Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2017/2018

Září

 • Fotografování prvňáčků
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 1. - 2. ročník
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 3. - 4. ročník
 • Dopravní hřiště 4. třída
 • Forrest Gump – hudební vystoupení
 • Branná vycházka
 • Soutěž AŠSK – Malá kopaná - dívky
 • Fyzikálně přírodopisně preventivní pořad „Používám mozek“
 • Tonda obal na cestách

Říjen

 • Lesní pedagogika 1. - 4. ročník
 • Úřad práce - 9. ročník 
 • Školní kolo „Pythagoriáda“
 • Mezinárodní projekt ČR a SR – „Tajuplný svět knižních příběhů“
 • Soutěž AŠSK - Přespolní běh
 • Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Haloween
 • Vzpoura úrazům
 • Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav
 • ZOO Jihlava – 8. ročník

Listopad

 • SZÚ Jihlava 5. – 9. ročník
 • Okresní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Exkurze na DOD SOŠ a SOU Třešť – 9. ročník
 • Přednáška Prevence – „Právní odpovědnost“ – 9. ročník
 • Soutěž AŠSK - Florbal
 • Kyberkriminalita – 6. ročník
 • Školní kolo „SAPERE – vědět, jak žít“ – 3. - 9. třída
 • Rozsvěcení vánočního stromu

Prosinec

 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda
 • Školní kolo NJ – 8. a 9. ročník
 • Školní kolo „Finanční gramotnost“
 • Okresní kolo „Pythagoriáda“ pro 6. – 8. ročník
 • SHŠ Pernštejni – Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé, obchodníci
 • Christmas – projekt AJ
 • Talentová soutěž ZAV

Leden

 • Školní kolo AJ – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník
 • Informativní schůzka pro rodiče a žáky k volbě povolání
 • Okresní kolo Finanční gramotnost
 • Okresní kolo SAPERE
 • „Hrajeme si na sněhu“ pro 1. – 4. ročník
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce

Únor

 • Beseda s dětmi z DDSS Jihlava
 • Matematická soutěž PANGEA
 • Projekt AJ – „VALENTINE´S DAY“
 • Školní kolo přírodovědné olympiády
 • Školní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
 • Školní ples

Březen

 • Mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž YPEF 2018 (Young People in European Forests)
 • Zahájení plaveckého kurzu – 3. a 4. ročník
 • Soutěž PIŠQWORKY pro 5. -7. ročník
 • Soutěž AŠSK - Házená
 • Okresní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Třešťské divadelní jaro – 1. stupeň
 • Divadelní představení v Horáckém divadle
 • Projekt AJ - „EASTER“
 • Noc s Andersenem
 • Barevné Velikonoce
 • Jarní dílny
 • Velikonoční symboly a zvyky

Duben

 • Čistá Vysočina
 • Soutěž „Školní virtuos“ – hra na hudební nástro
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Dějepisná exkurze - Památky Jihlavy - 6. ročník

Květen

 • Soutěž AŠSK - Pohár rozhlasu, vybíjená, McDonald´s cup
 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Školní kolo „ Slavíček
 • Kapřík Metlík – autorské čtení a beseda – 1. – 5. třída

 Červen

 • Školní výlety
 • Branná vycházka
 • Exkurze ČNB Praha – 9. ročník
 • Memoriál Jiřího Kouby
 • Rozloučení s žáky 9. ročníku
 • Slavnostní ukončení školního roku

