Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2023/2024

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
4. 9. Slavnostní zahájení školního roku J. Nevěčná
5. 9. Třídnické hodiny (1. – 3.), poté vyučování dle rozvrhu Třídní učitelé
Od 6.9. Zahájen sběr papíru A. Bínová
12.9.
16.00
Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov A. Vybíralová
J. Nevěčná
13.9.
7.30-10.30
Úřad práce – 9.třída M. Mrťková
11. 9.  Fotografování 1. třídy E. Venkrbcová
M. Viktorinová
27.9. Branná vycházka, třídnická hodina Třídní učitelé
29.9. Ředitelské volno  

 

 

Datum Akce Zodpovídá
od 2.10. Zahájena činnost zájmových útvarů organizovaných školou vedoucí ZÚ
2.–13. 10. Logická olympiáda A. Šindelková
Z. Hávová
2.–19. 10. Školní kolo soutěže Pišqworky A. Šindelková
Z. Hávová
11.10. Zvířecí den A. Bínová
11.10. Minifotbal  M. Mareš
17.10. Hudební pořad Forrest Gump J. Nevěčná
18.10. Prevence dětských úrazů – 4. třída 8.25 – 11.20 P. Valíčková
K. Sochorová
19.10. Výtvarná soutěž SUPŠ Jihlava Helenín  
do 23.10. Mezinárodní projekt ČR a SR – Záložka do knihy spojuje školy – Inspirující svět pohádek, básní a příběhů třídní učitelé,
učitelé VV
25.10. Preventivní program Policie ČR – 1. a 2. třída
„Osobní a virtuální bezpečí“
Z. Hávová
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny  
30.–31.10. Halloween  učitelé AJ
V průběhu měsíce IT Fitness Test – digitální gramotnost 8. a 9. třída M. Mareš

 

 

Datum Akce Zodpovídá

2. – 13.11.

Testování žáků 9. ročníku – SCIO (M, ČJ, AJ, OSP)
2.11. Matematika – 4. a 5. hodina
7.11. Anglický jazyk – 1. a 2. hodina (2.h Z. Hávová v 5.třídě)
8.11. OSP – 7. a 8. hodina
13.11. Český jazyk – 1. hodina

Z. Hávová 
D. Novotná, M. Mrťková

A. Vybíralová, Z. Hávová
A. Bínová

6. 11.
13.30
15.30
16.00 – 17.30
Pedagogická rada 
Setkání vedení školy se zástupci Spolku rodičů
Schůzka s rodiči – informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, poté individuální pohovory
všichni učitelé
7.11. Florbal mladší žáci (6. a 7.třída) L. Suchá
M. Mareš
8.11.     Florbal mladší žákyně (6. a 7.třída)     L. Suchá
M. Mareš
8.11.       Přednáška Policie ČR
7.třída – 7.30
8.třída – 8.25
Z. Hávová
9.11. Okresní kolo soutěže Pišqworky A. Šindelková
Z. Hávová
16.11.  Beseda se žáky Dětského domova se školou – 7. třída Z. Hávová
21.11.  Florbal starší žáci (8. a 9.třída) L. Suchá
M. Mareš
22.11.  Házená mladší žáci (6. a 7. třída) L. Suchá
M. Mareš
23.11.      Házená mladší žákyně (6. a 7. třída)     L. Suchá
M. Mareš
24.11.      Akce žákovského parlamentu – „Den bez tašek“ Z. Hávová
30.11.      Předvánoční setkání – akce školy pro rodiče a veřejnost J. Nevěčná

 

Datum Akce Zodpovídá
1.12. Miniházená  L. Suchá
3.12. Rozsvícení vánočního stromu A. Bínová
K. Sochorová
4.12. Projekt „Inkubátor“ – 5.třída – SUPŠ Jihlava-Helenín  A. Bínová
J. Rojková
5.12. Mikuláš v MŠ a ZŠ Z. Hávová
M. Mrťková
7.12. Házená – chlapci 8. a 9. třída L. Suchá
M. Mareš
7.12. Preventivní program Státního zdravotního ústavu – od 8.30
5. třída – Závisláček – 8.30
8. třída – Hrou proti AIDS – 9.30
9. třída – Sexuální výchova – 10.25
Z. Hávová
8.12. Exkurze 9. třídy Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť 8.30 – 11.30 M. Mrťková
M. Greplová
19.12. Školní kolo soutěže Finanční gramotnost A. Vybíralová
20.-21.12. Vánoční víceboj – žákovský parlament pro spolužáky Z. Hávová
22.12. Předvánoční den s třídním učitelem, třídnická hodina třídní učitelé
Během měsíce Školní kolo dějepisné olympiády A. Nachlingerová
J. Nevěčná
Během měsíce Školní kolo olympiády v českém jazyce J. Nevěčná
A. Bínová

 

 

