Základní informace o školní jídelně

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Vedoucí školní jídelny: Věra Pádivá

Telefon: 731 652 031

E-mail: jidelna@zsbatelov.cz

 

Informace ze školní jídelný před prázdninami

V úterý 28. 6. 2022 je poslední možnost odhlášení obědů do konce školního roku (netýká se odhlašování obědů z důvodu nemoci).

Ve středu se vrací peníze za odhlášené obědy žákům 9. třídy. Ostatním se peníze převádí na září.

Ve čtvrtek 30. června 2022 (vysvědčení)
-    obědy od  9:00 hod.,
-    družina od 11:00 hod.
Ve čtvrtek není možnost odebrat pro žáky obědy do jídlonosičů.

 

Informace pro žáky na distanční výuce

  • Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný školní oběd.
  • Pokud chce žák odebírat oběd, je nutno ho přihlásit, a to buď telefonicky u vedoucí ŠJ paní V. Pádivé (731 652 031) nebo emailem (jidelna@zsbatelov.cz). Obědy budou vydávány pouze do jídlonosičů.
  • Vyzvednout si je můžete pouze u zadního vchodu do školní jídelny v době od 10:30 do 11:00 hod nebo od 12:30 do 13:00 hod.
  • Pokud je to možné, žádáme Vás o výměnu jídlonosiče - při vyzvednutí oběda necháte další prázdný označený jídlonosič na druhý den (výměnnou formou).

 

Informace pro cizí strávníky

Obědy je možno přihlásit u vedoucí školní jídelny p. V. Pádivé, tel. 731 652 031. Cena oběda 70,- Kč.

 

Směrnice – Vnitřní řád školní jídelny - ODKAZ

Směrnice – Vnitřní řád školní jídelny-výdejny - ODKAZ

 

Aktuální ceník obědů (od 1. 9. 2021)

Ceny oběda jsou stanoveny podle věkové kategorie:  

VĚK SVAČINA OBĚD SVAČINA
Děti MŠ 3 - 6 let 12,00 Kč (8 Kč + 4 Kč pitný režim) 20,00 Kč 8,00 Kč

Děti MŠ 7 let (děti dosahující ve šk. roce 7 let)

13,00 Kč (9 Kč + 4 Kč pitný režim) 23,00 Kč 8,00 Kč
 

Žáci 1. - 4. třída (7 - 10 let)

x 23,00 Kč x

Žáci 4. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 11 let)

x 26,00 Kč x

Žáci 5. - 9. třída (11 - 14 let)

x 26,00 Kč x

Žáci 9. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 15 let)

x 29,00 Kč x
 
Cizí strávníci x 70,00 Kč x

Způsob platby:

• Každý ve svém peněžním ústavu dá souhlas k inkasní platbě pro ZŠ Batelov.

• Tiskopisy pro inkasní platbu obdržíte v kanceláři školní jídelny.

• Platba probíhá vždy k 20. dni aktuálního měsíce na měsíc následující.

• Každá platba je snížena o případné odhlášky z předchozího měsíce.

• Platby v hotovosti jsou umožněny pouze výjimečně.

 

Způsob odhlašování stravy

Odhlašování obědů – v pondělí nejpozději do 7.30 hod., jinak na následující den nejpozději do 14.00 hod. Možné formou i SMS.