Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2023/2024 

INFORMACE

K zápisu dle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2024/2025 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

 

Aktuální informace k zápisu budou vyvěšeny na našich stránkách v dubnu.