Projekty
Soutěž s panem Popelou 2023

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy. V rámci regionu jižní Čechy a Vysočina, kterého jsme v této soutěži součástí, soutěžilo v tomto školním roce celkem 45 škol. V kategorii sběru celkového množství papíru se naše škola umístila na 4. místě, v kategorii množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka jsme se umístili na 7. místě. Celkem bylo sebráno 20 700 kg netříděného papíru.

Šablony III v ZŠ Batelov

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III.

Registrační číslo:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022334 

Název projektu:     ŠABLONY III V ZŠ  BATELOV

Datum realizace:    1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Program Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Na naší škole probíhá doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

 

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch, nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI (2023)

Naše škola je zařazena do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI. Cílem projektu je zabezpečit pravidelné školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol ze sociálně slabých rodin. Datum ukončení realizace 30. 6. 2023.

Záložka do knihy spojuje školy (2022)

Také v letošním roce se naši žáci zapojili do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Projekt vyhlašuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Téma, které žáci letos zachytí na svých záložkách, je „Můj literární příběh čeká na tvé přečtení“.

Soutěž s panem Popelou (2022)

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy. V rámci regionu jižní Čechy a Vysočina se naše škola v hodnocení podle celkového množství sebraného papíru ve e školním roce 2021/2022 umístila na 4. místě, v hodnocení podle množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka na 8. místě. Celkem bylo sebráno 24 220 kg netříděného papíru. Ve školním roce 2022 -2023 v tomto projektu pokračujeme.

Šablony II v ZŠ a MŠ Batelov

Naše škola se zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_18_063.

Registrační číslo:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014017 

Název projektu:     ŠABLONY II V ZŠ A MŠ BATELOV

Datum realizace:    1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Realizace projektu prodloužena do 31. 12. 2021.

Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina (2021)

Naše škola je zapojena do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina, a to v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. 

Soutěž s panem Popelou (2021)

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy, která vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému chování má největší efekt u nejmladší generace, která následně osvojené návyky přenáší do domácností. Naše škola se v hodnocení podle celkového množství sebraného papíru umístila na 3. místě, v hodnocení podle množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka na 7. místě. Celkem bylo sebráno 19 770 kg netříděného papíru. 

Mléko do škol (2020)

Ve školním roce 2019/ 2020 bude škola dále pokračovat v zapojení do programu Mléko do škol společnosti Laktea. Každý žák školy obdrží každý týden jedno neochucené krabičkové mlíčko společnosti Madeta zdarma, v každé dodávce tedy bude 204 kusů.