Informace pro zákonné zástupce a žáky 2. stupně

Žáci II. stupně se od 8. 6. 2020 mohou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole.

Podmínkou účasti žáka ve výuce je vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je třeba doručit do školy nejpozději do 4. 6. 2020.

Dotazník předběžného průzkumu mohou žáci vyplnit přes Microsoft Teams. 

 

Informace k výuce žáků 2. stupně

 

Čestné prohlášení

 

Ochrana zdraví ZŠ