Školní družina

Školní rok 2018/2019

 

Vychovatelky školní družiny

Bc. Zdeňka Jiráková  1. ročník + 3. ročník  

Bc. Jana Tauschová 2. ročník + 4. ročník

Mobilní telefon: 728 489 733

Email: druzina@zsbatelov.cz

 

Provozní doba ŠD:

Ranní ŠD: od 6:30 hod do 7:15 hod

Odpolední ŠD: po skončení vyučování do 16:00 hod (vychovatelky přebírají děti z 1. a 2. třídy od paní učitelky na obědě. Starší děti přichází po vyučování do ŠD samy)

 

Poplatek za ŠD:

Měsíčně 90,-Kč, úhrada ve dvou splátkách. Do konce září 360,- Kč (za období září - prosinec), do konce ledna 540,- Kč (za období leden - červen).

 

Doba vyzvedávání dětí:

- do 13:30 hod

- od 14:30 hod (v době od 13:30 do 14:30 při příznivém počasí chodíme ven do přírody na vycházky nebo na hřiště)

 

Děti si do ŠD přinesou:

  • přezůvky
  • tepláky nebo kalhoty na převlečení
  • ručník
  • náhradní ponožky
  • papírové kapesníčky

 

OZNÁMENÍ

Dle §8 odst. 2 vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění a po projednání se zřizovatelem bude přerušen provoz školní družiny v době školních prázdnin, tj.

  • Pololetní prázdniny    1. 2. 2019
  • Jarní prázdniny           4. – 8. 3. 2019
  • Hlavní prázdniny        1. 7. – 30. 8. 2019