Aktuality 2017/2018
Pohled do světa hmyzu

V pátek 25. 5. se žáci zúčastnili naučného a poznávací ho programu „Pohled do světa hmyzu“, který je zasvětil do života hmyzu a bezobratlých.

Vyhlášení ředitelského volna pro žáky základní školy

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizace volno pro žáky základní školy ve dnech 25. - 29. června 2018. Zdůvodnění: Důvodem vyhlášení volna je realizace plánovaných stavebních úprav a rekonstrukce odborných učeben v budově základní školy v rámci schváleného projektu.

Školní virtuos

V pátek 11 5. 2018 se sešli žáci hrající na hudební nástroj v hudebně ZŠ. Proběhla zde soutěž „Školní virtuos“. Účinkující byli rozděleni do skupin podle typu nástroje. Každý soutěžící předvedl dvě skladby. Na hodnocení se podíleli i samotní žáci.

Programy Policie ČR

Ve středu 9. 5. navštívili naši školu pracovníci Policie ČR s programy pro 2. – 5. ročník. Mladší žáci se dozvěděli něco o správném chování v silničním provozu, zopakovali si pravidla bezpečného chování při setkání s cizí osobou.

Autorské čtení

V pondělí 7. 5. navštívil naši školu spisovatel Jan Opatřil, který žákům 1. – 4. třídy představil své knihy o kapříkovi Metlíkovi. Žáci si pak vyslechli ukázky z jeho knihy a poté si povídali o rybách a rybářích.

Učíme se hrou

V pondělí 7. 5. se v naší škole konal projektový den „Učíme se hrou“. Ve třídách jsme mezi sebou hráli vědomostní, logické i zábavné hry. Příjemným zpestřením celého dopoledne bylo živé „Člověče, nezlob se“, které jsme si postupně zahráli v tělocvičně.

Branné prvky ve výuce

Pondělí 30. 4. jsme věnovali získávání znalostí z oblasti branné výchovy. Nejdříve jsme ve škole nacvičovali poskytování první pomoci, získávali znalosti, jak postupovat v případě vzniku požáru a jak se chovat ekologicky.

Pěvecká soutěž „Slavíček“

Dne 27. 4. 2018 se v Základní škole Batelov uskutečnila pěvecká soutěž Slavíček. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 žáků z prvního stupně. Žáci si připravili dvě soutěžní písně libovolného žánru, které zazpívali bez doprovodu. Odborná porota na písních hodnotila text (zapamatování slov písně, správnou výslovnost, frázování), intonaci (čistotu zpěvu) a umělecký dojem. Celkem mohli žáci získat 15 bodů. Maximální bodovou hranici obsadili žáci František Kuřina (2. třída) a Denisa Janáková (3. třída).

Čteme si navzájem

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 navštívili žáci šesté třídy s paní učitelkou naše prvňáky, aby jim přečetli pohádku od Boženy Němcové Moudrý zlatník. Po přečtení pohádky rozdali dětem křížovku, která prověřila, zda žáci pozorně poslouchali.

Školní kolo Pythagoriády

V úterý proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zájemci z 5., 6., 7. a 8. třídy řešili 15 zajímavých matematických úloh. Do okresního kola postoupili Radka Šebová a Michaela Drtinová z 5. ročníku a Martin Chalupský a Jakub Krajíček ze 7. ročníku.