Spolek rodičů

Aktualita

SETKÁNÍ TŘÍDNÍCH DŮVĚRNÍKŮ

Setkání tříních důvěrníků s vedením školy se uskuteční dne 8. 4. 2019 od 15:00 hod v učebně dějepisu.

PODĚKOVÁNÍ

V letošním roce pořádala základní škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy již 5. ročník školního plesu, který se stal tradicí naší školy.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění této společenské akce.

Poděkování rovněž patří rodičům, zaměstnancům a sponzorům, kteří přispěli do soutěže o ceny.

ŠKOLNÍ PLES

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov z.s. ve spolupráci se Základní školou Batelov pořádá školní ples dne 1. 3. 2019.

K tanci a poslechu hraje HudbaProVas.cz. Předprodej vstupenek bude zahájen 13. 2. 2019 v Květince u paní Jelínkové.

Příspěvky do Soutěže o ceny (tombola)  jsou vítány.

Srdečně zveme širokou veřejnost

 

SETKÁNÍ TŘÍDNÍCH DŮVĚRNÍKŮ

Setkání tříních důvěrníků s vedením školy se uskuteční dne 7. 1. 2019 od 15:00 hod v učebně dějepisu.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE

V úterý 18. 9. 2018 proběhne členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. v 16:30 hod ve školní jídelně.

PROGRAM:

  1. Zahájení, prezentace
  2. Představení členů Rady Spolku
  3. Schválení členských příspěvků pro školní rok 2018/2019
  4. Schválení rozpočtu na školní rok 2018/2019
  5. Informace ze ZŠ a MŠ od ředitelky školy 
  6. Diskuse
  7. Závěr

Podle stanov může člena na Členské schůzi zastupovat jiný člen - osoba způsobilá k právním úkonům, kterou k tomu člen písemně zmocní.

 

SCHVÁLENÉ STANOVY

Notářský zápis včetně úplného znění stanov Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z. s.naleznete zde.

Předseda Spolku - p. Kristina Zemanová

Ekonom Spolku - p. Libuše Řezáčová

 

Školní rok 2018/2019

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

1.

Čechová Lenka Matějková Pavla
2. Viktorinová Marcela

Pelikánová Petra

3. Cábová Eva

Mariňáková Lucie

4. Sochorová Kateřina

Havlová Ivona

5. Hávová Zdeňka

Formánková Petra

6. Bínová Anna

Tauschová Jana

7. Uhlířová Hana

Kodysová Iveta

8. Šindelková Alena

Stoklasová Marta

9. Mareš Martin

Řezáčová Libuše

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

Kytičky

Fučíková Kateřina 

Uhlířová Hana

Motýlci

Stejnková Milena

Tůmová Lucie

Sluníčka

Trávníková Milena

Šimková Alena

Berušky

Jůnová Eva

Policarová Olga