Org. školního roku

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola je v provozu od 6.00 do 16.30 hod.

 

Děti se scházejí v 1. třídě u Kytiček. V 6.30 hod. se rozcházejí do kmenových tříd.

Rozcházení dětí probíhá v kmenových třídách do 15:30 hod., od 15:30 hod. ve třídě u Kytiček do 16.30 hod.

 

REŽIM DNE

 • 6.00 - 8.00
  • scházení dětí (předškoláci do 7:30 hod.)

  • ranní hry didakticky cílené

  • skupinové a individuální činnosti

  • jazykové chvilky

  • smyslové hry pohybové a relaxační aktivity

 • 8.00 - 8.30
  • didakticky cílené činnosti řízené učitelkou s možností plnění na školní zahradě 

 • 8.30 - 9.00
  • hygiena, svačina

 • 9.00 - 9.30
  • hygiena, svačina

  • skupinové a individuální činnosti

  • jazykové chvilky  

 • 11.30 - 12.00
  • hygiena, oběd

 • 12.00 - 14.00
  • odpočinek dle potřeb dětí 

  • náhradní nespací aktivity

  • zájmové činnosti

  14.00 - 14.30

  • hygiena, svačina

 • 14.30 - 16.30
  • odpolední zájmové činnosti dětí

  • hry didakticky cílené

  • činnosti pohybové 

  • aktivity venku na školní zahradě 

 

MŠ - PLÁN AKCÍ NA ROK 2020/2021

 • Výstava na plotě
 • Uspávání broučků, drakiáda
 • Tvořivé dílny s rodiči
 • Besídky ve třídách
 • Rozsvícení vánočního stromečku
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Posezení u vánočního stromečku
 • Vítání občánků
 • Návštěva DSPS
 • Divadla – Horácké divadlo, Kulturní dům Třešť, Kouzelný výlet – Rádio Vysočina
 • Vánoční focení v MŠ
 • Depistáž předškoláků v MŠ Pedagogicko - psychologická poradna
 • Karneval 
 • Vynášení Morany
 • Čarodějnice
 • Dopravní dopoledne
 • Spolupráce s Hasiči Batelov
 • Návštěva Kina v Dolní Cerekvi
 • Návštěva VKK Batelov
 • IZS s předškoláky
 • Oslava MDD
 • Výlet
 • Focení tříd v MŠ
 • Enviromentální projekt pro celou MŠ – spolupráce projekt Mrkvička

Spolupráce:

 • Spolupráce se ZŠ – návštěvy dětí z MŠ v ZŠ a naopak, čtení dětí ze ZŠ
 • Účast učitelek MŠ při zápisu do ZŠ
 • Den otevřených dveří
 • Zápis dětí do MŠ
 • Tvořivé dílny
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky
 • Podílení se na celoroční péči o přírodní zahradu 
 • Časopis Mš Moudrá sova – 3x ročně
 • Příspěvky do Batelovských listů

Logopedická prevence

 • Dýchání s flétnou