Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2019/2020

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

 Červen

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
2. 9. Slavnostní zahájení školního roku J. Nevěčná
V průběhu měsíce Přednáška "Archeologie zblízka" - 6. třída A. Nachlingerová
13. 9. Závod dračích lodí - 7. třída A. Bínová
16. 9. Fotografování 1. třídy E. Cábová
17. 9. Úřad práce - 9. ročník (7.30 - 10.00) K. Sochorová
20. 9. Branný závod Jihlava Z. Herzová
30. 9. Dopravní hřiště - 4. třída K. Sochorová
Poslední týden Zahájena činnost zájmových útvarů organizovaných školou Vedoucí ZÚ

 

Datum Akce Zodpovídá
Během měsíce

Mezinárodní projekt ČR a SR - Záložka do knihy spojuje školy - "List za listem - baví mě číst"

Třídní učitelé, učitelé VV
1. 10 - 4. 10 Oktoberfest - 7. a 9. ročník A. Nachlingerová
2. 10. Přespolní běh Jihlava - Okresní kolo

Z. Herzová

M. Mareš

7. 10. Třídnická hodina - 1. vyučovací hodina Třídní učitelé
7. 10.

Máme chytré tělo - vzdělávací pořad

1. - 3. třída 9.30

4. - 9. třída 11.00

J. Nevěčná
10. 10. Minifotbal Jihlava - Okrskové kolo M. Mareš
14. 10. Stolní tenis Jihlava - Okresní kolo mladších žáků a žákyň M. Mareš
14. 10.

Beseda s Policií ČR - Bezpečně do školy a na ulici

1. třída - 8.25

2. třída - 9.30

Z. Hávová
16. 10. Exkurze SŠ stavební Jihlava A. Šindelková
16. 10. Stolní tenis - Okresní kolo starších žáků a žákyň Z. Herzová
17. 10. Beseda se žáky z DDŠ Jihlava - 7. třída, 2. a 3. hodina Z. Hávová
17. 10. Školní kolo soutěže Pišqworky

A. Šindelková

Z. Hávová

24. 10. Exkurze - 9. třída - DOD Třešť A. Šindelková
25. 10. 1. hodina třídnická, poté Branná vycházka  

29. - 30. 10.

Podzimní prázdniny  
31. 10.  Halloween Učitelé AJ

 

Datum Akce Zodpovídá

4. 11. 

13.30

15.00

15.30 - 17.00

 

Pedagogická rada

Schůzka vedení školy 

Společná schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 1. čtvrletí, poté individuální pohovory

Všichni učitelé
4. - 20. 11. Testování žáků 9. ročníku - SCIO (M, ČJ, AJ, OSP)

Z. Hávová

A. Bínová

J. Lojdová

M. Něvečná

A. Vybíralová

5. 11. Exkurze 8. a 9. třídy - Temelín, České Budějovice

A. Šindelková

Z. Hávová

7. 11. Exkurze 9. třídy - SPŠ a SOU Pelhřimov A. Šindelková
8. 11. Oblastní kolo soutěže Pišqworky Z. Hávová
11. 11. Exkurze 7. a 8. třídy - ZOO Jihlava

A. Bínová

H. Uhlířová

20. 11. Čeps cup - Okresní kolo ve flobalu (1. stupeň) M. Mareš
26. 11. Okresní kolo ve florbalu - starší žákyně (8. a 9. třída) M. Mareš
27. 11 Okresní kolo ve florbalu - starší žáci (8. a 9. třída) Z. Herzová
22. 11. Den zvířat Z. Hávová
29. 11. Dějepisná olympiáda - školní kolo A. Nachlingerová

 

 

Datum Akce Zodpovídá
1. 12. Slavnostní rozvícení vánočního stromu K. Sochorová
2. 12.

Labyrintem vztahů - vzdělávací pořad

1. hodina - 1. třída

2. hodina - 2. třída

3. hodina - 3. třída

4. hodina - 4. třída

5. hodina - 5. třída

J. Nevěčná
5. 12. Mikuláš ve škole Z. Hávová

10. 12.

