Projekty
Sněhuláci pro Afriku

Obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava – Hrabůvka připravila pod záštitou ministra školství na prosinec – leden 2014/2015 3. ročník originální charitativní akce Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají dětem.

Projekt "ŠKOLA BEZ HRANIC"

Naše základní škola se zapojila do projektu s názvem ŠKOLA BEZ HRANIC, prostřednictvím jazykové a vzdělávací agentury Channel Crossings, který je spolufinancován ESF a SR České republiky. Projekt byl určen jak pro žáky 2. stupně, tak pro učitele AJ.

Mezinárodní projekt EURONET 50/50 MAX

EURONET 50/50 MAX je založen na projektu EURONET 50/50, který proběhl v 9 zemích EU v letech 2009-2012. Projekt EURONET 50/50 zvítězil v soutěži nazvané „Sustainable Energy Award2013“ (Cena udržitelné energie 2013) v kategorii „vzdělávání“.

Projekt "Otevřená škola"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0005

Žadatel: Statutární město Jihlava

 

Projekt "Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0014

Realizátor: Vysočina Education

 

Cílem projektu je podpora ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina v oblasti zdravého životního stylu (ZŽS) a dopravní výchovy rozšířením spektra nových forem a metod vzdělávání.

 

Projekt Škola budoucnosti

Projekt byl realizován v rámci OP VK na základě výzvy oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách - EU peníze základním školám.

V rámci projektu byly vytvořeny výukové materiály v těchto šablonách:

Normální je nekouřit

Naše škola se přihlásila do projektu pro 1. stupeň ZŠ s názvem „ Normální je nekouřit“. Cílem projektu je vést žáky ke zdravému životnímu stylu a seznámit je s riziky požívání návykových látek.

Rozvíjejme jazyky

Naše škola realizuje projekt "Rozvíjejme jazyky," který je podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2316

Číslo výzvy: 56

Poznáváme svět techniky

Naše škola realizuje projekt "Poznáváme svět techniky," který je podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1497

Číslo výzvy: 57

Soutěž s panem Popelou (2019)

Naše škola je již několik let zapojena do celoroční soutěže ve sběru netříděného papíru. Jedná se o ekologickou soutěž pro školy, která vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která následně osvojené návyky přenáší do domácnosti.