Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2019/2020

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

 Červen

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
2. 9. Slavnostní zahájení školního roku J. Nevěčná
V průběhu měsíce Přednáška "Archeologie zblízka" - 6. třída A. Nachlingerová
13. 9. Závod dračích lodí - 7. třída A. Bínová
16. 9. Fotografování 1. třídy E. Cábová
17. 9. Úřad práce - 9. ročník (7.30 - 10.00) K. Sochorová
20. 9. Branný závod Jihlava Z. Herzová
30. 9. Dopravní hřiště - 4. třída K. Sochorová
Poslední týden Zahájena činnost zájmových útvarů organizovaných školou Vedoucí ZÚ

 

Datum Akce Zodpovídá
Během měsíce

Mezinárodní projekt ČR a SR - Záložka do knihy spojuje školy - "List za listem - baví mě číst"

Třídní učitelé, učitelé VV
1. 10 - 4. 10 Oktoberfest - 7. a 9. ročník A. Nachlingerová
2. 10. Přespolní běh Jihlava - Okresní kolo

Z. Herzová

M. Mareš

7. 10. Třídnická hodina - 1. vyučovací hodina Třídní učitelé
7. 10.

Máme chytré tělo - vzdělávací pořad

1. - 3. třída 9.30

4. - 9. třída 11.00

J. Nevěčná
10. 10. Minifotbal Jihlava - Okrskové kolo M. Mareš
14. 10. Stolní tenis Jihlava - Okresní kolo mladších žáků a žákyň M. Mareš
14. 10.

Beseda s Policií ČR - Bezpečně do školy a na ulici

1. třída - 8.25

2. třída - 9.30

Z. Hávová
16. 10. Exkurze SŠ stavební Jihlava A. Šindelková
16. 10. Stolní tenis - Okresní kolo starších žáků a žákyň Z. Herzová
17. 10. Beseda se žáky z DDŠ Jihlava - 7. třída, 2. a 3. hodina Z. Hávová
17. 10. Školní kolo soutěže Pišqworky

A. Šindelková

Z. Hávová

24. 10. Exkurze - 9. třída - DOD Třešť A. Šindelková
25. 10. 1. hodina třídnická, poté Branná vycházka  

29. - 30. 10.

Podzimní prázdniny  
31. 10.  Halloween Učitelé AJ

 

Datum Akce Zodpovídá

4. 11. 

13.30

15.00

15.30 - 17.00

 

Pedagogická rada

Schůzka vedení školy 

Společná schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 1. čtvrletí, poté individuální pohovory

Všichni učitelé
4. - 20. 11. Testování žáků 9. ročníku - SCIO (M, ČJ, AJ, OSP)

Z. Hávová

A. Bínová

J. Lojdová

M. Něvečná

A. Vybíralová

5. 11. Exkurze 8. a 9. třídy - Temelín, České Budějovice

A. Šindelková

Z. Hávová

7. 11. Exkurze 9. třídy - SPŠ a SOU Pelhřimov A. Šindelková
8. 11. Oblastní kolo soutěže Pišqworky Z. Hávová
11. 11. Exkurze 7. a 8. třídy - ZOO Jihlava

A. Bínová

H. Uhlířová

20. 11. Čeps cup - Okresní kolo ve flobalu (1. stupeň) M. Mareš
26. 11. Okresní kolo ve florbalu - starší žákyně (8. a 9. třída) M. Mareš
27. 11 Okresní kolo ve florbalu - starší žáci (8. a 9. třída) Z. Herzová
22. 11. Den zvířat Z. Hávová
29. 11. Dějepisná olympiáda - školní kolo A. Nachlingerová

 

 

Datum Akce Zodpovídá
1. 12. Slavnostní rozvícení vánočního stromu K. Sochorová
2. 12.

Labyrintem vztahů - vzdělávací pořad

1. hodina - 1. třída

2. hodina - 2. třída

3. hodina - 3. třída

4. hodina - 4. třída

5. hodina - 5. třída

J. Nevěčná
5. 12. Mikuláš ve škole Z. Hávová

10. 12.

15.00 - 17.30

Vánoční tvořivé dílny

Den otevřených dveří

Z. Herzová
17. 12.

Projektový den ČJ 7. - 9. třída (9.30 - 13.00)

Beseda se spisovatelkou, workshop

A. Bínová
16. - 19. 12. Christmas - projekt AJ učitelé AJ
20. 12. Předvánoční den s třídním učitelem, třídnická hodina třídní učitelé

 

 

Datum Akce Zodpovídá
6. 1. Školní kolo olympiády v českém jazyce A. Bínová
8. 1. První pomoc do škol – 8. třída – 4 hodiny (7.30 – 11.10) J. Nevěčná
14. 1. První pomoc do škol – 8. třída – 3 hodiny (7.30 – 10.25) J. Nevěčná

14.1.

14.00 – 17.00

Konzultační den pro rodiče – individuální pohovory s pedagogy Všichni učitelé
20. 1. Okresní kolo olympiády v českém jazyce A. Bínová

27. 1.

13.30

2. čtvrtletní pedagogická rada Všichni učitelé
30. 1. Předání vysvědčení, třídnická hodina třídní učitelé
31. 1. Pololetní prázdniny  

V průběhu

měsíce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce J. Lojdová
Datum Akce Zodpovídá
     
Datum Akce Zodpovídá
     
Datum Akce Zodpovídá
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Projekt „Čtení pomáhá"
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

4. 11. 2019      od 15:30 – 17:00 hod

6. 4. 2020        od 15:30 – 17:00 hod

 

KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE

14. 1. 2020      od 14:00 – 17:00 hod

2. 6. 2020        od 14:00 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

4. 11. 2019      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

27. 1. 2020      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

6. 4. 2020        Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

22. 6. 2020      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

17. 4. 2020 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2019/2020

Zahájení školního roku    2. 9. 2019

Podzimní prázdniny         29. 10. a 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny           23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Ukončení I. pololetí          31. 1. 2020

Pololetní prázdniny          31. 1. 2020

Jarní prázdniny                9. 3. - 15. 3. 2020

Velikonoční prázdniny     9. 4. 2020

Ukončení školního roku   30. 6. 2020

Hlavní prázdniny              1. 7. - 31. 8. 2020


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05