Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2021/2022

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku J. Nevěčná
2. 9. 1. až 3. hodina – třídnická, poté dle rozvrhu  Třídní učitelé
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
1. 10. Vzdělávací pořad Dravci
8.25 – 5.- 9. třída
9.30 – 1. – 4. třída
Vybíráme 50 Kč,-
J. Nevěčná
1. 10.  První pomoc do škol – 9. třída – od 9.30 – 4 vyuč. hod. A. Bínová

1. 10. -

8. 10.

Oktoberfest 7. – 9. ročník A. Nachlingerová
7. 10. Zoo Jihlava – Environmentální centrum PodPovrch -Cesta kolem světa – 4. třída K. Sochorová
11. 10. První pomoc do škol – 9. třída – ZZS Jihlava 
1.-3.hod.
A. Bínová
12. 10. Zoo Jihlava – Environmentální centrum PodPovrch -Kde se plazí plazi – 2. B. třída
Opičí se opice – 3. třída

M. Viktorinová

B. Kociánová

13. 10. Zoo Jihlava – Environmentální centrum PodPovrch –
ZOO v krabici – 1. třída
Kde se plazí plazi – 2. A. třída

L. Čechová

L. Cvanigová

14. 10. Beseda – Mgr. Křoustek
6. třída – Kyberkriminalita – 2.hodina
9. třída – Právní odpovědnost – 3.hodina 
Z. Hávová
Do  25. 10. Mezinárodní projekt ČR a SR – Záložka do knihy spojuje školy – „„Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní“ Třídní učitelé, 
učitelé VV
26. 10. Exkurze – 9. třída – Legiovlak Jihlava A. Nachlingerová
25. - 26. 10. Halloween Učitelé AJ
27. a 29. 10. Podzimní prázdniny  
V průběhu
měsíce
Školní kolo soutěže Pišqworky A. Šindelková
Z. Hávová

 

 

Datum Akce Zodpovídá

2. – 9.11.

Testování žáků 9. ročníku – SCIO (M, ČJ, AJ, OSP)
2.11. Český jazyk – 1. hodina
3.11. OSP – 7. a 8. hodina
4.11. Matematika – 3. hodina
9.11. Anglický jazyk – 2. a 4. hodin
A.Bínová
A. Šindelková
D. Novotná
M. Nevěčná
A. Vybíralová, Z.Hávová
2. 11. Preventivní programy Mgr.  A. Křoustek
8.30 – 6.třída – Kyberkriminalita
9.30 – 9. třída – Právní vědom
Z.Hávová
8. 11.
13.30
15.30 – 17.30
Pedagogická rada 
Schůzka vedení školy s třídními důvěrníky
Schůzka s rodiči – informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, poté individuální pohovory 
všichni učitelé
9.11. Beseda k volbě povolání – Vojenská škola - 9. třída – 1. hod. K.Sochorová
10.11.  Okresní kolo ve florbalu - mladší žáci M.Mareš
15., 22.,25., 29.11. Plavání 5. třída H.Uhlířová
19.11. Den otevřených dveří  
24.11. Okresní kolo ve flortbalu - starší žáci     M.Mareš
25.11. Čeps Cup turnaj ve florbalu - 4. a 5. třída M.Mareš
26.11. Okresní kolo ve flortbalu - starší žákyně         L. Suchá
28.11.
18.00
Rozsvícení vánočního stromu K. Sochorová

 

 

Datum Akce Zodpovídá
2., 6., 9., 10.,13.,16.12. Plavecký výcvik – 5. třída   

H. Uhlířová

6.12.

