Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2022/2023

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku J. Nevěčná
2. 9. Den s třídním učitelem Třídní učitelé
6.9.
16.00
Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov  
8. 9. Fotografování 1. třídy B. Kociánová
od 7. 9. Zahájen sběr papíru A. Bínová
13. 9. Exkurze Úřad práce Jihlava Z. Hávová
20. 9. Dopravní hřiště - 4. třída  K. Sochorová
21. 9.  Zoo Jihlava – Environmentální centrum PodPovrch –
ZOO v krabici – 1. třída
Opičí se opice – 3.B třída

B. Kociánová

M.Viktorinová

22. 9. Zoo Jihlava – Environmentální centrum PodPovrch –
Kde se plazí plazi – 2.třída
Opičí se opice – 3.A třída

L.Čechová

E.Venkrbcová

  Branný závod Jihlava

M. Mareš

L.Suchá

27. 9. Skupina historického šermu Pernštejni
1.-4. třída 9.30- pohádka Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen
5. – 9. třída 11.00  - Leonardo da Vinci
J.Nevěčná
29. 9. 1. – 4. třída Spolupráce MŠ a ZŠ 
5. – 9. třída Den povolání
Třídní učitelé
30. 9. Branná vycházka, třídnická hodina Třídní učitelé

 

 

Datum Akce Zodpovídá
3.10. Zahájena činnost zájmových útvarů organizovaných školou Vedoucí ZÚ
3. 10. – 7.10. Oktoberfest 7. – 9. ročník M. Trávníková
H. Uhlířová
4. 10. Přespolní běh Jihlava L. Suchá
6. 10. Projektový den mimo školu – 8. a 9. třída Z. Hávová
M. Nevěčná
10. 10. Stolní tenis Jihlava M. Mareš
18. 10. Prevence dětských úrazů – 4. třída K. Sochorová
19. 10. Výtvarná soutěž v SUPŠ Helenín D. Novotná
do 25. 10. Mezinárodní projekt ČR a SR – Záložka do knihy spojuje školy – Můj literární příběh čeká na tvé přečtení Třídní učitelé, 
učitelé VV
24. – 25.10. Halloween Učitelé AJ
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny  

 

 

Datum Akce Zodpovídá

1. 11.

Okresní kolo soutěže Pišqworky A. Šindelková
Z. Hávová
4. - 11. 11. Testování žáků 9. ročníku – SCIO (M, ČJ, AJ, OSP)
4.11. Anglický jazyk – 3. a 4. hodina
7.11. Matematika – 3. a 4. hodina
9.11. OSP – 7. a 8. hodina
10.11. Český jazyk – 3. hodina
D. Novotná
M. Nevěčná
Z. Hávová 
A. Vybíralová
J. Nevěčná
7. 11.
13.30
15.30 – 17.30
Pedagogická rada 
Schůzka s rodiči – informace o prospěchu a chování 
za 1. čtvrtletí, poté individuální pohovory
všichni učitelé
8. 11. Florbal mladší žáci M. Mareš
8. 11. Hudební vystoupení Forrest Gump
1. - 4. třída 7.30
5. – 9. třída – 8.30
J. Nevěčná
9. 11. Florbal mladší žákyně L. Suchá
11. 11. Projektový den pro žáky 6. – 9. třídy
Zemědělství v Kraji Vysočina s praktickými ukázkam
J. Nevěčná
14.11. Exkurze SŠ stavební – 9. třída Z. Hávová
15. 11. Okresní kolo Soutěže Armády ČR – 5.třída L. Suchá
16. 11. Akce žákovského parlamentu – „Taškový den“ Z. Hávová
18. 11. Ředitelské volno pro žáky  
23. 11. Florbal starší žáci  M. Mareš
24.11. Preventivní programy Mgr.  A. Křoustek
8.30 – 6.třída – Kyberkriminalita
9.30 – 9. třída – Právní vědomí
Z. Hávová
25. 11. Exkurze 9. třídy Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť Z. Hávová
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu A. Bínová

 

 

Datum Akce Zodpovídá
6. a 13. 12. Virtuální exkurze – 9. třída 
6. 12. - 9.10 hod.
13. 12. - 10.20 hod.
Z. Hávová
8. 12. Beseda se žáky z Dětského domova se školou v Jihlavě – 2. hod. – 7.třída Z. Hávová
13. 12. Preventivní program Policie ČR – Tvoje cesta onlinem – 7. třída – 9.00 Z. Hávová
22. 12. Předvánoční den s třídním učitelem, třídnická hodina Třídní učitelé

 

 

Datum Akce Zodpovídá
4. 1.
9.30
Preventivní program Policie ČR – Moje cesta nanečisto – 9.30 - 8. třída Z. Hávová
10. 1.
14.00 – 17.00
Konzultační den pro rodiče a žáky– individuální pohovory s pedagogy  všichni učitelé
25. 1.
13.30
2. čtvrtletní pedagogická rada všichni učitelé
29.1.-3.2. Lyžařský výcvikový kurz M. Mareš
L. Suchá
31. 1. Předání vysvědčení, třídnická hodina  třídní učitelé
V průběhu měsíce  Školní kolo olympiády v českém jazyce J. Nevěčná
A. Bínová
V průběhu měsíce  Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost A. Vybíralová
Datum Akce Zodpovídá
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Projekt „Čtení pomáhá"
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

7. 11. 2022 - hodnocení prospěchu a chování ve třídách od 15.30 do 17.00 (třídní učitelé)

                   - netřídní učitelé k dispozici ve svých kabinetech

                   - 9. ročník - od 15.30 setkání rodičů se zástupci středních škol

 

17. 4. 2023 - hodnocení prospěchu a chování ve třídách od 15.30 do 17.00 (třídní učitelé)

                   -  netřídní učitelé k dispozici ve svých kabinetech

KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE

10. 1. 2023 - individuální pohovory s pedagogy od 14.00 do 17.00

 6. 6. 2023 - individuální pohovory s pedagogy od 14.00 do 17.00


 

PEDAGOGICKÉ RADY

30. 8. 2022 - projednání výroční zprávy, dodatku školního řádu

7. 11. 2022 - hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

25. 1. 2023 - hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

17. 4. 2023 - hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

26. 6. 2023 - hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy se uskuteční 14. 4. 2023


 

PRÁZDNINY 2021/2022

Zahájení školního roku    1. 9. 2022

Podzimní prázdniny         26. 10. a 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny           23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

Ukončení I. pololetí          31. 1. 2023

Pololetní prázdniny          3. 2. 2023

Jarní prázdniny                20. 2. - 26. 2. 2023

Velikonoční prázdniny     6. 4. 2023

Ukončení školního roku   30. 6. 2023

Hlavní prázdniny              1. 7. - 31. 8. 2023


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05