Datum Akce Zodpovídá
9. 1. 2024
14:00 – 17:00 
Konzultační den pro rodiče
Individuální pohovory s pedagogy (kromě 1.A)
Všichni pedagogové, 
AP dle individuální domluvy s TU a rodičem
11.1. Konzultační den pro rodiče
Individuální pohovory 1. A
E. Venkrbcová
16.1. Okresní kolo dějepisné olympiády A. Nachlingerová
J. Nevěčná
22.1. Projekt „Inkubátor“ – 5.třída – SUPŠ Jihlava-Helenín A. Bínová
J. Rojková
23.1.
15.30
Společná informativní schůzka s rodiči 9.třídy k přijímacímu řízení M. Mrťková
K. Sochorová
25. 1.
13.30
2. čtvrtletní pedagogická rada všichni pedagogové
28.1.-2.2. Lyžařský výcvikový kurz M. Mareš
L. Suchá
29.1. Okresní kolo olympiády v českém jazyce A. Bínová
31. 1. Předání vysvědčení, třídnická hodina  třídní učitelé
31.1.  Divadelní představení v Jihlavě – 4. A, 4. B P. Valíčková
K. Sochorová
Datum Akce Zodpovídá
2.2. Jednodenní pololetní prázdniny  
28.1. - 2.2. LVK M. Mareš
L. Suchá
D. Novotná
5.2.
13.30
Porada Všichni pedagogičtí pracovníci
6.2. Přednášky Policie ČR
4.A. třída – 8.25, 4.B třída –9.30
téma Končím 1.stupeň a už si poradím
5.třída – 10.25, 6. třída – 11.20 
téma Šikana a jiné formy násilí
Z. Hávová
20.2. Divadélko z Hradce Králové
8.30 – 1. - 4.třída Z devatera pohádek
9.45 – 5. - 9. třída Fenomén Karel Čapek
Vybíráme 60,- Kč
J. Nevěčná
20.2. Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce D. Novotná
M. Mrťková
22.2. 1. lekce plavání 3. a 4. třídy L. Čechová
K. Sochorová
P. Valíčková
V průběhu měsíce Školní kolo soutěže Poznej Vysočinu H. Uhlířová
29.2. Třídnické hodiny - 1.hodina Třídní učitelé

 

 

Datum Akce Zodpovídá
1.3. Přednášky Policie ČR
4.A třída – 8.25, 4.B třída –9.30
téma Končím 1.stupeň a už si poradím
Z. Hávová
1.3. Školní ples M. Mrťková
7.3., 14.3.,21.3. Plavecký kurz 3. a 4. třídy L. Čechová
K. Sochorová
P. Valíčková
7.3. Soutěž YPEF Pelhřimov A. Bínová
13.3. Program primární prevence – Mgr. A. Křoustek
6.třída Kyberkriminalita -1 vyučovací hodina
9.třída Právní odpovědnost – 2 vyučovací hodiny
Z. Hávová
13.3. Házená 8. a 9.třída – chlapci M. Mareš
13.3. Návštěva knihovny - 3.třída L. Čechová
15.3. Soutěž Poznej Vysočinu H. Uhlířová
16.3. Exkurze ZOO Jihlava – 6.třída L. Suchá
D. Novotná
25.3. Divadlo v anglickém jazyce v Jihlavě D. Novotná
M. Mrťková
26.3. Vzpoura úrazům – projekt VZP 6. - 8.třída Z. Hávová
27.3. Beseda se spisovatelkou 2. – 4. třída L. Čechová
V průběhu měsíce Sázení stromků - 6. a 8.třída L. Suchá
A. Šindelková

 

 

Datum Akce Zodpovídá
4.,11.,18.,25.4. Plavecký kurz 3. a 4. třídy L. Čechová
K. Sochorová
P. Valíčková
5.4. 
13.30-17.00
Zápis do 1. třídy J. Nevěčná
5.4. Basketbal – chlapci M. Mareš
9.4. Exkurze Jindřichův Hradec 5. a 7.třída A. Bínová
H. Uhlířová
10.4. Divadelní představení v Třešti – 3.třída L. Čechová
11.4. Kouzlení s Rádiem Vysočina – Kouzelný vlak 
1.až 4.třída 
J. Nevěčná
11.4. Divadelní představení v Třešti – 6. a 7. třída L. Suchá
H. Uhlířová
12. a 15.4. Přijímací řízení na SŠ – 9. třída  
12.4. Návštěva Horáckého divadla – 1. A a 1. B E. Venkrbcová
M. Viktorinová
15.4.
15.30-17.30
Třídní schůzky           všichni pedagogové
16. a 17.4. McDonald’s Cup L. Suchá
M. Mareš
17.4. Dopravní hřiště – 4. třída P. Valíčková
K. Sochorová
19.4. Čistá Vysočina – chlapci 9. třídy M. Mareš
22.4. Projektový den Finanční gramotnost M. Viktorinová
A. Vybíralová
26. a 30.4. První pomoc do škol – ČČK – 8. třída  J. Nevěčná
26.4. Miniházená 4.třída L. Suchá

 

