (11 - 14 let)

x 32,00 Kč x

Žáci 9. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 15 let)

x 35,00 Kč x
 
Cizí strávníci x 90,00 Kč x

Způsob platby:

• Každý ve svém peněžním ústavu dá souhlas k inkasní platbě pro ZŠ Batelov.

• Tiskopisy pro inkasní platbu obdržíte v kanceláři školní jídelny.

• Platba probíhá vždy k 20. dni aktuálního měsíce na měsíc následující.

• Každá platba je snížena o případné odhlášky z předchozího měsíce.

• Platby v hotovosti jsou umožněny pouze výjimečně.

 

Způsob odhlašování stravy 

Odhlašování obědů – v pondělí nejpozději do 8.00 hod., jinak na následující den nejpozději do 14.00 hod. Možné formou i SMS.