Školní poradenské pracoviště

V základní škole pracuje Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

 

Členové ŠPP

Mgr. Kateřina Sochorová – výchovná poradkyně

Mgr. Zdeňka Hávová – školní metodička prevence

Mgr. Marcela Viktorinová – logopedická asistentka

Mgr. Anna Bínová – dyslektická asistentka 

Mgr. Petra Valíčková – dyslektická asistentka

Monika Kratochvílová - asistentka pedagoga

Bc. Zdeňka Kasáčková - asistentka pedagoga

Hana Ondráčková - asistentka pedagoga

Sylva Kšírová - asistentka pedagoga

Ivona Talpa - asistentka pedagoga

Jolana Rojková - asistentka pedagoga

Bc. Iveta Brázdová - asistentka pedagoga

Markéta Greplová – asistentka pedagoga