Zápis do 1. třídy

Aktuální informace k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy v Batelově, příspěvkové organizaci, proběhne dne 14. 4. 2023 za účasti dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis se týká dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Kritéria přijetí:

 1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, tj.  na území městyse Batelova včetně místních částí Bezděčín, Lovětín, Nová Ves, Rácov a dále na území obce Švábov.  
 2. Ostatní děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy do naplnění kapacity. 

Při zápisu je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

Pokud žádáte o přijetí, vyplňujete tiskopisy

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (2023) - ODKAZ ke stažení tiskopisu

2) Zápisní list do 1. třídy (2023)  - ODKAZ ke stažení tiskopisu

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo uvedené v žádosti. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění 21. 4. 2023.

 

Pokud žádáte o odklad, vyplňujete tiskopis

Žádost o odklad povinné školní docházky (2023) - ODKAZ ke stažení tiskopisu 

Nutné doložit následující přílohy:

1) Doporučení odborného lékaře

2) Doporučení školského poradenského zařízení

V případě, že nemáte obě uvedené přílohy k dispozici, kontaktujte ředitelku školy ke konzultaci o dalším postupu na tel. 731 445 777, popř. na email: reditel@zsbatelov.cz

 

Žádost o odklad bude vyřizována v kanceláři ředitelky školy. Na odklady se nevztahuje rezervační systém.

 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

 

Desatero pro rodiče zde.

Školní zralost zde.

 

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.