15.00 - 17.30

Vánoční tvořivé dílny

Den otevřených dveří

Z. Herzová
17. 12.

Projektový den ČJ 7. - 9. třída (9.30 - 13.00)

Beseda se spisovatelkou, workshop

A. Bínová
16. - 19. 12. Christmas - projekt AJ učitelé AJ
20. 12. Předvánoční den s třídním učitelem, třídnická hodina třídní učitelé

 

 

Datum Akce Zodpovídá
6. 1. Školní kolo olympiády v českém jazyce A. Bínová
8. 1. První pomoc do škol – 8. třída – 4 hodiny (7.30 – 11.10) J. Nevěčná
14. 1. První pomoc do škol – 8. třída – 3 hodiny (7.30 – 10.25) J. Nevěčná

14.1.

14.00 – 17.00

Konzultační den pro rodiče – individuální pohovory s pedagogy Všichni učitelé
20. 1. Okresní kolo olympiády v českém jazyce A. Bínová

27. 1.

13.30

2. čtvrtletní pedagogická rada Všichni učitelé
30. 1. Předání vysvědčení, třídnická hodina třídní učitelé
31. 1. Pololetní prázdniny  

V průběhu

měsíce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce J. Lojdová
Datum Akce Zodpovídá
3. 2.

Beseda – prevence rizikového chování

1.hodina – 3. a 4. třída – Děti a sociální sítě

2. hodina – 5. třída – Kyberšikana

3. a 4. hodina – 6. třída – Závislosti on – line a jejich rizika

5. a 6. hodina – 7. a 8. třída – Hazard kolem nás

Vybíráme 40,- Kč

Z. Hávová
4. 2. Okresní kolo ve florbalu – mladší žákyně Z. Herzová
5. 2. Okresní kolo ve florbalu – mladší žáci M. Mareš
6., 13., 20., 27. 2.  Plavání 3. a 4. třída

M. Viktorinová

K. Sochorová

8. - 15. 2. Lyžařský výcvikový kurz – Janské Lázně M. Mareš
10. - 14. 2.  „VALENTINE´S DAY“ Učitelé AJ
12. 2. Školní kolo soutěže „Poznej Vysočinu“ H. Uhlířová
20. 2. YPEF (Young People in European Forests) Pelhřimov H. Uhlířová
26. 2. Školní kolo přírodovědné olympiády H. Uhlířová
27. 2. Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce M. Nevěčná
28. 2. Školní ples A. Šindelková

 

 

Datum Akce Zodpovídá
3. 3. Okresní kolo v házené – mladší žákyně M. Mareš
4. 3. Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost A. Vybíralová
5. 3. Okresní kolo v házené – mladší žáci Z. Herzová
5., 19., 26. 3. Plavání 3. a 4. třída

M. Viktorinová

K. Sochorová

9. - 15. 3. Jarní prázdniny  
25. 3. Třešťské divadelní jaro–1. až 5. třída M. Viktorinová
26. 3. Divadelní představení v anglickém jazyce „The Onlines“ v Jihlavě

M. Nevěčná

J. Lojdová

27. 3. Okresní kolo soutěže „Poznej Vysočinu“ H. Uhlířová
27. 3. Noc s Andersenem

A. Bínová

M. Nevěčná

31. 3. Křesťanské Velikonoce – 1. až 5. třída J. Něvěčná
Během měsíce Školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“

Z. Hávová

A. Šindělková

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Projekt „Čtení pomáhá"
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

4. 11. 2019      od 15:30 – 17:00 hod

6. 4. 2020        od 15:30 – 17:00 hod

 

KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE

14. 1. 2020      od 14:00 – 17:00 hod

2. 6. 2020        od 14:00 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

4. 11. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

27. 1. 2020      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

6. 4. 2020        Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

22. 6. 2020      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

17. 4. 2020 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2019/2020

Zahájení školního roku    2. 9. 2019

Podzimní prázdniny         29. 10. a 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny           23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Ukončení I. pololetí          31. 1. 2020

Pololetní prázdniny          31. 1. 2020

Jarní prázdniny                9. 3. - 15. 3. 2020

Velikonoční prázdniny     9. 4. 2020

Ukončení školního roku   30. 6. 2020

Hlavní prázdniny              1. 7. - 31. 8. 2020


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05