Spolek rodičů

AKTUALITY

Vážení rodiče, v pondělí 17. 4. 2023 od 15.00 - 15.30 hod. proběhne setkání třídních důvěrníků. Úvodní společná třídní schůzka se uskuteční od 15.30 hod. Poté následují konzultace s vyučujícími.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE

V úterý 6. 9. 2022 proběhne členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. v 16:00 ve školní jídelně.

PROGRAM:

  1. Zahájení, prezentace
  2. Schválení programu schůze
  3. Představení členů Rady Spolku
  4. Návrh členského příspěvku na školní rok 2022/2023 (300,- Kč na žáka)
  5. Rozpočet na školní rok 2022/2023
  6. Zpráva o činnosti školské rady – p. H. Cáhová
  7. Informace ze ZŠ a MŠ od ředitelky školy 
  8. Diskuse
  9. Závěr

Podle stanov může člena na Členské schůzi zastupovat jiný člen - osoba způsobilá k právním úkonům, kterou k tomu člen písemně zmocní.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

1.

Božena Kociánová p. Šuhajová
2. Lenka Čechová p. Poledna
3.A Mgr. Eliška Venkrbcová p. Janáková
3.B Mgr. Marcela Viktorinová p. Venkrbcová Doležalová
4. Mgr. Kateřina Sochorová p. Šeredová
5. Mgr. Linda Suchá p. Matějková
6. Mgr. Hana Uhlířová p. Pelikánová
7. Mgr. Alena Šindelková p. Mariňáková
8. Mgr. Michaela Nevěčná p. Havlová
9. Mgr. Zdeňka Hávová p. Formánková

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Třída

Třídní učitel

Třídní důvěrník

Kytičky

Gita Bartošková

Dagmar Šanderová

Motýlci

Bc. Milena Stejnková

Eliška Venkrbcová

Sluníčka

Ing. Barbora Krejčí

Jana Rodová 

Berušky

Mgr. Marcela Frajová

Olga Policarová

 

SCHVÁLENÉ STANOVY

Notářský zápis včetně úplného znění stanov Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z. s. naleznete zde.

Předseda Spolku - p. Kristina Šeredová

Ekonom Spolku - p. Lucie Mariňáková