Aktuality družina 2020/2021
Provoz školní družiny od 12.4. - 16.4.

Vážení rodiče,

od 12.4. je obnoven provoz školní družiny pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky.

Školní družinu mohou tento týden navštěvovat žáci

1.B třídy – budova školní družiny areál MŠ, ulice Švábovská, a to včetně ranní družiny – vychovatelka Bc. Z. Jiráková

3. třídy – budou zůstávat ve 2. patře v budově školy, a to včetně ranní družiny – vychovatelka Bc. Jana Tauschová

5. třídy – budou zůstávat v 1. patře v budově školy, vychovatelka B. Šebestová.

Provozní doba školní družiny bude od 6.00 – 15.30 hod.

Nadále platí povinnost dodržovat ochranu nosu a úst zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MO MZd (chirurgická rouška, respirátor).

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

Prodloužení přerušení provozu ŠD do 11.4.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se ve stejném režimu jako doposud.

Provoz školní družiny bude v tomto období přerušen.

Ing. Alena Vybírlaová, ředitelka školy

Přerušení provozu ŠD od 22.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Nadále je zakázána osobní přítomnost všech žáků základní školy.   

Provoz školní družiny bude v tomto období přerušen.

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

Přerušení provozu ŠD od 1.3.2021

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání.

Provoz školní družiny bude tedy v tomto období přerušen.

Provoz školní družiny od 15. 2. 2021

Provoz školní družiny od 15. 2. 2021 pokračuje ve stejném režimu jako doposud.

Úplata v ŠD za leden 2021

Vzhledem k přerušení provozu ŠD z důvodu nařízení vlády (Covid – 19) a v souladu se Směrnicí - úplata ve školní družině (dodatek č.2) je stanovena výše úplaty pro žáky 3. - 5. ročníku 0 Kč, tzn. za leden 2021 družinu neplatí.

Provoz školní družiny od 8. 2. do 12. 2. 2021

Provoz školní družiny pokračuje ve stejném režimu jako v lednu:

Žáci 1. A a 1. B třídy budou zůstávat ve třídách v budově školní družiny - areál MŠ, ulice Švábovská, a to včetně ranní družiny.

Vychovatelky:    Bc. Z. Jiráková a p. B. Šebestová

 

Žáci 2. třídy budou zůstávat ve 2. patře v budově školy (samostatná třída družiny).

Pokud budou tito žáci chodit do ranní družiny, budou přicházet rovněž do hlavní budovy školy.

Vychovatelka: Bc. J. Tauschová

 

Leden ve školní družině

Lednová docházka dětí do školy a školní družiny byla opět ovlivněna špatnou epidemiologickou situací v naší republice. Po vánočních prázdninách nastoupili do školy a školní družiny pouze žáčci prvních a druhých tříd, kteří byli rozděleni do tří družinových skupin. Ostatní žáci zůstali během celého měsíce ledna doma a vzdělávali se distančně pomocí online výuky.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY od 11. 1. – 22 1. 2021

Provoz školní družiny v období od 11. do 22. ledna probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. 12.2020 do 10.1.2021.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY od 4. 1. – 8. 1. 2021

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření a dokumentu MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna bude provoz školní družiny organizován pouze pro žáky, které se účastní prezenčního vzdělávání, tj.  pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. 

 

Změny týkající se organizace provozu ŠD

Žáci 1. A a 1. B třídy budou zůstávat ve třídách v budově školní družiny - areál MŠ, ulice Švábovská, a to včetně ranní družiny.

Vychovatelky:    Bc. Z. Jiráková a p. B. Šebestová

Žáci 2. třídy budou naopak zůstávat ve 2. patře v budově školy

(samostatná třída družiny). Pokud budou tito žáci chodit do ranní družiny, budou přicházet rovněž do hlavní budovy školy.

Vychovatelka: Bc. J. Tauschová

 

V Batelově dne 29. 12. 2020

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

Myslíme na přírodu

V posledním týdnu před vánočními prázdninami jsme mysleli i na přírodu. Uklidili jsme nepořádek v lesíku u židovského hřbitova a přinesli dobroty srnkám a zajícům.

 

Vánoční přání

Vánoční přání se letos prvňáčkům i druháčkům moc povedla. Společným motivem byl sob.

 

První sněhová nadílka

Radost z první sněhové nadílky byla veliká.

Adventní herbář

Během měsíce prosince jsme si čekání „na Ježíška“ krátili vybarvováním a plněním úkolů v adventní

Betlémy z krabic od bot

Děti z druhé a třetí třídy, které si přinesly z domu nepotřebnou krabici od bot, si z družiny po pár dnech  odnášely domů krásné originální betlémy. Stačilo k tomu pár papírových ruliček, kousek žlutého a vlnitého papíru, hrst dřevité výplně a pár vlastnoručně nakreslených figurek.

Andělé a čerti z ruliček a kartonu

Výrobky k Mikuláši

Třeťáci a čtvrťáci opět v družině

Od 30. listopadu mohli do školy a školní družiny po celorepublikovém epidemiologickém rozvolnění i žáci třetích a čtvrtých tříd. Ti byli také v družině rozděleni do skupin podle ročníků.

 

Listopad ve školní družině

Od 18. listopadu mohli do školy a školní družiny nastoupit pouze žáčci prvních a druhých tříd. Ač rozděleni po ročnících do oddělení, nedokončenou celodružinovou hru „Kočičí říjen“ jsme zdárně dohráli. Kdo chtěl, měl možnost splnit všechny úkoly. Kočičí karty plné razítek jsme pak vyměnili za perníkové medaile.

Provoz školní družiny od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, 

provoz školní družiny je od 30. 11. 2020 možný pro účastníky, kteří se mohou dle opatření MŠMT účastnit prezenčního vzdělávání, tj. žáci 1. stupně za podmínky dodržení homogennosti skupin.

 

Organizace zájmového vzdělávání ve školní družině bude tedy následující:

Žáci 1.A a 1.B třídy – budova školní družiny (areál MŠ) včetně ranní družiny.

Vychovatelka: Bc. Z. Jiráková

Žáci 2. třídy – budova ZŠ (družinová třída) včetně ranní družiny

Vychovatelka: Bc. J. Tauschová

Žáci 3. třídy – budova ZŠ (odborná učebna knihovny), ranní družiny - 3. třída

Vychovatelka: B. Šebestová

Žáci 4. třídy – budova ZŠ (4. třída) včetně ranní družiny

Asistentka pedagoga: M. Greplová

 

Z personálních důvodů  a z důvodů zachování homogennosti skupin dochází ke změně provozní doby školní družiny pro žáky 3. a 4. třídy, a to do 15.00.

Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy a školní družiny. Žádáme proto rodiče, aby připravili svým dětem 2 roušky (s možností výměny).

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

Obnovení provozu školní družiny

Vážení rodiče,

dle informací MŠMT je možné od 18. 11. 2020 obnovit provoz školní družiny pro účastníky, kteří se mohou účastnit prezenčního vzdělávání, a to pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. 

Žáci 1.A a 1.B třídy budou zůstávat ve třídách v budově školní družiny - areál MŠ, ulice Švábovská, a to včetně ranní družiny.

Vychovatelky: Bc. Z. Jiráková a p. B. Šebestová

Žáci 2. třídy budou naopak zůstavat ve 2. patře v budově školy. Vychovatelka: Bc. J.Tauschová

Pokud budou tito žáci chodit do ranní družiny, budou přicházet rovněž do hlavní budovy školy.

 

O dalších organizačních změnách vás budeme průběžně informovat v souladu s uvolňováním dalších krizových opatření a nařízení vlády.