Org. školního roku

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dopoledne

6.00 - 6.30 hod scházení všech dětí ve II. pavilonu dole (Kytičky)

Odpoledne

15.15 - 16.30 hod rozcházení dětí ve II. pavilonu dole (Kytičky)

REŽIM DNE

 • 6.00 - 8.30
  • scházení dětí (zpravidla do 8.00 hod.)
  • ranní hry
  • didakticky cílené skupiny a individuální činnosti
  • jazykové chvilky
  • smyslové hry
  • pohybové a relaxační aktivity
 • 8.30 - 9.00 hygiena, svačina
 • 9.00 - 9.30 didakticky cílené činnosti řízené učitelkou s možností plnění na školní zahradě
 • 9.30 - 11.30 příprava a pobyt venku
 • 11.30 - 12.00 hygiena, oběd
 • 12.00 - 14.00
  • odpočinek dle potřeb dětí
  • náhradní nespací aktivity
  • zájmové činnosti
 • 14.00 - 14.30 hygiena, svačina
 • 14.30 - 16.30
  • odpolední zájmové činnosti dětí
  • hry
  • didakticky cílené činnosti
  • pohybové aktivity venku na školní zahradě

MŠ - PLÁN AKCÍ NA ROK 2020/2021

Aktivity pro děti

 • kulturní pořady (divadla, výstavy, besedy, přednášky a různá představení)
 • skupinové fotografování dětí v polovině a na konec školního roku
 • mikulášská a vánoční nadílka 
 • vystoupení pro rodiče
 • v rámci spolupráce s konkrétními třídami ZŠ návštěvy dětí z MŠ v ZŠ a naopak
 • karneval
 • tvoření s rodiči
 • podílení se na celoroční péči o přírodní zahradu s oslavou významných dní
 • vynášení Morany
 • jarní slavnosti
 • netradiční dny
 • dopoledne s hasiči
 • plavání pro předškoláky
 • výlety
 • oslava MDD
 • rozloučení s předškoláky

Roční plán pro rodiče

 • informativní schůzky
 • logopedická prevence
 • tvořivé dílny
 • vystoupení dětí pro rodiče
 • společné posezení u vánočního stromečku
 • účast učitelek MŠ při zápisu do ZŠ
 • den otevřených dveří
 • zápis dětí do MŠ
 • slavnostní rozloučení s předškoláky
 • pomoc při ochraně a údržbě přírodní zahrady