Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2018/2019

Září

 • Fotografování prvňáčků
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 1. - 2. ročník
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 3. - 4. ročník
 • Archeologie zblízka 6. – 9. ročník
 • Taneční vystoupení pro žáky 1. – 5. třídy
 • Exkurze Střední škola stavební Jihlava – 9. ročník

Říjen

 • Oktoberfest 7. – 9. ročník
 • Úřad práce – 9. ročník
 • Mezinárodní projekt ČR a SR – „Záložka do knihy spojuje školy – Pohádky, báje, pověsti a příběhy neznají hranice“
 • Soutěž AŠSK - Přespolní běh
 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Hudební vystoupení - Folk
 • Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Halloween 
 • Projektový den „Československá republika našima očima“

Listopad

 • Program SZÚ Jihlava – Hrou proti AIDS, Závisláček
 • ZOO Jihlava – 6. a 8. ročník
 • Oblastní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Exkurze na DOD SOŠ a SOU Třešť – 9. ročník
 • Soutěž AŠSK - Florbal
 • Národní testování žáků 9. tříd - SCIO
 • Thanksgiving
 • Školní kolo NJ – 8. a 9. ročník
 • Rozsvícení vánočního stromu

Prosinec

 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda
 • SHŠ Pernštejni 
 • Weihnachten
 • Talentová soutěž ZAV
 • Čtenář na jevišti
 • Den otevřených dveří
 • Christmas – projekt AJ

Leden

 • Školní kolo AJ – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník
 • Informativní schůzka pro rodiče a žáky k volbě povolání
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce

Únor

 • Beseda s dětmi z DDSS Jihlava
 • Matematická soutěž PANGEA
 • Projekt AJ – „VALENTINE´S DAY“
 • Školní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Školní kolo přírodovědné olympiády
 • Recitační soutěž – 2. stupeň
 • Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
 • Zahájení plaveckého kurzu – 3. a 4. ročník

Březen

 • Mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž YPEF 2018 (Young People in European Forests)
 • Školní ples
 • Soutěž PIŠQWORKY pro 5. -7. Ročník (školní kolo)
 • Soutěž AŠSK - Házená
 • Okresní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Třešťské divadelní jaro – 1. stupeň

 • Třešťské divadelní jaro – 2. stupeň (výběr žáků)

 • Kyberkriminalita – 6. ročník

 • Přednáška Prevence – „Právní odpovědnost“ – 9. ročník

 • Přednáška „Bezpečně do školy“ -  2. a 3. třída 

 • Přednáška „Bezpečný internet“  - 4. a 5. třída

Duben

 • Noc s Andersenem
 • Čistá Vysočina
 • Projekt AJ - „EASTER“
 • Velikonoční symboly a zvyky
 • Projekt NJ – „Ostern“
 • Soutěž „Školní virtuos“ – hra na hudební nástroj
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Exkurze ČOV Batelov – 8. třída

Květen

 • Exkurze ČNB Praha – 9. ročník
 • Okresní kolo „Pythagoriáda“ pro 6. – 8. ročník
 • Soutěž AŠSK - Pohár rozhlasu

                         - Vybíjená

                         - McDonald‘ s cup

 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Školní kolo „ Slavíček
 • Exkurze Grafitový důl Český Krumlov 8. a 9. ročník
 • Školní kolo „CLEVER OWL“ - 4. a 5. ročník

 Červen

 • Školní výlety
 • Branná vycházka
 • Exkurze Rejoice – 1. třída
 • Exkurze - Statek u zvířátek – 1. třída
 • Memoriál Jiřího Kouby
 • Rozloučení s žáky 9. ročníku
 • Slavnostní ukončení školního roku

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
4. 9.  1. a 2. hodina  - třídnická, poté dle rozvrhu třídní učitelé
10. 9.  Fotografování 1. třídy L. Čechová
12. 9.  Přednáška „Archeologie zblízka“ (vybíráme 30,- Kč), 3. hodina – 7. třída, 4. hodina - 6. třída A. Nachlingerová
13. 9. 

Přednáška „Archeologie zblízka“ (vybíráme 30,- Kč), 4. hodina – 9. třída, 6. hodina  - 8. třída

A. Nachlingerová
14. 9. 

Setkání zástupců žákovského parlamentu 

Z. Hávová
17. 9.  Zahájení činnosti zájmových útvarů vedoucí ZÚ
17. 9. 

ZOO Jihlava - 3. a 4. třída

Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“

E. Cábová, K. Sochorová
18. 9. 

ZOO Jihlava - 1. a 2. třída

Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“

L. Čechová, M. Viktorinová
18. 9. 

Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. - od 16:30 hod (ve školní  jídelně)

A. Vybíralová
18. 9. 

ZOO Jihlava - 1. a 2. třída

Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“

L. Čechová, M. Viktorinová
19. 9. 

Zahájen sběr starého papíru

A. Bínová
24. 9. 

Exkurze SŠS Jihlava - 9. ročník

M. Mareš
27. 9. 

Taneční vystoupení 1. – 5. třída – od 9.30 hod

(vybíráme 45,- Kč)

Z. Hávová
     
Datum Akce Zodpovídá
Během měsíce Mezinárodní projekt ČR a SR – „Záložka do knihy spojuje školy – Pohádky, báje, pověsti a příběhy neznají hranice“ Třídní učitelé, učitelé VV
1. 10. Výstava ČSZ Třídní učitelé
2. 10. Oktoberfest 7. – 9. ročník A. Nachlingerová
2. 10. Soutěž AŠSK - Přespolní běh

Z. Herzová

M. Mareš

10. 10. Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník

A. Šindelková

Z. Hávová

11. 10. Exkurze Úřad práce - 9. třída K. Sochorová
15. 10. Dopravní hřiště - 4. třída K. Sochorová
16. 10.

Přednáška PČR – „Základy bezpečného chování"

Bezpečně do školy -  1. a 2. třída

Bezpečný internet - 5. třída

Z. Hávová
25. 10. Folkový koncert: vybíráme 40,- Kč, 1. stupeň - 4. hodinu, 2. stupeň - 5 hodinu K. Sochorová
26. 10. Projektový den „Československá republika našima očima“ Všichni učitelé
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny  
31. 10. Halloween 

E. Cábová

J. Lojdová

     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
Datum Akce Zodpovídá
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Projekt „Čtení pomáhá"
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

12.11.2018      od 15:30 – 17:00 hod

07.01.2018      od 15:30 – 17:00 hod

08.04.2019      od 15:30 – 17:00 hod

10.06.2019      od 15:30 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

12. 11. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

21. 01. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

08. 04. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

20. 06. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

12. 4. 2019 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2018/2019

Zahájení školního roku    3. 9. 2018

Podzimní prázdniny        29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny          22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Ukončení I. pololetí         31. 1. 2019

Pololetní prázdniny         1. 2. 2019

Jarní prázdniny               4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny     18. - 19. 4. 2019

Ukončení školního roku   29. 6. 2018

Hlavní prázdniny             1. 7. - 30. 8. 2019


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05