Informace k předání vysvědčení

V úterý 30.6. se uskuteční předání vysvědčení všem žákům školy.

Od 7.15 bude otevřena školní budova, do které budou žáci průběžně vstupovat.

Od 7.45 proběhne hlášení ve školním rozhlase, při němž zhodnotíme prospěch a chování za 2. pololetí školního roku.

Poté proběhne třídnická hodina – předání vysvědčení, poučení žáků o bezpečnosti…

Předpokládaný konec 8.30 – 8.45 (1. – 8. třída)

V 9.00 se koná slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy za přítomnosti zástupců městyse.

UPOZORNĚNÍ:

Žáci, kteří do současné doby nenavštěvovali školu a přijdou si pouze pro vysvědčení, si přinesou 30.6. vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (ke stažení na https://www.zsbatelov.cz/?q=node/1632)