Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2018/2019

Září

 • Fotografování prvňáčků
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 1. - 2. ročník
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 3. - 4. ročník
 • Archeologie zblízka 6. – 9. ročník
 • Taneční vystoupení pro žáky 1. – 5. třídy
 • Exkurze Střední škola stavební Jihlava – 9. ročník

Říjen

 • Oktoberfest 7. – 9. ročník
 • Úřad práce – 9. ročník
 • Mezinárodní projekt ČR a SR – „Záložka do knihy spojuje školy – Pohádky, báje, pověsti a příběhy neznají hranice“
 • Soutěž AŠSK - Přespolní běh
 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Hudební vystoupení - Folk
 • Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Halloween 
 • Projektový den „Československá republika našima očima“

Listopad

 • Program SZÚ Jihlava – Hrou proti AIDS, Závisláček
 • ZOO Jihlava – 6. a 8. ročník
 • Oblastní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Exkurze na DOD SOŠ a SOU Třešť – 9. ročník
 • Soutěž AŠSK - Florbal
 • Národní testování žáků 9. tříd - SCIO
 • Thanksgiving
 • Školní kolo NJ – 8. a 9. ročník
 • Rozsvícení vánočního stromu

Prosinec

 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda
 • SHŠ Pernštejni 
 • Weihnachten
 • Talentová soutěž ZAV
 • Čtenář na jevišti
 • Den otevřených dveří
 • Christmas – projekt AJ

Leden

 • Školní kolo AJ – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník
 • Informativní schůzka pro rodiče a žáky k volbě povolání
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce

Únor

 • Beseda s dětmi z DDSS Jihlava
 • Matematická soutěž PANGEA
 • Projekt AJ – „VALENTINE´S DAY“
 • Školní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Školní kolo přírodovědné olympiády
 • Recitační soutěž – 2. stupeň
 • Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
 • Zahájení plaveckého kurzu – 3. a 4. ročník

Březen

 • Mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž YPEF 2018 (Young People in European Forests)
 • Školní ples
 • Soutěž PIŠQWORKY pro 5. -7. Ročník (školní kolo)
 • Soutěž AŠSK - Házená
 • Okresní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Třešťské divadelní jaro – 1. stupeň

 • Třešťské divadelní jaro – 2. stupeň (výběr žáků)

 • Kyberkriminalita – 6. ročník

 • Přednáška Prevence – „Právní odpovědnost“ – 9. ročník

 • Přednáška „Bezpečně do školy“ -  2. a 3. třída 

 • Přednáška „Bezpečný internet“  - 4. a 5. třída

Duben

 • Noc s Andersenem
 • Čistá Vysočina
 • Projekt AJ - „EASTER“
 • Velikonoční symboly a zvyky
 • Projekt NJ – „Ostern“
 • Soutěž „Školní virtuos“ – hra na hudební nástroj
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Exkurze ČOV Batelov – 8. třída

Květen

 • Exkurze ČNB Praha – 9. ročník
 • Okresní kolo „Pythagoriáda“ pro 6. – 8. ročník
 • Soutěž AŠSK - Pohár rozhlasu

                         - Vybíjená

                         - McDonald‘ s cup

 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Školní kolo „ Slavíček
 • Exkurze Grafitový důl Český Krumlov 8. a 9. ročník
 • Školní kolo „CLEVER OWL“ - 4. a 5. ročník

 Červen

 • Školní výlety
 • Branná vycházka
 • Exkurze Rejoice – 1. třída
 • Exkurze - Statek u zvířátek – 1. třída
 • Memoriál Jiřího Kouby
 • Rozloučení s žáky 9. ročníku
 • Slavnostní ukončení školního roku

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
4. 9.  1. a 2. hodina  - třídnická, poté dle rozvrhu třídní učitelé
10. 9.  Fotografování 1. třídy L. Čechová
12. 9.  Přednáška „Archeologie zblízka“ (vybíráme 30,- Kč), 3. hodina – 7. třída, 4. hodina - 6. třída A. Nachlingerová
13. 9. 

