Projekty
Sněhuláci pro Afriku

Obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava – Hrabůvka připravila pod záštitou ministra školství na prosinec – leden 2014/2015 3. ročník originální charitativní akce Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají dětem.

Projekt "ŠKOLA BEZ HRANIC"

Naše základní škola se zapojila do projektu s názvem ŠKOLA BEZ HRANIC, prostřednictvím jazykové a vzdělávací agentury Channel Crossings, který je spolufinancován ESF a SR České republiky. Projekt byl určen jak pro žáky 2. stupně, tak pro učitele AJ.

Záložka do knihy spojuje školy: moje oblíbená kniha

V říjnu 2016 jsme stejně jako v uplynulých třech letech vstoupili do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy, letos s názvem – Čtu, čteš, čteme. Smyslem tohoto projektu je navázání partnerských vztahů mezi českými a slovenskými školami.

Mezinárodní projekt EURONET 50/50 MAX

EURONET 50/50 MAX je založen na projektu EURONET 50/50, který proběhl v 9 zemích EU v letech 2009-2012. Projekt EURONET 50/50 zvítězil v soutěži nazvané „Sustainable Energy Award2013“ (Cena udržitelné energie 2013) v kategorii „vzdělávání“.

Projekt "Otevřená škola"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0005

Žadatel: Statutární město Jihlava

 

Projekt "Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0014

Realizátor: Vysočina Education

 

Cílem projektu je podpora ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina v oblasti zdravého životního stylu (ZŽS) a dopravní výchovy rozšířením spektra nových forem a metod vzdělávání.

 

Projekt Škola budoucnosti

Projekt byl realizován v rámci OP VK na základě výzvy oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách - EU peníze základním školám.

V rámci projektu byly vytvořeny výukové materiály v těchto šablonách:

Rozvíjejme jazyky

Naše škola realizuje projekt "Rozvíjejme jazyky," který je podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2316

Číslo výzvy: 56

Poznáváme svět techniky

Naše škola realizuje projekt "Poznáváme svět techniky," který je podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1497

Číslo výzvy: 57

Aktivní cestou ke vzdělanosti

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004637