Metodik prevence

ZÁKLADNÍ  INFORMACE

Školní metodik prevence: Mgr. Zdeňka Hávová

e-mail: havova@zsbatelov.cz

Telefon: 567 314 250

Konzultační hodiny:

PONDĚLÍ: 9.30 - 11.00 hod, popř. po telef. domluvě

 

Náplň práce školního metodika prevence:

  • metodická, koordinační, informační a poradenská činnost v oblasti primární prevence rizikového chování (záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších typů rizikového chování)
  • koordinace a realizace preventivního programu školy
  • metodická a intervenční pomoc učitelům v oblasti prevence rizikového chování
  • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování
  • poradenská činnost rodičům a zákonným zástupcům žáků v případě výskytu nějaké formy rizikového chování

 

Důležité informace a kontakty:

www.sikana.cz

www.spolecnekbezpeci.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.cms.e-bezpeci.cz

www.drogy-info.cz

www.odrogach.cz

www.anabell.cz/

http://www.linkabezpeci.cz/

www.bkb.cz