Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Výtvarná soutěž

Ve středu 19. 10. proběhla výtvarná soutěž pro žáky 8. a 9. tříd na Střední uměleckoprůmyslové škole v Heleníně. Soutěže se celkově zúčastnilo 176 žáků. Výtvarná technika byla libovolná a žáci si mohli vybrat ze dvou zadaných témat: Stroj času a Říše snů.

Vyvěsme vlajky!

Česká republika si 28. října připomíná 104. výročí své samostatnosti.

Agentura Dobrý den Pelhřimov organizuje akci Český den s českými vlajkami míru. Vyvěšení vlajek nebo jejich vylepení v oknech bude vyjádřením přání, aby v Evropě opět zavládl klid zbraní, utichla řevnivost a byl nastolen mír. Na akci spolupracuje pelhřimovské Muzeum rekordů s Českým rozhlasem, Českou pohádkovou akademií a Klubem českých turistů. Do akce se zapojí i naše škola.

Prevence dětských úrazů

V úterý 18. října se žáci 4. třídy vydali do ZŠ Demlovy v Jihlavě, kde se zúčastnili projektu Kraje Vysočina Prevence dětských úrazů. Cílem programu je snížit množství a závažnost úrazů u dětí a proškolit pedagogy základních škol v poskytování první pomoci.

Okresní kolo ve stolním tenise

V pondělí 10. října se v Jihlavě odehrálo Okresní kolo žáků a zákyň ve stolním tenise. Soutěže se zúčastnili také žáci ZŠ Batelov, kteří ve svých skupinách poměřili síly s žáky ostatních škol. 

Přírodovědný klokan

V druhém říjnovém týdnu proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný Klokan, soutěže se účastnili žáci 8. a 9. třídy. Během jedné vyučovací hodiny žáci odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Na prvním místě se s počtem 61 bodů umístila Denisa Janáková, druhé místo obsadil Jiří Cába s 54 body a na třetím místě se umístil Šimon Neuwirt, který získal 52 bodů.

Pišqworky

Již tradičně probíhá v naší škole na podzim školní kolo soutěže Pišqworky. V pondělí 10. 10. se sešlo 11 zástupců tříd 7. až 9., aby se utkali v této soutěži.

Logická olympiáda

Od 3. do 14. 10. se dobrovolníci z řad žáků 4. až 9. třídy zaregistrovali do soutěže Logická olympiáda. Soutěž probíhala online podle věku v kategoriích A a B. Po vyplnění vstupních údajů měli žáci 30 minut na vyřešení 25 logických příkladů. Při řešení mohli použít papír tužku a kalkulátor.

Přespolní běh

Dne 4. 10. se v Jihlavě konal tradiční závod v přespolním běhu. Žáci ZŠ Batelov se soutěže zúčastnili v kategoriích mladších a starších žáků.

Projektový den mimo školu

Ve čtvrtek 6. 10. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektového dne mimo školu v ekologickém centru Zašovice.

 

Projektový den ve škole - Den povolání

Ve čtvrtek 29. září proběhl v naší škole projektový den s názvem Den povolání, kterého se účastnili žáci 5. až 9. třídy. Žákům bylo představeno osm povolání - hasič, zdravotní sestra, záchranář, průvodčí, truhlář – čalouník, kadeřnice, zahradnice a sociální pracovnice.