Zápis do 1. třídy

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (lex ukrajina školství) - ODKAZ

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) - URL

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně v základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чеськоукраїнській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

 

Aktuální informace k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy v Batelově, příspěvkové organizaci, proběhne dne 22. 4. 2022 za účasti dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis se týká dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Tento zápis dětí není určený pro cizince s dočasnou ochranou. "Zvláštní zápis" pro děti s vízem s dočasnou ochranou se uskuteční 14. června 2022. Potřebné informace k tomuto přijímacímu řízení budou dostupné na webu školy v průběhu května.

Kritéria přijetí:

 1. Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, tj.  na území městyse Batelova včetně místních částí Bezděčín, Lovětín, Nová Ves, Rácov a dále na území obce Švábov.  
 2. Ostatní děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy do naplnění kapacity. 

Pokud by nastala situace, že ředitelka školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru k přijetí do stanoveného počtu los.

 

Rezervační systém:
Pro zjednodušení organizace zápisu do 1. třídy ZŠ Batelov byl vytvořen rezervační systém, kde si po otevření odkazu můžete zarezervovat schůzku přímo v konkrétní čas. Odkaz pro rezervaci a informace můžete nají po otevření odkazu.

Odkaz na rezervační systém pro zápis do 1. třídy

 

Při zápisu je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • případné odborné či lékařské doporučení

Desatero pro rodiče zde.

Školní zralost zde.

Pokud žádáte o přijetí, vyplňte tyto tiskopisy:

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

2) Zápisní list

Pokud žádáte o odklad, vyplňte tiskopis:

1) Žádost o odklad povinné školní docházky 

2) Dále doložíte

- Doporučení odborného lékaře

- Doporučení školského poradenského zařízení

 

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.