Aktuality 2018/2019
Poznej Vysočinu

Dne 4. 2. proběhlo školní kolo soutěže „Poznej Vysočinu“, jejímž cílem je zvýšit povědomí žáků o Kraji Vysočina. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. třídy. Nejlepší řešitelé:

 

Dívky:

1. Prantlová Helena (8.třída)

LVK Šacberk

Lyžařský výcvikový kurz se letos konal v termínu 24. - 30. ledna 2019 na sjezdovce Šacberk u Jihlavy a účastnilo se ho 27 žáků a 3 učitelé. Většina účastníků byla ze 7. třídy, doplňovali zájemci z 8. a 9. třídy.

Okresní kolo OČJ

Okresní kolo olympiády v českém jazyce se konalo v pondělí 28. 1. 2019 v DDM Jihlava. Naši školu reprezentovali Matěj Stoklasa (9. třída) a Helena Prantlová (8. třída). Soutěže se zúčastnilo 44 žáků ZŠ a víceletých gymnázií.  Naši žáci obsadili shodně 28. – 31. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Znovuotevření bufetu

Od 4. února 2019 bude v budově školy opět otevřen školní bufet.

Děti si budou moci zakoupit výrobky splňující tzv.,,Pamlskovou vyhlášku“  za ceny stanovené dodavatelem školního mléka (firma Laktea o. p. s.).

V nabídce bude:

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce - ústní část

Dne 10.1.2019 proběhla na ZŠ Batelov ústní část školního kola olympiády v anglickém jazyce. Soutěžící se umístili následovně:

 

Kategorie I. A (7. třída)

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo dějepisné olympiády.Tematické zaměření 48. ročníku znělo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace". Soutěžící prokazovali znalosti zachycující období 10 století.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 7. 1. 2019 proběhla na ZŠ Batelov písemná část školního kola olympiády v anglickém jazyce. Ústní část školního kola soutěže proběhne 10. 1. 2019. K ústní části soutěže postoupili následující žáci:

 

Kategorie I. A (7. třída)

Regionální turnaj v basketbalu starších žákyň

Naše škola se letos již potřetí zúčastnila basketbalového turnaje starších žákyň. Ten se konal v Třešti dne 20. prosince 2018. Vybrané žákyně svedly se soupeři čtyři zápasy a podařilo se jim také jedno vítězství vybojovat. Dívky si turnaj užily a nabraly nové zkušenosti.

Třídní schůzky

V pondělí 7. 1. 2019 se v době od 15.30 do 17.00 uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování v 2. čtvrtletí školního roku 2018 – 2019. Nejdříve proběhne společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory. 

V 15.00 se sejdou třídní důvěrníci s vedením školy v učebně dějepisu.     

PF 2019

PŘEJEME VÁM POHODOVÉ VÁNOCE, V ROCE 2019 PEVNÉ ZDRAVÍ.

PF zde.