Zájmové kroužky

Školní rok 2019/2020

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020. Zda budou jednotlivé kroužky otevřeny závisí na počtu přihlášených žáků.

Zájmové kroužky zahájí činnost od pondělí 23. 9. 2019.

NÁZEV

VEDOUCÍ

DOBA KONÁNÍ

Angličtina II. stupeň J. Lojdová Středa 13.30 - 14.30
Čeština IX. A. Bínová Čtvrtek 6.25 - 7.25
Dovedné ruce A. Nachlingerová Čtvrtek 13.30 - 15.00 (1 x za 14 dní)
Florbal mladší žáci (5., 6. a 7. třída) M. Mareš Čtvrtek 13.30 - 14.30
Florbal starší žáci (7., 8. a 9.třída) M. Mareš Pondělí 13.30 14.30
Hry a aktivity v přírodě (s prvky dobrodružství) Z. Herzová Pátek 13.30 - 14.15
Keramika I. L. Čechová Čtvrtek 13.30 - 15.00 (1 x za 14 dní)
Keramika II. M. Viktorinová Úterý 13.30 - 15.00 (1 x za 14 dní)
Kytarový kroužek K. Sochorová Čtvrtek 13.30 - 14.15 
Matematika IX. Z. Hávová Úterý 6.25 - 7.25
Mluvíme správně L. Čechová Středa 11.20 - 12.20
Pohybové hry (1. a 2. třída) E. Cábová Úterý 12.15 -13.15
Pohybové hry (3. a 4. třída) M. Viktorinová Středa 12.15 - 13.15
Ropeskipping Z. Herzová Čtvrtek 13.30 - 14.15
Výtvarný kroužek K. Vostalová Pondělí 13.30 - 15.00 (1 x za 14 dní)
Základy vaření I. A. Šindelková Čtvrtek 13.30 - 15.00 (1 x za 14 dní)
Základy vaření II. A. Nachlingerová Středa 13.30 - 15.00 (1 x za 14 dní)
Doučování Matematika I. (šablony II) Z. Hávová Středa 6. 25 - 7.25
Doučování Matematika II. (šablony II) A. Šindelková Úterý 6. 25 - 7.25
Badatelský klub (šablony II) A. Bínová Čtvrtek 13.30 - 15.00
Čternářský klub (od 6. třídy, šablony II) A. Bínová Úterý 13.30 - 15.00
Doučování 1. stupeň (MAP II) L. Čechová Pondělí 11.20 - 12.20
Přírodovědný kroužek (MAP II) M. Nevěčná Středa 13.30 - 14.30
Gymnastika (zajištěno externě) Nataliya Borysyuk Pondělí, úterý 15.00 - 16.00, pátek 15.00 - 17.00
Rybářský kroužek při MRS o.s. MO Batelov (zajištěno externě) p. Pekárek Pátek 12.30 - 13.30 (mladší ž.), 13.30 - 14.30 (starší ž.)