Základní informace o školní jídelně

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Vedoucí školní jídelny: Věra Pádivá

Telefon: 731 652 031

E-mail: jidelna@zsbatelov.cz

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY od 25. 5. 2020

 • Budeme připravovat pouze jeden druh teplého jídla.
 • Žáci se budou stravovat dle upraveného rozvrhu hodin.
 • V jídelně bude přítomna max. skupina 15 žáků pod dohledem vyučujícího, skupiny žáků se v jídelně nebudou potkávat.
 • Žáci si před vstupem do ŠJ odloží svrchní oděv, tašky na určené místo v šatně.
 • V prostorách před školní jídelnou jsou umístěna umyvadla, dávkovač s antibakteriálním mýdlem a dezinfekcí na ruce, bezdotykový osoušeč rukou, jednorázové papírové ubrousky. Žáci si důkladně umyjí ruce a použijí dezinfekci než vstoupí do jídelny.
 • Vyučující vykonávající dohled nad žáky zajistí rozestupy mezi strávníky (1,5 – 2 m).
 • Strávníci mají roušky, které odkládají až při vlastní konzumaci, ukládají do vlastních sáčků.
 • Žáci si nebudou sami nalévat polévku, ani nabírat saláty, nalévat nápoje. Vše zajistí zaměstnanci kuchyně. Příbory žáci dostanou u výdeje stravy od personálu.
 • Zákaz nosit do školní jídelny jakékoliv vlastní potraviny – bezlepkové potraviny, cukrovinky, nápoje apod. Není možné zajistit skladování a regeneraci mimo prostor provozu školní varny.
 • Počet míst u stolu bude omezen, aby byly zaručeny dostatečné odstupy. U stolu 1–2 strávníci.
 • Zaměstnanci školy se budou stravovat se svojí skupinou nebo pak v určeném čase, nelze chodit do jídelny dle svého uvážení.
 • Všechny úhrady za potraviny a stravné budou řešeny bezhotovostně, ve výjimečných případech individuálně za přísného dodržení hygienických předpisů.
 • Jídlo 1. den nepřítomnosti bude možnost odhlašovat do 7.30 hod. prostřednictvím emailu jidelna@zsbatelov.cz nebo telefonicky či formou SMS na tel. čísle 731 652 031. 
 • Do jídlonosičů se obědy žákům vydávat nebudou.

 

INFORMACE pro školní rok 2020/2021 (od 1. 9. 2020) - Odkaz

Výdej obědů:
 

 • 10:30 hod                pečovatelská služba + cizí strávníci
 • 11:10 – 13:30 hod   žáci a zaměstnanci školy

Aktuální ceník obědů:

Ceny oběda jsou stanoveny podle věkové kategorie:  

VĚK SVAČINA OBĚD SVAČINA
Děti MŠ 3 - 6 let 9,00 Kč (8 Kč + 1 Kč pitný režim) 20,00 Kč 8,00 Kč

Děti MŠ 7 let (děti dosahující ve šk. roce 7 let)

10,00 Kč (9 Kč + 1 Kč pitný režim) 23,00 Kč 8,00 Kč
 

Žáci 1. - 4. třída (7 - 10 let)

x 23,00 Kč x

Žáci 4. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 11 let)

x 26,00 Kč x

Žáci 5. - 9. třída (11 - 14 let)

x 26,00 Kč x

Žáci 9. třídy (žáci dosahující ve šk. roce 15 let)

x 29,00 Kč x
 
Cizí strávníci x 61,00 Kč x

 

Přihlašování a odhlašování obědů:

• Upozorňujeme strávníky, že odhlásit oběd je možné 1 den předem nejpozději do 14:00 hodin. V pondělí do 8:00 hod. na pondělí.

• Žáci v době nemoci nemají nárok na oběd.

• Pouze první den nemoci je možné odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče.

• Žák je přihlášen ke stravování na celou dobu školní docházky.

• Každý nový školní rok je automaticky přihlášen. Pokud žák nebude odebírat obědy, je nutné se odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ.

Způsob platby:
 

• Každý ve svém peněžním ústavu dá souhlas k inkasní platbě pro ZŠ Batelov.

• Tiskopisy pro inkasní platbu obdržíte v kanceláři školní jídelny.

• Platba probíhá vždy k 20. dni aktuálního měsíce na měsíc následující.

• Každá platba je snížena o případné odhlášky z předchozího měsíce.

• Platby v hotovosti jsou umožněny pouze výjimečně.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme také stravovací služby pro veřejnost.

 

Volba obědu č. 2:

Oběd č. 2 se objednává na příští týden nejpozději do čtvrtka tohoto týdne.

Změna obědu č. 2 v jeho aktuálním týdnu není možná.