Školská rada

AKTUALITY

Jednání členů Školské rady proběhne dne 29. 8. 2019 od 16.00 hod v budově základní školy, učebna dějepisu.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Dne 29. 8. 2018 proběhly volby do školské rady - zástupce pedagogů.

Při Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci pracuje Školská rada v tomto složení:

 

Zástupci zřizovatele městyse Batelov:

Ing. Jaroslav Vítek

p. Jarmila Šebová

Zástupci pedagogů:

Mgr. Zdeňka Hávová

Mgr. Kateřina Sochorová

Zástupci rodičů:

p. Hana Cáhová

p. Karel Poláček

 

Předseda Školské rady: p. Hana Cáhová

Funkční období Školské rady je listopad 2017 - 2020.