Aktuality 2017/2018
Přání

Žáci a zaměstnanci ZŠ Batelov přejí všem příjemné prožití letních měsíců.

Pořadí škol v soutěži Sportovní liga škol v okrese Jihlava

Během celého školního roku pořádala AŠSK mnoho soutěží v několika sportovních disciplínách, kterých se pravidelně zúčastnila i ZŠ Batelov. Pořadí školy v každé disciplíně bylo bodově ohodnoceno a naše škola se umístila na celkovém 11. místě z 28. zúčastněných škol z okresu Jihlava.

Sportovec školy

Soutěž sportovec školy probíhala během celého školního roku 2017/2018 a zúčastnili se jí všichni žáci druhého stupně ZŠ Batelov. Během hodin tělesné výchovy museli žáci splnit deset disciplín, které byly zaměřeny na celkovou sportovní všestrannost. Jednotlivé disciplíny byly: běh na 60 metrů, skok daleký, hod medicinbalem, hod míčkem, běh na 1000 metrů (chlapci), běh na 800 metrů (dívky) a trojskok z místa. Dále disciplíny, které vykonávali po dobu dvou minut: shyby na šikmé lavici, skok přes švihadlo, kliky a leh – sedy. Výsledky byly vyhodnoceny podle tabulek soutěže Olympijský odznak všestrannosti.

Florbalová liga ZŠ Batelov

Během druhého pololetí se na ZŠ Batelov uskutečnila soutěž s názvem Florbalová liga ZŠ Batelov. Do soutěže se zapojili žáci, kteří pravidelně navštěvují florbalový kroužek ve škole, ale i ostatní zájemci o tento sport a to včetně dívek.

Memoriál Jiřího Kouby

Ve čtvrtek 21. 6. se uskutečnil Memoriál Jiřího Kouby k uctění památky bývalého učitele ZŠ Batelov. O putovní pohár se spolu utkaly třídy 2. stupně v turnaji malé kopané. Hrálo se systémem každý s každým a celkovým vítězem se stal výběr žáků 9. třídy. Na druhém místě skončili žáci 7. třídy, třetí místo obsadila 6. třída a na konečném čtvrtém místě byli žáci 8. třídy.

Návštěva předškoláků

V úterý 12. 6. 2018 se do školy přišli podívat naši budoucí prvňáčci. Žáci první třídy jim předvedli, jak se během prvního roku ve škole naučili číst, psát a počítat. Potom si budoucí žáci vyzkoušeli, jak se sedí ve škole v lavicích a splnili připravené úkoly.

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se opět sešli žáci první a šesté třídy. Na minulém setkání četli šesťáci prvňákům. Tentokrát předvedli prvňáci, jak se během školního roku naučili všechna písmenka a jak už umí číst. Připravili si pohádku od Karla Jaromíra Erbena Jirka s kozou.

Minifotbal mladší žáci – FC Vysočina Cup

V pondělí 28. 5. se v Jihlavě konalo okrskové kolo v minifotbale mladších žáků s názvem FC Vysočina Cup. Žáci ZŠ Batelov hráli ve skupině se školami: ZŠ E. Rošického, ZŠ Kollárova, ZŠ Brtnice, ZŠ Kamenice, ZŠ Dolní Cerekev a ZŠ Luka nad Jihlavou. První 3 zápasy se mladším žákům výsledkově nepovedly, když zaznamenali hned 3 prohry, ale v dalších utkáních se jim dařilo o poznání lépe. 

Pythagoriáda – okresní kolo

V úterý 29. 5. se zástupci 5. a 7. třídy (úspěšní řešitelé školního kola)vydali v odpoledních hodinách do Jihlavy na gymnázium, kde probíhalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Děti pracovaly na patnácti úkolech po dobu 60 minut.

Projektový den Hudebka není nuda

Dne 1. 6. 2018 se v ZŠ Batelov uskutečnil projektový den „Hudebka není nuda“. Žáci 1. a 2. stupně plnili hudební úkoly na pěti stanovištích. Byli rozřazeni do 20 skupin, každá si vymyslela vlastní název. Na jednom stanovišti žáci strávili 20 - 30 minut.