Preventivní programy Policie ČR

7.30 – Bezpečnost – 1. třída

8.30 – Komunikace v on-line prostoru

Z. Hávová
V průběhu měsíce Školní kolo Dějepisné olympiády A.Nachlingerová
17. 12. Předvánoční den s třídním učitelem, třídnická hodina třídní učitelé

 

 

Datum Akce Zodpovídá
10. 1. Exkurze SŠ stavební Jihlava A. Bínová
11. 1.
14.00 – 17.00
Konzultační den pro rodiče a žáky– individuální pohovory s pedagogy  všichni učitelé
26. 1.
13.30
2. čtvrtletní pedagogická rada všichni učitelé
31. 1. Předání vysvědčení, třídnická hodina třídní učitelé
V průběhu měsíce Školní kolo dějepisné olympiády A. Nachlingerová
V průběhu měsíce Školní kolo olympiády v českém jazyce A. Bínová
V průběhu měsíce Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost A. Vybíralová
Datum Akce Zodpovídá
7. 2. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

M. Nevěčná

D. Novotná

9. 2.  Školní kolo soutěže Poznej Vysočinu H. Uhlířová
14. – 18. 2.  Jarní prázdniny  
24. 2. Plavání – 3. a 4. třída

E.Cábová

K.Sochorová

 

 

Datum Akce Zodpovídá
1. 3. Projekt „Domluvíme se“ – 7. třída - 8.30 – 12.05 Z. Hávová
2. 3. Okresní kolo olympiády v AJ – online

M. Nevěčná

D. Novotná

3.3., 10.3., 17.3.,

24.3., 31.3.

Plavecký kurz 3. a 4. třídy

E. Cábová

K. Sochorová

4. 3.  Okresní kolo chemické olympiády v Jihlavě A. Bínová
22. 3. Okresní kolo dějepisné olympiády – online A. Nachlingerová
25. 3. Okresní kolo soutěže Poznej Vysočinu – Jihlava H. Uhlířová
31. 3. Okresní kolo olympiády v ČJ – online A. Bínová
31. 3. Basketbal – starší žáci – Jihlava M. Mareš
V průběhu měsíce Školní kolo přírodopisné olympiády

H. Uhlířová

A. Bínová

V průběhu měsíce Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost A. Vybíralová

 

 

Datum Akce Zodpovídá
1. 4. Basketbal – starší žákyně – Jihlava L. Suchá
5. 4.  První pomoc do škol – ČČK – 8. třída (7.30 – 11.10) J. Nevěčná
7., 21., 28. 4. Plavecký kurz 3. a 4. třídy

E. Cábová

K. Sochorová

7. 4. Soutěž YPEF Pelhřimov A. Bínová
11. 4. První pomoc do škol – ČČK – 8. třída (7.30 – 8.15) J. Nevěčná
11. 4.
13.30
3. čtvrtletní pedagogická rada Všichni pedagogové
11.4.
15.00
15.30-17.00

Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy
Třídní schůzky          

A. Vybíralová
všichni pedagogové
19. 4. Házená – starší žáci – Dolní Cerekev M. Mareš
20. 4. Házená – starší žákyně – Dolní Cerekev L. Suchá
21. 4.  Čistá Vysočina – chlapci 9. třídy M. Mareš
22. 4.  Zápis do 1. třídy J. Nevěčná
27. 4.  McDonald´s Cup - Jihlava M. Mareš
29. 4. Noc s Andersenem

A. Bínová

M. Nevěčná

29. 4. Národní kolo soutěže Finanční gramotnost A. Vybíralová

 

Datum Akce Zodpovídá
2. 5. „O nás, s námi“ – 9. třída – primární prevence A. Bínová
4. 5. Projekt „Domluvíme se“ – od 8.30 – 7. třída M. Nevěčná
4. 5. Beseda – Armáda ČR - 3. třída - 8.25 – 9.10 J. Nevěčná
5. 5. Plavecký kurz 3. a 4. třídy .K. Sochorová
6. 5.  Exkurze Praha – 9. třída A. Bínová
19. 5. Den otevřených dveří

L. Suchá

D. Novotná

25. 5. Exkurze Jindřichův Hradec 5. a 9. třída 
(Šablony III)

