Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Spolupráce s MŠ

Ve středu 15. 2. 2023 se žáci 3.B sešli se svými kamarády z mateřské školy ze třídy Motýlci v tělocvičně. Připravili pro ně překážkovou dráhu, kterou pomáhali malým kamarádům zvládnout. Společně si užili sportovní hodinu.

 

Odznak všestrannosti

V úterý 14.2. se v Jihlavě na ZŠ Rošického uskutečnilo Okresní kolo Odznaku všestrannosti. Ambasadorem celé akce byla naše olympijská medailistka, mistryně světa v trojskoku a legenda české atletiky Šárka Kašpárková, která osobně přijela podpořit mladé sportovce do Jihlavy.

Velkého úspěchu dosáhly Natálie Mutlová a Anežka Suchá, které ve své kategorii obsadily krásná 3.místa.

LVK 2023 Praděd

V týdnu 29. ledna až 3. února se 11 žáků ze ZŠ Batelov vydalo na lyžařský výcvikový kurz na Praděd v Jeseníkách. Během LVK si žáci osvojovali a opakovali základní lyžařské návyky pro smýkaný a carvingový oblouk. V průběhu týdne dále absolvovali výšlap na nejvyšší vrchol celé Moravy, jímž je hora Praděd. Dále měli možnost vyslechnout si přednášku horské služby a užít si spoustu zábavy během dalších aktivit, které si během celého týdne společně užili.

Valentýnská pošta

Žákovský parlament letos opět připravil pro své spolužáky „Valentýnskou poštu“. V pondělí 13. 2. mohli zájemci využít schránku pro svá přání. Děkujeme tímto žákům 7. třídy za výrobu a výzdobu této schránky. V úterý pak přáníčka doputovala k adresátům. 

Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost

V pondělí 30. 1. 2023 proběhlo okresní kolo celostátní soutěže Finanční gramotnost. Naši školu reprezentoval tým žáků 9. třídy ve složení Jiří Cába, Adéla Formánková a Tereza Stoklasová. Žáci odpovídali na otázky týkající se platebního styku, příjmů a výdajů domácího rozpočtu, úvěru, financování hypoték apod. Z celkového počtu 26 bodů získali 22 bodů a umístili se tak na 2. místě. K dosaženému výsledku blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Plyšákový den

Žáci 1. stupně si ve čtvrtek 2. 2. 2023 přinesli do školy své plyšáky. Během dopoledního vyučování si s nimi o přestávkách hráli a ukazovali svým kamarádům. V hodinách matematiky s nimi počítali, během tělesné výchovy si s nimi zacvičili a v hodinách českého jazyka si je popsali.

Školní kolo olympiády v českém jazyce

V lednu proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Určeno bylo pro žáky 8. a 9. ročníku.

Zadání mělo 2 části. První část jazykovou – 8 otázek, druhou část slohovou. Téma slohové práce znělo „Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“

Informace ze školní jídelny

Vzhledem k dlouhodobému růstu cen potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen obědů od 1. 2. 2023 v každé kategorii ve finanční normě na potraviny. Viz aktuální ceník obědů.
 
Změnu ve stravovacích zvyklostech je možné provést na telefonním čísle 731 652 031.

Preventivní program PČR

Ve středu 4. 1. absolvovali žáci osmého ročníku preventivní program „Tvoje cesta načisto“. Program byl veden formou interaktivní přednášky, založené na promítání skutečného příběhu. Projekce byla proložena otázkami a doplněna odborným výkladem k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Hlavním cílem programu bylo vysvětlit žákům trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u nich právní vědomí. 

Dějepisná olympiáda

Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo 20.12. Tematické zaměření letošního ročníku znělo „Rozdělený svět a Československo v něm 1945–1992“.  Zúčastnili se ho žáci 8. a 9. ročníku, kteří prostudovali doporučené materiály.