Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2023/2024

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
4. 9. Slavnostní zahájení školního roku J. Nevěčná
5. 9. Třídnické hodiny (1. – 3.), poté vyučování dle rozvrhu Třídní učitelé
Od 6.9. Zahájen sběr papíru A. Bínová
12.9.
16.00
Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov A. Vybíralová
J. Nevěčná
13.9.
7.30-10.30
Úřad práce – 9.třída M. Mrťková
11. 9.  Fotografování 1. třídy E. Venkrbcová
M. Viktorinová
27.9. Branná vycházka, třídnická hodina Třídní učitelé
29.9. Ředitelské volno  

 

 

Datum Akce Zodpovídá
od 2.10. Zahájena činnost zájmových útvarů organizovaných školou vedoucí ZÚ
2.–13. 10. Logická olympiáda A. Šindelková
Z. Hávová
2.–19. 10. Školní kolo soutěže Pišqworky A. Šindelková
Z. Hávová
11.10. Zvířecí den A. Bínová
11.10. Minifotbal  M. Mareš
17.10. Hudební pořad Forrest Gump J. Nevěčná
18.10. Prevence dětských úrazů – 4. třída 8.25 – 11.20 P. Valíčková
K. Sochorová
19.10. Výtvarná soutěž SUPŠ Jihlava Helenín  
do 23.10. Mezinárodní projekt ČR a SR – Záložka do knihy spojuje školy – Inspirující svět pohádek, básní a příběhů třídní učitelé,
učitelé VV
25.10. Preventivní program Policie ČR – 1. a 2. třída
„Osobní a virtuální bezpečí“
Z. Hávová
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny  
30.–31.10. Halloween  učitelé AJ
V průběhu měsíce IT Fitness Test – digitální gramotnost 8. a 9. třída M. Mareš

 

 

Datum Akce Zodpovídá

2. – 13.11.

Testování žáků 9. ročníku – SCIO (M, ČJ, AJ, OSP)
2.11. Matematika – 4. a 5. hodina
7.11. Anglický jazyk – 1. a 2. hodina (2.h Z. Hávová v 5.třídě)
8.11. OSP – 7. a 8. hodina
13.11. Český jazyk – 1. hodina

Z. Hávová 
D. Novotná, M. Mrťková

A. Vybíralová, Z. Hávová
A. Bínová

6. 11.
13.30
15.30
16.00 – 17.30
Pedagogická rada 
Setkání vedení školy se zástupci Spolku rodičů
Schůzka s rodiči – informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, poté individuální pohovory
všichni učitelé
7.11. Florbal mladší žáci (6. a 7.třída) L. Suchá
M. Mareš
8.11.     Florbal mladší žákyně (6. a 7.třída)     L. Suchá
M. Mareš
8.11.       Přednáška Policie ČR
7.třída – 7.30
8.třída – 8.25
Z. Hávová
9.11. Okresní kolo soutěže Pišqworky A. Šindelková
Z. Hávová
16.11.  Beseda se žáky Dětského domova se školou – 7. třída Z. Hávová
21.11.  Florbal starší žáci (8. a 9.třída) L. Suchá
M. Mareš
22.11.  Házená mladší žáci (6. a 7. třída) L. Suchá
M. Mareš
23.11.      Házená mladší žákyně (6. a 7. třída)     L. Suchá
M. Mareš
24.11.      Akce žákovského parlamentu – „Den bez tašek“ Z. Hávová
30.11.      Předvánoční setkání – akce školy pro rodiče a veřejnost J. Nevěčná

 

Datum Akce Zodpovídá
1.12. Miniházená  L. Suchá
3.12. Rozsvícení vánočního stromu A. Bínová
K. Sochorová
4.12. Projekt „Inkubátor“ – 5.třída – SUPŠ Jihlava-Helenín  A. Bínová
J. Rojková
5.12. Mikuláš v MŠ a ZŠ Z. Hávová
M. Mrťková
7.12. Házená – chlapci 8. a 9. třída L. Suchá
M. Mareš
7.12. Preventivní program Státního zdravotního ústavu – od 8.30
5. třída – Závisláček – 8.30
8. třída – Hrou proti AIDS – 9.30
9. třída – Sexuální výchova – 10.25
Z. Hávová
8.12. Exkurze 9. třídy Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť 8.30 – 11.30 M. Mrťková
M. Greplová
19.12. Školní kolo soutěže Finanční gramotnost A. Vybíralová
20.-21.12. Vánoční víceboj – žákovský parlament pro spolužáky Z. Hávová
22.12. Předvánoční den s třídním učitelem, třídnická hodina třídní učitelé
Během měsíce Školní kolo dějepisné olympiády A. Nachlingerová
J. Nevěčná
Během měsíce Školní kolo olympiády v českém jazyce J. Nevěčná
A. Bínová

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     
Datum Akce Zodpovídá
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
 

 

 

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

 

Datum Akce Zodpovídá
     

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Projekt „Čtení pomáhá"
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

6.11. 2023 - hodnocení prospěchu a chování ve třídách od 15.30 do 17.00 (třídní učitelé)

                   - netřídní učitelé k dispozici ve svých kabinetech

                   - 9. ročník - od 16.00 hod. setkání rodičů se zástupci středních škol

 

15.4. 2024 - hodnocení prospěchu a chování ve třídách od 15.30 do 17.00 (třídní učitelé)

                   -  netřídní učitelé k dispozici ve svých kabinetech

KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE

9.1. 2024 - individuální pohovory s pedagogy od 14.00 do 17.00

4.6. 2024 - individuální pohovory s pedagogy od 14.00 do 17.00


 

PEDAGOGICKÉ RADY

31.8. 2023 - projednání výroční zprávy, dodatku školního řádu

6.11. 2023 - hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

25.1. 2024 - hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

15.4. 2024 - hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

24.6. 2024 - hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy se uskuteční 5.4. 2024


 

PRÁZDNINY 2023/2024

Zahájení školního roku    4. 9. 2023

Podzimní prázdniny         26. 10. a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny           23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

Ukončení I. pololetí          31. 1. 2024

Pololetní prázdniny          2. 2. 2024

Jarní prázdniny                12. 2. - 18. 2. 2024

Velikonoční prázdniny     28. 3. 2024

Ukončení školního roku   28. 6. 2024

Hlavní prázdniny              1. 7. - 31. 8. 2024


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05