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
4. 9. Slavnostní zahájení školního roku  
11. 9. Fotografování 1. třídy M. Viktorinová
14. 9. Tonda obal na cestách – ekologická výchova J. Nevěčná
18. 9. Zahájení činnosti zájmových útvarů Vedoucí ZÚ
19. 9. ZOO Jihlava - 1. a 2. třída, Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“ M. Viktorinová, E. Cábová
19. 9. Dopravní hřiště – 4. třída K. Sochorová
23. 9. ZOO Jihlava - 3. a 4. třída, Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“ L. Čechová, K. Sochorová
21. 9. Forest Gump – hudební vystoupení K. Sochorová
27. 9. Fyzikálně přírodopisně preventivní pořad „Používám mozek“ ( 3. – 9. třída) J. Nevěčná
29. 9. Branná vycházka J. Nevěčná
do 29. 9. Odevzdání příspěvku pro Spolek rodičů – 200,- Kč třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
během měsíce Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ - téma - Tajuplný svět knižních příběhů J. Nevěčná
2. 10. Podzimní výstava Českého svazu zahrádkářů vyučující
5. 10.  Přespolní běh 6. – 9. třída M. Mareš, L. Suchá
9. 10. Školní kolo Pišqworky A. Šindelková, Z. Hávová
9. 10. Exkurze Úřad práce – 9. třída K. Sochorová
12. 10. Lesní pedagogika – 1. – 4. třída J. Nevěčná
12. 10. Exkurze SPŠ a SOU Pelhřimov – 9. třída Z. Hávová
13. 10. Exkurze ZOO Jihlava – 8. třída A. Nachlingerová
24. 10. Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav 8. a 9. třída Z. Hávová
25. 10. Vzpoura úrazům 6. – 9. třída J. Nevěčná
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny x
28. 10. Státní svátek x
31. 10. Halloween učitelé AJ
Datum Akce Zodpovídá
1. - 9. 11. Testování žáků 9. ročníku - SCIO J.Nevěčná, I. Mašková, A.Vybíralová, A. Šindelková, Z. Hávová
2. 11. Exkurze 9. třídy – SOŠ a SOU Třešť (8.25 – 11.30) Z. Hávová
6. 11. Pedagogická rada v 13:30 hod, Společná schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, poté individuální pohovory (15.30 - 17.00 hod), Setkání třídních důvěrníků s vedením školy v 15.00 hod všichni učitelé
6. 11. Volby do  Školské rady (v době třídních schůzek) všichni  učitelé
v průběhu měsíce Testování ČŠI – 9. třída J. Nevěčná
9. 11. Setkání zástupců žákovského parlamentu s vedením školy Z. Hávová
10. 11. Okresní kolo ve florbale – mladší žáci M. Mareš
15. 11.

Beseda Alkoholismus 7. – 9. třída

Z.  Hávová
16. 11. Okresní kolo Pišqworky A. Šindelková
22. 11. Okresní kolo ve florbale – mladší  žáci (6. a 7. třída) M. Mareš
23. 11. Beseda s dětmi z DD Jihlava – 7. třída Z. Hávová
26. 11. v 18.00 hod Vystoupení při rozsvícení vánočního stromečku K. Sochorová
27. 11. Divadelní představení – Horácké divadlo M. Viktorinová
28. 11. Okresní kolo ve florbale – starší žákyně (8. a 9. třída) L. Suchá
29. 11. Okresní kolo ve florbale – starší žáci (8. a 9. třída) M. Mareš
30. 11.  Dějepisná olympiáda – školní kolo J. Nevěčná
     
Datum Akce Zodpovídá
1. 12.

Školní kolo olympiády v českém jazyce

J. Nevěčná
5. 12.

Mikuláš ve škole – 1. stupeň

Z. Hávová
6. 12.

Beseda Alkoholismus 7. – 9. třída

2. hodina – 7. třída, 3. hodina – 8. třída, 4. hodina – 9. třída

Z. Hávová
6. 12. Talentová soutěž ZAV v Telči A. Vybíralová
7. 12.

Křesťanské Vánoce – p. Krčálová

1. hodina - 1. třída, 2. hodina - 2. třída, 3. hodina - 3. třída

J. Nevěčná
8. 12.

Skupina historického šermu „ Pernštejni“ – téma Vikingové

1. stupeň 10.45 hod, 2. stupeň 11.45 hod.

J. Nevěčná
14. 12.

Křesťanské Vánoce – p. Krčálová

1. hodina  - 4. třída, 2. hodina - 5. třída, 3. hodina - 6. třída

J. Nevěčná
15. 12.

Divadélko pro školy z Hradce Králové

1. – 4. třída 8.00 – Pohádky ze statku

6. – 9. třída 9.00 – České divadlo 20.století

J. Nevěčná
18. - 21. 12. Christmas – projekt AJ učitelé AJ
22. 12. Předvánoční den s třídním učitelem třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
4. 1. 

Fyzikálně přírodopisně preventivní pořad „Používám mozek“ (3. – 9. třída) – 45,- Kč

3. – 5. třída 9.30 hod, 6. – 9. třída 11.00 hod

J. Nevěčná
8. 1. (15.30 - 17.00) Schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 2. čtvrtletí všichni učitelé
15. 1.  Konverzační soutěž v anglickém jazyce - mladší žáci I. Mašková, J. Lojdová
16. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády J. Nevěčná
22. 1. (od 13:30 hod.) 2. čtvrtletní pedagogická rada všichni učitelé
26. 1.  Školní kolo biologické olympiády H. Uhlířová
29. 1. Konverzační soutěž v anglickém jazyce - starší žáci I. Mašková, J. Lojdová
31. 1.  Předání vysvědčení, třídnická hodina třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
1. 2. 

