Školní poradenské pracoviště

V základní škole pracuje Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

 

Členové ŠPP

Mgr. Kateřina Sochorová – výchovná poradkyně

Mgr. Zdeňka Hávová – školní metodička prevence

Mgr. Kateřina Sochorová, Mgr. Anna Bínová, Mgr. Zdeňka Hávová  – dyslektické asistentky

Mgr. Marcela Viktorinová – logopedická asistentka

Markéta Greplová – asistentka pedagoga

Ing. Iva Kůstová - asistentka pedagoga

Jolana Rojková - asistentka pedagoga

Mgr. Hana Bártová - asistentka pedagoga