Přednáška „Archeologie zblízka“ (vybíráme 30,- Kč), 4. hodina – 9. třída, 6. hodina  - 8. třída

A. Nachlingerová
14. 9. 

Setkání zástupců žákovského parlamentu 

Z. Hávová
17. 9.  Zahájení činnosti zájmových útvarů vedoucí ZÚ
17. 9. 

ZOO Jihlava - 3. a 4. třída

Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“

E. Cábová, K. Sochorová
18. 9. 

ZOO Jihlava - 1. a 2. třída

Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“

L. Čechová, M. Viktorinová
18. 9. 

Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. - od 16:30 hod (ve školní  jídelně)

A. Vybíralová
18. 9. 

ZOO Jihlava - 1. a 2. třída

Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“

L. Čechová, M. Viktorinová
19. 9. 

Zahájen sběr starého papíru

A. Bínová
24. 9. 

Exkurze SŠS Jihlava - 9. ročník

M. Mareš
27. 9. 

Taneční vystoupení 1. – 5. třída – od 9.30 hod

(vybíráme 45,- Kč)

Z. Hávová
     
Datum Akce Zodpovídá
Během měsíce Mezinárodní projekt ČR a SR – „Záložka do knihy spojuje školy – Pohádky, báje, pověsti a příběhy neznají hranice“ Třídní učitelé, učitelé VV
1. 10. Výstava ČSZ Třídní učitelé
2. 10. Oktoberfest 7. – 9. ročník A. Nachlingerová
2. 10. Soutěž AŠSK - Přespolní běh

Z. Herzová

M. Mareš

10. 10. Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník

A. Šindelková

Z. Hávová

11. 10. Exkurze Úřad práce - 9. třída K. Sochorová
15. 10. Dopravní hřiště - 4. třída K. Sochorová
16. 10.

Přednáška PČR – „Základy bezpečného chování"

Bezpečně do školy -  1. a 2. třída

Bezpečný internet - 5. třída

Z. Hávová
25. 10. Folkový koncert: vybíráme 40,- Kč, 1. stupeň - 4. hodinu, 2. stupeň - 5 hodinu K. Sochorová
26. 10. Projektový den „Československá republika našima očima“ Všichni učitelé
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny  
31. 10. Halloween 

E. Cábová

J. Lojdová

     
Datum Akce Zodpovídá
2. 11.  Okresní kolo ve florbalu – žáci 4. a 5. třídy M. Mareš
5. - 20. 11. Testování žáků 9. ročníku – SCIO (M, ČJ, AJ,OSP) A. Šindelková, N. Císařová, J. Lojdová, A. Vybíralová
5. 11.
Exkurze 6. a 8. třídy – ZOO Jihlava
A. Bínová, H. Uhlířová
6. 11. Oblastní kolo Pišqworky Jihlava A. Šindelková
7. 11. Exkurze 9. třídy – SPŠ a SOU Pelhřimov M. Mareš
13. 11.

Beseda SZÚ

Závisláček - 5. a 6. třída -  1.a 2. hodina

Hrou proti AIDS- 7. a 8. třída – 3. a 4. hodina

 
Z. Hávová
13. 11.  Okresní kolo ve florbalu – mladší žákyně (6. a 7. třída) Z. Herzová
15. 11. Okresní kolo ve florbalu – mladší žáci (6. a 7. třída) M. Mareš
16. 11.

Exkurze žáků ZŠ Kraje Vysočina s odborným seminářem v zemědělství 5. – 9. třída 

7.30 - 8.00 třídnická hodina
8.00 – 12.30 exkurze
Třídní učitelé
21. 11. Okresní kolo ve florbalu – starší žáci (8. a 9. třída) M. Mareš
29. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo (9. třída) A. Nachlingerová
Datum Akce Zodpovídá
2. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu K. Sochorová
3. 12. Školní kolo olympiády v českém jazyce J. Nevěčná
5. 12. Mikuláš ve škole  Z. Hávová
10. - 14. 12. Školní kolo olympiády v německém jazyce N. Císařová
13. 12. od 15.30 - 18.00 Den otevřených dveří J. Nevěčná
19. 12. Skupina historického šermu „ Pernštejni“ – Staré pověsti české, 1. stupeň v 9.00 hod, 2. stupeň v 10.00 hod J. Nevěčná
17. - 20. 12. Christmas – projekt AJ učitelé AJ
21. 12. Předvánoční den s třídním učitelem, třídnická hodina třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Projekt „Čtení pomáhá"
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

12.11.2018      od 15:30 – 17:00 hod

07.01.2018      od 15:30 – 17:00 hod

08.04.2019      od 15:30 – 17:00 hod

10.06.2019      od 15:30 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

12. 11. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

21. 01. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

08. 04. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

20. 06. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

12. 4. 2019 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2018/2019

Zahájení školního roku    3. 9. 2018

Podzimní prázdniny        29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny          22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Ukončení I. pololetí         31. 1. 2019

Pololetní prázdniny         1. 2. 2019

Jarní prázdniny               4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny     18. - 19. 4. 2019

Ukončení školního roku   29. 6. 2018

Hlavní prázdniny             1. 7. - 30. 8. 2019


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05