Školní poradenské pracoviště

V základní škole pracuje Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Členové ŠPP

Mgr. Kateřina Sochorová – výchovná poradkyně

Mgr. Zdeňka Hávová – školní metodička prevence

Mgr. Eva Cábová, Bc. Anna Bínová, Mgr. Zdeňka Hávová, Mgr. et Mgr. Lucie Cvanigová  – dyslektické asistentky

Mgr. Marcela Viktorinová – logopedická asistentka

Markéta Greplová – asistentka pedagoga

Hana Kotrčová - asistentka pedagoga

Jolana Rojková - asistentka pedagoga

Mgr. Hana Bártová - asistentka pedagoga