Zápis do 1. třídy

Aktuální informace k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy v Batelově, příspěvkové organizaci, proběhne dne 14. 4. 2023 za účasti dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis se týká dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Kritéria přijetí:

 1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, tj.  na území městyse Batelova včetně místních částí Bezděčín, Lovětín, Nová Ves, Rácov a dále na území obce Švábov.  
 2. Ostatní děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy do naplnění kapacity. 

Bližší informace budou zveřejněny během března. Rovněž bude připraven rezervační systém a dokumenty ke stažení.

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

 

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.