Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2018/2019

Září

 • Fotografování prvňáčků
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 1. - 2. ročník
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 3. - 4. ročník
 • Archeologie zblízka 6. – 9. ročník
 • Taneční vystoupení pro žáky 1. – 5. třídy
 • Exkurze Střední škola stavební Jihlava – 9. ročník

Říjen

 • Oktoberfest 7. – 9. ročník
 • Úřad práce – 9. ročník
 • Mezinárodní projekt ČR a SR – „Záložka do knihy spojuje školy – Pohádky, báje, pověsti a příběhy neznají hranice“
 • Soutěž AŠSK - Přespolní běh
 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Hudební vystoupení - Folk
 • Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Halloween 
 • Projektový den „Československá republika našima očima“

Listopad

 • Program SZÚ Jihlava – Hrou proti AIDS, Závisláček
 • ZOO Jihlava – 6. a 8. ročník
 • Oblastní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Exkurze na DOD SOŠ a SOU Třešť – 9. ročník
 • Soutěž AŠSK - Florbal
 • Národní testování žáků 9. tříd - SCIO
 • Thanksgiving
 • Školní kolo NJ – 8. a 9. ročník
 • Rozsvícení vánočního stromu

Prosinec

 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda
 • SHŠ Pernštejni 
 • Weihnachten
 • Talentová soutěž ZAV
 • Čtenář na jevišti
 • Den otevřených dveří
 • Christmas – projekt AJ

Leden

 • Školní kolo AJ – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník
 • Informativní schůzka pro rodiče a žáky k volbě povolání
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce

Únor

 • Beseda s dětmi z DDSS Jihlava
 • Matematická soutěž PANGEA
 • Projekt AJ – „VALENTINE´S DAY“
 • Školní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Školní kolo přírodovědné olympiády
 • Recitační soutěž – 2. stupeň
 • Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
 • Zahájení plaveckého kurzu – 3. a 4. ročník

Březen

 • Mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž YPEF 2018 (Young People in European Forests)
 • Školní ples
 • Soutěž PIŠQWORKY pro 5. -7. Ročník (školní kolo)
 • Soutěž AŠSK - Házená
 • Okresní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Třešťské divadelní jaro – 1. stupeň

 • Třešťské divadelní jaro – 2. stupeň (výběr žáků)

 • Kyberkriminalita – 6. ročník

 • Přednáška Prevence – „Právní odpovědnost“ – 9. ročník

 • Přednáška „Bezpečně do školy“ -  2. a 3. třída 

 • Přednáška „Bezpečný internet“  - 4. a 5. třída

Duben

 • Noc s Andersenem
 • Čistá Vysočina
 • Projekt AJ - „EASTER“
 • Velikonoční symboly a zvyky
 • Projekt NJ – „Ostern“
 • Soutěž „Školní virtuos“ – hra na hudební nástroj
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Exkurze ČOV Batelov – 8. třída

Květen

 • Exkurze ČNB Praha – 9. ročník
 • Okresní kolo „Pythagoriáda“ pro 6. – 8. ročník
 • Soutěž AŠSK - Pohár rozhlasu

                         - Vybíjená

                         - McDonald‘ s cup

 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Školní kolo „ Slavíček
 • Exkurze Grafitový důl Český Krumlov 8. a 9. ročník
 • Školní kolo „CLEVER OWL“ - 4. a 5. ročník

 Červen

 • Školní výlety
 • Branná vycházka
 • Exkurze Rejoice – 1. třída
 • Exkurze - Statek u zvířátek – 1. třída
 • Memoriál Jiřího Kouby
 • Rozloučení s žáky 9. ročníku
 • Slavnostní ukončení školního roku

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
4. 9.  1. a 2. hodina  - třídnická, poté dle rozvrhu třídní učitelé
10. 9.  Fotografování 1. třídy L. Čechová
12. 9.  Přednáška „Archeologie zblízka“ (vybíráme 30,- Kč), 3. hodina – 7. třída, 4. hodina - 6. třída A. Nachlingerová
13. 9. 

