Spolek rodičů

AKTUALITY

Setkání třídních důvěrníků s vedením školy proběhne v pondělí 15. 4. 2024 od 15.00 hod. v učebně dějepisu. Poté budou následovat třídní schůzky.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE

V úterý 12. 9. 2023 proběhne členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. v 16:00 ve školní jídelně.

PROGRAM:

  1. Zahájení, prezentace
  2. Schválení programu schůze
  3. Představení členů Rady Spolku
  4. Schválení členských příspěvků pro školní rok 2023/2024
  5. Schválení rozpočtu na školní rok 2023/2024
  6. Informace o stavu účtu
  7. Informace ze ZŠ a MŠ od ředitelky školy p. Ing. Aleny Vybíralové
  8. Diskuse
  9. Závěr

Podle stanov může člena na Členské schůzi zastupovat jiný člen - osoba způsobilá k právním úkonům, kterou k tomu člen písemně zmocní.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

1.A

Eliška Venkrbcová p. Greplová

1.B

Marcela Viktorinová p. Korešová

2.

Eva Cábová p. Šuhajová

3.

Lenka Čechová p. Poledna

4.A

Petra Valíčková p. Janáková

4.B

Kateřina Sochorová p. Venkrbcová Doležalová

5.

Anna Bínová p. Šeredová

6.

Linda Suchá p. Matějková

7.

Hana Uhlířová p. Pelikánová

8.

Alena Šindelková p. Mariňáková

9.

Michaela Mrťková p. Havlová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

Kytičky

Gita Bartošková

p. Šanderová

Motýlci

Bc. Milena Stejnková

p. Venkrbcová

Sluníčka

Michaela Šebestová

p.Novák

Berušky

Ing. Marcela Frajová

p. Fučíková

 

SCHVÁLENÉ STANOVY

Notářský zápis včetně úplného znění stanov Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z. s. naleznete zde.

Předseda Spolku - p. Kristina Šeredová

Ekonom Spolku - p. Lucie Mariňáková

Číslo účtu Spolku rodičů: 2401055706/2010 Fio bank