Školní poradenské pracoviště

V základní škole pracuje Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Členové ŠPP

Mgr. Kateřina Sochorová – výchovná poradkyně

Mgr. Zdeňka Hávová – školní metodička prevence

Mgr. Eva Cábová, Anna Bínová  – dyslektická asistentka

Lenka Čechová – logopedická asistentka

Klára Vostalová – asistentka pedagoga