Soutěž s panem Popelou 2023

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy, která vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému chování a jednání má největší efekt u nejmladší generace, která následně osvojené návyky přenáší do domácnosti. Cílem soutěže je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

V rámci regionu jižní Čechy a Vysočina, kterého jsme v této soutěži součástí, soutěžilo v tomto školním roce celkem 45 škol. V kategorii sběru celkového množství papíru se naše škola umístila na 4. místě, v kategorii množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka jsme se umístili na 7. místě. Celkem bylo sebráno 20 700 kg netříděného papíru.

Pořadatelem soutěže je firma FCC EnvironmentCEE.

 

Diplom za 4. místo ve sběru papíru

 

Umístění v rámci školy

 

 • 1. místo  Kryštof Krejčí 1200 kg
   
 • 2. místo  
  Anežka Hradecká 1000 kg
  Anastázie Charvátová 1000 kg
  Antonín Charvát 1000 kg
  Rozálie Charvátová 1000 kg
   
 • 3. místo  Samuel Liškař 502 kg

 

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd

Třída

Jméno a příjmení

Množství v kg

MŠ Berušky

Ellen Mašková

97

MŠ Kytičky

Terezie Charvátová

Štěpán Hradecký

150

MŠ Motýlci

Tereza Greplová

85

MŠ Sluníčka

Zuzana Dvořáková

300

1.

Anežka Hradecká

1000

2.

Kryštof Krejčí

1200

3. A

Lukáš Polák

89

3. B

Adam Štěpek

197

4.

Anastázie Charvátová

1000

5.

Antonín Charvát

1000

6.

Adam Šimek

157

7

Samuel Liškař

550

8.

Klára Havlová

271

9.

Šimon Neuwirt

223

Typ projektu: 
Normální