Spolek rodičů

AKTUALITY

Vážení rodiče, na členské schůzi byl schválen příspěvek do Spolku ve výši 300,- Kč na žáka a dále i rozpočet na nový školní rok. Třídní důvěrníci Vás budou informovat na úvodní společné třídní schůzce, která proběhne 7. 11. 2022 v 15.30 hod.

ČLENSKÁ SCHŮZE

V úterý 6. 9. 2022 proběhne členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. v 16:00 ve školní jídelně.

PROGRAM:

  1. Zahájení, prezentace
  2. Schválení programu schůze
  3. Představení členů Rady Spolku
  4. Návrh členského příspěvku na školní rok 2022/2023 (300,- Kč na žáka)
  5. Rozpočet na školní rok 2022/2023
  6. Zpráva o činnosti školské rady – p. H. Cáhová
  7. Informace ze ZŠ a MŠ od ředitelky školy 
  8. Diskuse
  9. Závěr

Podle stanov může člena na Členské schůzi zastupovat jiný člen - osoba způsobilá k právním úkonům, kterou k tomu člen písemně zmocní.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

1.

Božena Kociánová p. Šuhajová
2. Lenka Čechová p. Poledna
3.A Mgr. Eliška Venkrbcová p. Janáková
3.B Mgr. Marcela Viktorinová p. Venkrbcová Doležalová
4. Mgr. Kateřina Sochorová p. Šeredová
5. Mgr. Linda Suchá p. Matějková
6. Mgr. Hana Uhlířová p. Pelikánová
7. Mgr. Alena Šindelková p. Mariňáková
8. Mgr. Michaela Nevěčná p. Havlová
9. Mgr. Zdeňka Hávová p. Formánková

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

Kytičky

Gita Bartošková

Dagmar Šanderová

Motýlci

Bc. Milena Stejnková, zástup Bc. Jana Satrapová

Eliška Venkrbcová

Sluníčka

Ing. Barbora Krejčí

Jana Rodová 

Berušky

Mgr. Marcela Frajová

Olga Policarová

 

SCHVÁLENÉ STANOVY

Notářský zápis včetně úplného znění stanov Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z. s. naleznete zde.

Předseda Spolku - p. Kristina Šeredová

Ekonom Spolku - p. Lucie Mariňáková