Zájmové kroužky

Školní rok 2018/2019

Nabídka 

NÁZEV

VEDOUCÍ

DOBA KONÁNÍ

Čeština IX. J. Nevěčná Pátek 6.30 - 7.15
Čtenářský kroužek A. Bínová Středa 13.30 - 15.00 sudý týden
Dovedné ruce A. Nachlingerová Čtvrtek 13.30 - 15.00 sudý týden
Florbal mladší žáci M. Mareš Pondělí 13.30 - 14.15 
Florbal starší žáci M. Mareš Středa 13.30 - 14.15
Hry a aktivity v přírodě (s prvky dobrodružství) Z. Herzová Pátek 13.30 - 14.15
Keramika I. (1. třída) L. Čechová Čtvrtek 13.30 - 15.00 sudý týden
Keramika II. (4. - 6. třída) L. Čechová Čtvrtek 13.30 - 15.00 lichý týden
Keramika III. (2. třída) M. Viktorinová Úterý 11.30 - 13.00 lichý týden
Keramika IV. (3. třída) M. Viktorinová Úterý 13.30 - 15.00 lichý týden
Klub deskových her Z. Hávová Středa 13.30 - 15.00 lichý týden
Kytarový kroužek (I. stupeň) K. Sochorová Čtvrtek 12.15 - 13.00
Kytarový kroužek (II. stupeň) K. Sochorová Čtvrtek 13.30 - 14.15 
Matematika IX. A. Šindelková Čtvrtek 6.30 - 7.15
Pohybové hry (1. a 2. třída) M. Viktorinová Čtvrtek 11.20 - 12.05
Pohybové hry (3. a 4. třída) E. Cábová Čtvrtek 12.15 - 13.00
Ropeskipping Z. Herzová Čtvrtek 13.30 - 14.15
Sborový zpěv J. Lojdová Středa 13.30 - 14.15
Výtvarný kroužek (I.+ II. stupeň) K. Vostalová Pondělí 13.30 - 15.00 sudý týden
Základy vaření A. Šindelková Úterý 14.15 - 15.45 lichý týden
Základy vaření A. Nachlingerová Středa 13.30 - 15.00 lichý týden
     
Gymnastika (zajištěno externě) Nataliya Borysyuk Pondělí, úterý, pátek - 15:00 - 16:00
Rybářský kroužek při MRS o.s. MO Batelov (zajištěno externě) p. Pekárek Pátek 12:30 - 13:30, 13:30 - 14:30