Spolek rodičů

AKTUALITY

V pondělí 11. 4. 2022 v době od 15.00 do 15.30 hod. proběhne schůzka třídních důvěrníků s vedením školy. Poté budou následovat třídní schůzky v době od 15.30 - 17.00 hod.

 

V úterý 11. 1. 2022 proběhnou třídní schůzky formou individuálních pohovorů v době od 14.00 do 17.00 hod. Vzhledem k současnému vývoji epidemické situace se společná úvodní schůzka třídních důvěrníků s vedením školy neuskuteční. Obecné informace budou zveřejněny na nástěnce školy v Bakalářích.

 

V pondělí 8. 11. 2021 proběhnou třídní schůzky formou individuálních pohovorů v době od 15.00 do 17.00 hod. Vzhledem k současnému vývoji epidemické situace se společná úvodní schůzka třídních důvěrníků s vedením školy neuskuteční. Obecné informace budou zveřejněny na nástěnce školy v Bakalářích.

 

V úterý 21. 9. 2021 proběhne členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. v 16:00 ve školní jídelně.

 

Zpráva o činnosti Školské rady ZŠ Batelov v roce 2020

Zpráva o činnosti Školské rady ZŠ Batelov v roce 2021

 

ČLENSKÁ SCHŮZE

V úterý 21. 9. 2021 proběhne členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. v 16:00 hod.

PROGRAM:

  1. Zahájení, prezentace
  2. Schválení programu schůze
  3. Představení členů Rady Spolku
  4. Informace ze ZŠ a MŠ od ředitelky školy 
  5. Zpráva o činnosti školské rady – p. H. Cáhová
  6. Návrh členského příspěvku pro školní rok 2021/2022 - odkaz
  7. Rozpočet na školní rok 2021/2022
  8. Diskuse
  9. Závěr

Podle stanov může člena na Členské schůzi zastupovat jiný člen - osoba způsobilá k právním úkonům, kterou k tomu člen písemně zmocní.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

1.

Čechová Lenka  Z. Poledna

2.A

Kociánová Božena (Cvanigová Lucie) J. Janáková
2.B Viktorinová Marcela

M. Venkrbcová Doležalová

3. Cábová Eva

K. Šeredová

4. Sochorová Kateřina

P. Matějková

5. Uhlířová Hana 

P. Pelikánová

6. Šindelková Alena

L. Mariňáková

7. Nevěčná Michaela

I. Havlová

8. Hávová Zdeňka

P. Formánová

9. Bínová Anna

J. Tauschová

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

Kytičky

J. Lazárková

P. Rychlá

Motýlci

M. Stejnková

E. Venkrbcová

Sluníčka

E. Čapková

J. Rodová

Berušky

M. Frajová

O. Policarová

 

SCHVÁLENÉ STANOVY

Notářský zápis včetně úplného znění stanov Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z. s. naleznete zde.

Předseda Spolku - p. Kristina Šeredová

Ekonom Spolku - p. Libuše Řezáčová

 

PODĚKOVÁNÍ

V letošním roce pořádala základní škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy již 5. ročník školního plesu, který se stal tradicí naší školy.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění této společenské akce.

Poděkování rovněž patří rodičům, zaměstnancům a sponzorům, kteří přispěli do soutěže o ceny.

 

ŠKOLNÍ PLES

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov z.s. ve spolupráci se Základní školou Batelov pořádá školní ples dne 25. 2. 2022.

K tanci a poslechu hraje HudbaProVas.cz.