Přednáška „Archeologie zblízka“ (vybíráme 30,- Kč), 4. hodina – 9. třída, 6. hodina  - 8. třída

A. Nachlingerová
14. 9. 

Setkání zástupců žákovského parlamentu 

Z. Hávová
17. 9.  Zahájení činnosti zájmových útvarů vedoucí ZÚ
17. 9. 

ZOO Jihlava - 3. a 4. třída

Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“

E. Cábová, K. Sochorová
18. 9. 

ZOO Jihlava - 1. a 2. třída

Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“

L. Čechová, M. Viktorinová
18. 9. 

Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. - od 16:30 hod (ve školní  jídelně)

A. Vybíralová
18. 9. 

ZOO Jihlava - 1. a 2. třída

Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“

L. Čechová, M. Viktorinová
19. 9. 

Zahájen sběr starého papíru

A. Bínová
24. 9. 

Exkurze SŠS Jihlava - 9. ročník

M. Mareš
27. 9. 

Taneční vystoupení 1. – 5. třída – od 9.30 hod

(vybíráme 45,- Kč)

Z. Hávová
     
Datum Akce Zodpovídá
Během měsíce Mezinárodní projekt ČR a SR – „Záložka do knihy spojuje školy – Pohádky, báje, pověsti a příběhy neznají hranice“ Třídní učitelé, učitelé VV
1. 10. Výstava ČSZ Třídní učitelé
2. 10. Oktoberfest 7. – 9. ročník A. Nachlingerová
2. 10. Soutěž AŠSK - Přespolní běh

Z. Herzová

M. Mareš

10. 10. Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník

A. Šindelková

Z. Hávová

11. 10. Exkurze Úřad práce - 9. třída K. Sochorová
15. 10. Dopravní hřiště - 4. třída K. Sochorová
16. 10.

Přednáška PČR – „Základy bezpečného chování"

Bezpečně do školy -  1. a 2. třída

Bezpečný internet - 5. třída

Z. Hávová
25. 10. Folkový koncert: vybíráme 40,- Kč, 1. stupeň - 4. hodinu, 2. stupeň - 5 hodinu K. Sochorová
26. 10. Projektový den „Československá republika našima očima“ Všichni učitelé
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny  
31. 10. Halloween 

E. Cábová

J. Lojdová

     
Datum Akce Zodpovídá
2. 11.  Okresní kolo ve florbalu – žáci 4. a 5. třídy M. Mareš
5. - 20. 11. Testování žáků 9. ročníku – SCIO (M, ČJ, AJ,OSP) A. Šindelková, N. Císařová, J. Lojdová, A. Vybíralová
5. 11.
Exkurze 6. a 8. třídy – ZOO Jihlava
A. Bínová, H. Uhlířová
6. 11. Oblastní kolo Pišqworky Jihlava A. Šindelková
7. 11. Exkurze 9. třídy – SPŠ a SOU Pelhřimov M. Mareš
12. 11. od 15.30 - 17.00 hod Třídní schůzky - informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí všichni učitelé
13. 11.

Beseda SZÚ

Závisláček - 5. a 6. třída -  1.a 2. hodina

Hrou proti AIDS- 7. a 8. třída – 3. a 4. hodina

 
Z. Hávová
13. 11.  Okresní kolo ve florbalu – mladší žákyně (6. a 7. třída) Z. Herzová
15. 11. Okresní kolo ve florbalu – mladší žáci (6. a 7. třída) M. Mareš
16. 11.