A. Bínová

H. Uhlířová

30. 5. Školní kolo soutěže „Školní virtuos“

A. Bínová

K. Sochorová

V průběhu měsíce Elektronického testování žáků 9. třídy ČŠI – InspIS SET – český jazyk, matematika J. Nevěčná

 

 

Datum Akce Zodpovídá
1. 6. 1.-5. třída  
Den dětí organizovaný 9. třídou + během dne třídnická hodina + den s TU
6.-8. třída 
1. hodina třídnická, poté Hravé dopoledne
Třídní učitelé
2. 6. Přednáška Holocaust – 9.třída A. Nachlingerová
2. 6. Školní výlet Tábor– 5. a 7. třída

H. Uhlířová

M. Nevěčná

6. 6. Školní výlet České Budějovice – 8.třída Z. Hávová
7. 6. Školní výlet Jindřichův Hradec – 4. třída K. Sochorová
7.6.
14.00 - 17.00
Konzultační den pro rodiče 
Individuální pohovory s pedagogy
Třídní učitelé
8. 6. Vzdělávací pořad „Nicholas Winton – síla lidskosti“ - Třešť J. Nevěčná
8. 6. Školní výlet Jindřichův Hradec – 2.B a 3. třída

M. Viktorinová

M.Hubená

8. 6. Okresní kolo v malé kopané - mladší žáci M. Mareš
9. 6. Exkurze Třeboň 7. a 9. třída

M. Nevěčná

A. Bínová

9. 6. Školní výlet Jindřichův Hradec – 1. a 2.A třída

L.Čechová

B.Kociánová

9. 6. Školní výlet Slavonice – 6. třída A. Šindelková
14.6.
14.00 – 16.00
Zápis pro ukrajinské žáky A. Vybíralová
17. 6. Absolventský večírek = Školní ples  A. Bínová
20. 6. Fotografování tříd J. Nevěčná
21.6.
16.00
Setkání s rodiči předškoláků L. Čechová
A. Vybíralová
J. Nevěčná
22. 6. Projekt Domluvíme se 8.30 – 7. třída M. Nevěčná
23.6.
13.30
Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 2.pololetí  Všichni pedagogové
24. 6. Školní výlet Telč – 9. třída

A. Bínová

M. Mareš

24. 6. Branný den – ukázka činnosti Armády České republiky
Den s třídním učitelem
J. Nevěčná
V průběhu měsíce Florbalová liga - 6. až 9. třída M. Mareš

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Projekt „Čtení pomáhá"
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

8. 11. 2021 - hodnocení prospěchu a chování ve třídách od 15.30 do 17.00 (třídní učitelé)

                   -  netřídní učitelé k dispozici ve svých kabinetech

                   - 9. ročník - od 15.30 setkání rodičů se zástupci středních škol

11. 4. 2022 - hodnocení prospěchu a chování ve třídách od 15.30 do 17.00 (třídní učitelé)

                   -  netřídní učitelé k dispozici ve svých kabinetech

KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE

11. 1. 2022 - individuální pohovory s pedagogy od 14.00 do 17.00

7. 6. 2022 - individuální pohovory s pedagogy od 14.00 do 17.00


 

PEDAGOGICKÉ RADY

27. 8. 2021 - projednání výroční zprávy, dodatku školního řádu

8. 11. 2021 - hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

26. 1. 2022 - hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

11. 4. 2022 - hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

23. 6. 2022 - hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy se uskuteční 22. 4. 2022


 

PRÁZDNINY 2021/2022

Zahájení školního roku    1. 9. 2021

Podzimní prázdniny         27. 10. a 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny           23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Ukončení I. pololetí          31. 1. 2022

Pololetní prázdniny          4. 2. 2022

Jarní prázdniny                14. 2. - 20. 2. 2022

Velikonoční prázdniny     14. 4. 2022

Ukončení školního roku   30. 6. 2022

Hlavní prázdniny              1. 7. - 31. 8. 2022


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05   

 
 
13.30
7