Beseda „Nestlé pro zdraví dětí“ 2. – 9. třída - 2 lektorky

9.30 hod.  – 2. a 3. třída, 10.15 hod. – 4. a 5. třída, 11.20 hod. – 6. a 7. třída, 12.15 hod – 8. a 9. třída

J. Nevěčná
2. 2.  Pololetní prázdniny  
5. 2. Okresní kolo olympiády v českém jazyce J. Nevěčná
9. 2. Setkání zástupců školního parlamentu s vedením školy A. Vybíralová, J. Nevěčná
14. 2. Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

I. Mašková, J. Lojdová

15. 2.  Zahájení plaveckého výcviku L. Čechcová, K. Sochorová
16. 2. Školní ples Z. Hávová
12. - 16. 2. „VALENTINE´S DAY“ Učitelé AJ
19. - 23. 2. Lyžařský výcvikový kurz M. Mareš, L. Suchá
22. 2. Soutěž s lesnickou tématikou YPEF A. Bínová
26. 2. - 2. 3. Jarní prázdniny  
     
Datum Akce Zodpovídá
9. 3.  Basketbal – starší žákyně M. Mareš
8., 15., 22. 3.  Plavání 3. a 4. třída L. Čechová, K. Sochorová
16. 3.  Soutěž „ Poznej Vysočinu“ H. Uhlířová
23. 3.  Noc s Andersenem učitelé 1. stupně, A. Bínová
27. 3.  Jarní dílny J. Nevěčná
26. - 28.3. Barevné Velikonoce Z. Hávová
29. 3. Velikonoční prázdniny  
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
4. 4.  První pomoc do škol – ČČK Jihlava – 8. třída, 1. – 4. hodina (1. část) J. Nevěčná
5. 4. Beseda: Mgr. Křoustek (6. třída – Kyberkriminalita – 2. hodina), 9. třída – Právní vědomí – 3. a 4. hodina Z. Hávová
5., 12., 19., 26. 4. Plavání 3. a 4. třídy L. Čechová, K. Sochorová
6. 4.  Zápis do 1. ročníku (13. 00 - 16.00 hod) J. Nevěčná, A. Vybíralová
9. 4.  3. čtvrtletní pedagogická rada (od 13.30 hod) všichni učitelé
9. 4. (15.30 - 17.00 hod)

Schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí, v 15.00 hod. setkání třídních důvěrníků s vedením školy, v 15.30 hod. společná schůzka TU s rodiči, poté individuální pohovory

všichni učitelé
12. 4. a 16. 4. Přijímací řízení žáků 9. třídy  
13. 4.  První pomoc do škol – ČČK Jihlava – 8. třída (1. – 3. hodina), 2. část J. Nevěčná
19. 4. Čistá Vysočina M. Mareš
26. 4.  První pomoc do škol – ČČK Jihlava – 8. třída (1. – 3. hodina), 3. část J. Nevěčná
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
1. 6. 

Projektový den „Hudebka není nuda“

J. Lojdová
3. 6. - 8. 6.  Poznávací zájezd do Anglie J. Lojdová
4. 6. 

Třídní schůzky - informace o prospěchu a chování za 4. čtvrtletí

15.30 hod společná schůzka TU s rodiči, poté individuální pohovory

všichni učitelé
5. 6.  Školní výlet 5. třída  L. Suchá, A.  Bínová
6. 6.  Školní výlet 1. a 2. třída M. Viktorinová, E. Cábová
6. 6. Ukončen sběr papíru  
8. 6. 

Končí činnost zájmových útvarů

vedoucí ZÚ
8. 6.  Fotografování 1. – 8. třídy J. Nevěčná
12. 6. v 9. 00 hod  Prevence dětských úrazů – Jihlava – 3. třída L. Čechová
12. 6. Školní výlet 7. třídy A. Šindelková
12. 6. v 15.30 hod Setkání s rodiči budoucích prvňáčků vedeníkoly
15. 6. Školní výlet 9. třída Z. Hávová, A. Šindelková
20. 6.  Rozloučení s 9. třídou v Kulturním domě Z. Hávová
22. 6. Slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení všichni učitelé
25. 6. - 29. 6. Ředitelské volno  
     
     
     
     
     

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Sběr PET víček
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

06.11.2017      od 15:30 – 17:00 hod

08.01.2018      od 15:30 – 17:00 hod

09.04.2018      od 15:30 – 17:00 hod

11.06.2018      od 15:30 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

06. 11. 2017      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

22. 01. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

09. 04. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

21. 06. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

06. 4. 2018 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2017/2018

Zahájení školního roku    4. 9. 2017

Podzimní prázdniny        26. 10. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny          23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Ukončení I. pololetí         31. 1. 2018

Pololetní prázdniny         2. 2. 2018

Jarní prázdniny               26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny     29. - 30. 3. 2018

Ukončení školního roku   29. 6. 2018

Hlavní prázdniny             2. 7. - 31. 8. 2018


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05