Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2020/2021

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku J. Nevěčná
2. 9. 1. až 3. hodina – třídnická, poté dle rozvrhu  Třídní učitelé
4. 9. Závod dračích lodí A. Bínová
7. – 11. 9. Sbírkové dny Světlušky Z. Herzová
9. 9. Exkurze Úřad práce Jihlava K. Sochorová
14. 9. Fotografování 1. třídy

L. Cvanigová

M. Viktorinová

14. 9. Zahájena výuka náboženství  
16. 9.

Projektový den mimo školu – ZOO Jihlava

1. A třída Mazlíčci

2.  třída ZOO v krabici

 

L. Cvanigová

E. Cábová

16. 9. Exkurze SŠ Stavební Jihlava 7.30 – 12.30 H. Uhlířová
17. 9. Branný závod Jihlava M. Mareš
18. 9. Noc s Andersenem (přeloženo z března 2020)

A. Bínová

M. Nevěčná

18. 9.

Projektový den mimo školu – ZOO Jihlava

4. třída

K. Sochorová

22. 9

Projektový den mimo školu – ZOO Jihlava

1. B třída Mazlíčci

3. třída Opičí se opice

 

M. Viktorinová

L. Čechová

Od 23. 9. Zahájen sběr papíru A. Bínová
25. 9. Projektový den Dopravní výchova Z. Herzová
Poslední týden Zahájena činnost zájmových útvarů organizovaných školou Vedoucí ZÚ

 

Datum Akce Zodpovídá
1. 10. – 8.10. Oktoberfest 7. – 9. ročník A. Nachlingerová
2.10.  Třídnická hodina – 1. vyučovací hodina Třídní učitelé
9. 10.

Beseda – Mgr. Křoustek

6. třída – Kyberkriminalita – 1.hodina

9. třída – Právní odpovědnost – 2. a3.hodina (do 10.00)

Z. Hávová
21. 10.

Preventivní program Policie ČR

3. třída – Cyklisté a chodci v silničním provozu – 2.hodina

5. třída – Nebezpečí virtuální komunikace

Z. Hávová
23. 10. Scénické čtení – L. Hejlík – Listování J. Nevěčná
23. 10. Halloween – žákovský parlament pro žáky 1. stupně Z. Hávová
Do 23.10. Mezinárodní projekt ČR a SR – Záložka do knihy spojuje školy – „Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze“

Třídní učitelé, 

učitelé VV

27. 10.

Dravci – 1.stupeň 9.30, poté 2. stupeň

J. Nevěčná
V průběhu měsíce Školní kolo soutěže Pišqworky

A. Šindelková

Z. Hávová

26. – 27.10. Halloween  Učitelé AJ
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny  

 

Datum Akce Zodpovídá

 

   

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
11.1. První pomoc do škol – 8. třída – 4 hodiny (7.30 – 11.10)  J. Nevěčná

11. 1.

14.00 – 17.00

Konzultační den pro rodiče – individuální pohovory s pedagogy  všichni učitelé
18. 1. Okresní kolo Dějepisné olympiády J. Nevěčná
26.1. První pomoc do škol – 8. třída – 3 hodiny (7.30 – 10.15) J. Nevěčná
28. 1. Předání vysvědčení, třídnická hodina třídní učitelé
29. 1. Pololetní prázdniny  
V průběhu měsíce Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

M. Nevěčná

D. Novotná

Datum Akce Zodpovídá
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Projekt „Čtení pomáhá"
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

10. 11. 2020      od 15:30 – 17:30 hod

12. 4. 2021        od 15:30 – 17:00 hod

 

KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE

11. 1. 2020      od 14:00 – 17:00 hod

7. 6. 2021        od 14:00 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

3. 11. 2020      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

21. 1. 2021      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

12. 4. 2021        Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

23. 6. 2021      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

23. 4. 2021 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2020/2021

Zahájení školního roku    1. 9. 2020

Podzimní prázdniny         29. 10. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny           23. 12. 2019 - 3. 1. 2021

Ukončení I. pololetí          28. 1. 2021

Pololetní prázdniny          29. 1. 2021

Jarní prázdniny                1. 2. - 7. 2. 2021

Velikonoční prázdniny     1. 4. 2021

Ukončení školního roku   30. 6. 2021

Hlavní prázdniny              1. 7. - 31. 8. 2021


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05