Spolek rodičů

Aktualita

ČLENSKÁ SCHŮZE

V úterý 17. 9. 2019 proběhne členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. v 16:00 hod ve školní jídelně.

PROGRAM:

  1. Zahájení, prezentace
  2. Představení členů Rady Spolku
  3. Schválení členských příspěvků pro školní rok 2019/2020
  4. Schválení rozpočtu na školní rok 2019/2020
  5. Informace ze ZŠ a MŠ od ředitelky školy 
  6. Diskuse
  7. Závěr

Podle stanov může člena na Členské schůzi zastupovat jiný člen - osoba způsobilá k právním úkonům, kterou k tomu člen písemně zmocní.

PODĚKOVÁNÍ

V letošním roce pořádala základní škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy již 5. ročník školního plesu, který se stal tradicí naší školy.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění této společenské akce.

Poděkování rovněž patří rodičům, zaměstnancům a sponzorům, kteří přispěli do soutěže o ceny.

ŠKOLNÍ PLES

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov z.s. ve spolupráci se Základní školou Batelov pořádá školní ples dne 28. 2. 2020.

K tanci a poslechu hraje HudbaProVas.cz.

 

 

SCHVÁLENÉ STANOVY

Notářský zápis včetně úplného znění stanov Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z. s.naleznete zde.

Předseda Spolku - p. Kristina Zemanová

Ekonom Spolku - p. Libuše Řezáčová

 

Školní rok 2019/2020

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

1.

Cábová Eva   
2. Čechová Lenka 

 

3. Viktorinová Marcela

 

4. Sochorová Kateřina

 

5. Nevěčná Michaela

 

6. Hávová Zdeňka

 

7. Bínová Anna

 

8. Uhlířová Hana

 

9. Šindelková Alena

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

Kytičky

 

 

Motýlci

 

 

Sluníčka

 

 

Berušky