Exkurze žáků ZŠ Kraje Vysočina s odborným seminářem v zemědělství 5. – 9. třída 

7.30 - 8.00 třídnická hodina
8.00 – 12.30 exkurze
Třídní učitelé
21. 11. Okresní kolo ve florbalu – starší žáci (8. a 9. třída) M. Mareš
29. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo (9. třída) A. Nachlingerová
Datum Akce Zodpovídá
2. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu K. Sochorová
3. 12. Školní kolo olympiády v českém jazyce J. Nevěčná
5. 12. Mikuláš ve škole  Z. Hávová
10. - 14. 12. Školní kolo olympiády v německém jazyce N. Císařová
13. 12. od 15.30 - 18.00 Den otevřených dveří J. Nevěčná
19. 12. Skupina historického šermu „ Pernštejni“ – Staré pověsti české, 1. stupeň v 9.00 hod, 2. stupeň v 10.00 hod J. Nevěčná
17. - 20. 12. Christmas – projekt AJ učitelé AJ
21. 12. Předvánoční den s třídním učitelem, třídnická hodina třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
7. 1. od 15.30 - 17.00 hod Schůzka s rodiči- informace o prospěchu a chování za 2. čtvrtletí všichni učitelé
7. 1.  Soutěž v anglickém jazyce – písemná část J. Lojdová, D. Skála
10. 1.  Soutěž v anglickém jazyce -  ústní část J. Lojdová, D. Skála
17. 1.  Okresní kolo dějepisné olympiády A. Nachlingerová
21. 1. od 13.30 hod 2. čtvrtletní pedagogická rada všichni učitelé
23. 1.  Školní kolo recitační soutěže 5. – 8. třída A. Bínová
28. 1.  Okresní kolo olympiády v českém jazyce A. Bínová
31. 1.  Předání vysvědčení, třídnická hodina třídní učitelé
31. 1.  1. lekce plavání 3. a 4. třída E. Cábová, K. Sochorová
Datum Akce Zodpovídá
1. 2.  Pololetní prázdniny  
7. 2.  Setkání zástupců školního parlamentu s vedením školy A. Vybíralová, J. Nevěčná
7., 14., 21., 28. 2.  Plavání - 3. a 4. třída E. Cábová, K. Sochorová
8. 2.  Školní kolo soutěže „Poznej Vysočinu“ H. Uhlířová
11. 2.  Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce J. Lojdová
11. - 15. 2. „VALENTINE´S DAY“ učitelé AJ
22. 2. YPEF (Young People in European Forests) Pelhřimov H. Uhlířová
28. 2. Školní kolo přírodovědné olympiády H. Uhlířová
Datum Akce Zodpovídá
1. 3. Školní ples  
4. - 8. 3.  Jarní prázdniny  
15. 3.  Okresní kolo soutěže „ Poznej Vysočinu“ H. Uhlířová
14., 21., 28. 3.  Plavání 3. a 4. třída E. Cábová, K. Sochorová
18. 3.  Třešťské divadelní jaro 1. – 5. třída  Třídní učitelé
22. 3.  Třešťské divadelní jaro 6. – 9. třída  Třídní učitelé
28. 3.  Beseda se žáky z Dětského domova v Jihlavě – 7. třída Z. Hávová
29. 3.  Noc s Andersenem L. Čechová, M. Viktorinová, E. Cábová, A. Bínová
Datum Akce Zodpovídá
2. 4. První pomoc do škol - ČČK Jihlava - 8. třída J. Nevěčná
3. 4.  Den učitelů  
4., 11., 25. 4. Plavání 3. a 4. třídy

E. Cábová

K. Sochorová

4. 4.  Okresní kolo v házené - Mladší žáci M. Mareš

8. 4. 

15.30 - 17.00

Schůzka s rodiči o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

15.30 společná schůzka TU s rodiči, poté individuální pohovory

všichni učitelé
10. 4.

 

Mcdonald's Cup - Okrskové kolo 4. a 5. třída M. Mareš

12. 4.

13.00 - 16.00

Zápis do 1. ročníku

 

J. Nevěčná
12. 4. a 15. 4. Přijímací řízení žáků 9. třídy K. Sochorová
15. 4. První pomoc do škol - ZZS Jihlava - 8. třída J. Nevěčná
16. 4. Čistá Vysočina M. Mareš
17. 4. Školní kolo pěvecké soutěže "Slavíček"

J. Lojdová

K. Sochorová

24. 4. Jednání Školské rady A. Vybíralová
25. 4.  Okresní kolo v házené - Mladší žákyně Z. Herzová

 

 

Datum Akce Zodpovídá
6. - 10. 5. Projekt AJ - "MOTHER'S DAY" učitelé AJ
7. 5.  Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. třída M. Mareš
9. 5. Ukončení projektu Dny dětského čtení