Datum Akce Zodpovídá
2.5. Exkurze ZOO Jihlava M. Mrťková
M. Greplová
2.5. Plávání L. Čechová
K. Sochorová
P. Valíčková
3.5. Vybíjená M. Greplová
10.5. Skupina historického šermu Pernštejni - Husité  J. Nevěčná
14.5. 16.00 Přednáška pro pedagogy a veřejnost Kyberkriminalita – Mgr. A. Křoustek A. Vybíralová
15.5. Exkurze ZOO Jihlava - 1.třídy E. Venkrbcová
M. Viktorinová
17.5. Zdobení bříz na náměstí k májovým slavnostem 
1. – 5. tříd
TU 1.stupně
21.5. Dyslektická olympiáda v Třebíči P. Valíčková
22. a 23. 5  Pohár rozhlasu L. Suchá
M. Mareš
24.5. Noc s Andersenem - 3. a 4.A, 4.B třídy L. Čechová
K. Sochorová
P. Valíčková
27.5. Školní virtuos A. Bínová
K. Sochorová
27.5. První pomoc do škol – ZZS – 8. třída  J. Nevěčná
29.4. Přednáška Dravci – Zayferus  J. Nevěčná
31..5. Den dětí  Třídní učitelé
V 2.pol. měsíce Svačinový den M. Mrťková
M. Greplová
V průběhu měsíce Školní kolo zeměpisné olympiády H. Uhlířová
V průběhu měsíce Školní kolo přírodopisné olympiády A. Bínová
M. Mrťková
H. Uhlířová

 

 

Datum Akce Zodpovídá
4.6.
14.00-17.00
Konzultační den pro rodiče 
Individuální pohovory  
všichni pedagogové,
AP po dohodě s TU a zákonnými zástupci
5.6. Poslední odvoz sebraného papíru A. Bínová
6.6. Fotografování tříd J. Nevěčná
11.6. Školní výlet – 6. třída – Tábor L. Suchá
D. Novotná
11.6. Školní výlet – 3. třída – Roštejn L. Čechová
12.6. Školní výlet – 1A. , 1.B třída – Telč, Roštejn E. Venkrbcová
M. Viktorinová
12.6. Exkurze ČNB Praha M. Mrťková
12.6. 15.00 Setkání s rodiči předškoláků L. Čechová
A. Vybíralová
J. Nevěčná
13.6. Školní výlet – 4.A., 4.B třída – Jindřichův Hradec P. Valíčková
K. Sochorová
14.6. Noc s Andersenem TU 2.st.
14.6. Pasování na čtenáře 1. A, 1.B a 6.třída J. Nevěčná
14.6. Miniházená L. Suchá
M. Mareš
17.6. Školní výlet – 2.třída – ZOO Hrádeček E. Cábová
18.6. Školní výlet – 5. a 7.třída – Brno A. Bínová
H. Uhlířová
18.6. Školní výlet – 8. třída – Roštejn A. Šindelková
20.6.
13.30
Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 2.pololetí  Všichni pedagogičtí pracovníci
24.6. Výměna učebnic Třídní učitelé
25.6. Sportovní den Učitelé TV 1.a 2.st.
26.6. Branná vycházka 1.- 9.třída, práce na pozemku Třídní učitelé
27.6. Den s třídním učitelem, úklid tříd, prostor školy, práce na pozemku Třídní učitelé
27.6. Rozloučení s 9. třídou v KD 8.30 M. Mrťková
28.6. Slavnostní zakončení školního roku J. Nevěčná
V průběhu měsíce  Volby do školské rady  

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Projekt „Čtení pomáhá"
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

6.11. 2023 - hodnocení prospěchu a chování ve třídách od 15.30 do 17.00 (třídní učitelé)

                   - netřídní učitelé k dispozici ve svých kabinetech

                   - 9. ročník - od 16.00 hod. setkání rodičů se zástupci středních škol

 

15.4. 2024 - hodnocení prospěchu a chování ve třídách od 15.30 do 17.00 (třídní učitelé)

                   -  netřídní učitelé k dispozici ve svých kabinetech

KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE

9.1. 2024 - individuální pohovory s pedagogy od 14.00 do 17.00

4.6. 2024 - individuální pohovory s pedagogy od 14.00 do 17.00


 

PEDAGOGICKÉ RADY

31.8. 2023 - projednání výroční zprávy, dodatku školního řádu

6.11. 2023 - hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

25.1. 2024 - hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

15.4. 2024 - hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

20.6. 2024 - hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy se uskuteční 5.4. 2024


 

PRÁZDNINY 2023/2024

Zahájení školního roku    4. 9. 2023

Podzimní prázdniny         26. 10. a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny           23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

Ukončení I. pololetí          31. 1. 2024

Pololetní prázdniny          2. 2. 2024

Jarní prázdniny                12. 2. - 18. 2. 2024

Velikonoční prázdniny     28. 3. 2024

Ukončení školního roku   28. 6. 2024

Hlavní prázdniny              1. 7. - 31. 8. 2024


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05