Soutěž s panem Popelou

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy, která vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému chování a jednání má největší efekt u nejmladší generace, která následně osvojené návyky přenáší do domácnosti. Cílem soutěže je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

V rámci regionu jižní Čechy a Vysočina, do kterého spadáme, se v tomto školním roce soutěže účastnilo 53 škol. Naše škole se v hodnocení podle celkového množství sebraného papíru umístila na 4. místě, v hodnocení podle množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka na 8. místě. Celkem bylo sebráno 24 220 kg netříděného papíru.

Pořadatelem soutěže je firma FCC EnvironmentCEE.

 

Soutěž s panem Popelou 2021/2022 konečné výsledky - ODKAZ

 

Diplom za 4. místo ve sběru papíru

 

Umístění v rámci školy       

1. místo Polák Lukáš            1698 kg

2. místo Mertová Soňa         780 kg

3. místo Liškař Samuel         710 kg

 

Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd

třída

jméno a příjmení

množství v kg

MŠ Berušky

Hradecká Anežka

150

MŠ Kytičky

Šandera Šimon

48

MŠ Motýlci

Rosolová Lucie

226

MŠ Sluníčka

Hradecká Anna

300

1.

Charvátová Rozálie

450

2. A

Polák Lukáš

1698

2. B

Soukupová Kristýna

267

3.

Janů Antonín

691

4.

Charvát Antonín

450

5.

Kašík Vladimír

158

6.

Liškař Samuel

710

7

Havlová Klára

464

8.

Neuwirt Šimon

111

9.

Mertová Soňa

780

Typ projektu: 
Normální