J. Nevěčná

A. Bínová

10. 5.  Okresní kolo v basketbalu - dívky 6. a 7. ročník Z. Herzová
10. 5.  Exkurze HZS Třešť 1. - 4. ročník M. Viktorinová
13. 5.  Školní zeměpisná olympiáda H. Uhlířová

13. 5.

od 9. 30

Vystoupení 4. třídy v Domě s pečovatelskou službou K. Sochorová
14. 5.  Pohár rozhlasu - 6. a 7. třída

Z. Herzová

M. Mareš

14. 5.  Grafitový důl - Exkurze 8. a 9. třída A. Šindelková
15. 5. Pohár rozhlasu - 6. a 7. třída

Z. Herzová

M. Mareš

16. 5.  Soutěž "Školní virtuos"

K. Sochorová

J. Lojdová

17. 5.  Fotografování J. Nevěčná
20. 5.  Výlet 3. a 4. třídy - Počátky

E. Cábová

K. Sochorová

21. 5. 

Beseda - Mgr. Křoustek

6. třída - Kyberkriminalita

9. třída - Právní odpovědnost

Z. Hávová
28. 5.  Okresní kolo Pythagoriády - Jihlava A. Šindelková
29. 5.  Výlet 5. třída - Počátky Z. Hávová
v průběhu měsíce Soutěž "Clever owl" Učitelé AJ
     
Datum Akce Zodpovídá
4. - 7. 6. Testování žáků 5. třídy - ČJ, AJ, M M. Mareš
5. 6. Školní výlet 1.a 2. třída - Telč

L. Čechová

M. Viktorinová

5. 6. Ukončen sběr papíru  

10. 6. 

15.30 - 17.00

Schůzka s rodiči- informace o prospěchu a chování za 4. čtvrtletí

15.30 společná schůzka TU s rodiči, poté individuální pohovory

Všichni učitelé
13. 6. Dopravní hřiště 4. třída K. Sochorová
13. 6.  Školní výlet 8. třída - Slavonice A.Šindelková
14. 6. Školní výlet 9. třída - Telč

M. Mareš

A. Bínová

17. - 21. 6. Testování klima třídy 3. - 9. třída Třídní učitelé
18. 6. Školní výlet 6. a 7. třída - Brno

A. Bínová

H. Uhlířová

18. 6.  Setkání s rodiči předškoláků J. Nevěčná

19. 6.

9.00 - 12.00

Prevence dětských úrazů Jihlava - 3.třída E. Cábová

20. 6. 

13.30

Pedagogická rada o prospěchu a chování za 4. čtvrtelí Všichni učitelé
21. 6. Exkurze 1. třídy do Rejoice L. Čechová
V průběhu měsíce Kulatý stůl ŽP Z. Hávová
24. 6. Mediální výchova 8. a 9. třída J. Nevěčná
25. 6.  Branné prvky ve výuce, požární poplach, péče o přidělené záhony J. Nevěčná

26. 6.

8.00

Rozlučení s 9.třídou v Kulturním domě M. Mareš
26. 6.  Den s třídním učitelem - výměna učebnic, úklid tříd Třídní učitelé
27. 6.

Den  s třídním učitele - 1. stupeň

Sportovní den - 2. stupeň

Třídní učitelé

Z. Herzová

M. Mareš

28. 6. Slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení Všichni učitelé
V průběhu měsíce Florbalová liga - 5. - 9. třída M. Mareš

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Projekt „Čtení pomáhá"
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

12.11.2018      od 15:30 – 17:00 hod

07.01.2018      od 15:30 – 17:00 hod

08.04.2019      od 15:30 – 17:00 hod

10.06.2019      od 15:30 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

12. 11. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

21. 01. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

08. 04. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

20. 06. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

12. 4. 2019 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2018/2019

Zahájení školního roku    3. 9. 2018

Podzimní prázdniny        29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny          22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Ukončení I. pololetí         31. 1. 2019

Pololetní prázdniny         1. 2. 2019

Jarní prázdniny               4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny     18. - 19. 4. 2019

Ukončení školního roku   29. 6. 2018

Hlavní prázdniny             1. 7. - 30. 8. 2019


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05