Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Vánoční setkání

Dne 30. 11. 2023 proběhla v naší škole akce s názvem Vánoční setkání, která byla určená pro rodiče a veřejnost. Pro návštěvníky byl připraven program, který nabízel například parkourové vystoupení, gymnastické vystoupení Akro-Bat nebo hudební vystoupení žáků naší školy. Ve vybraných třídách byla dále možnost zhlédnout vybrané prezentace a činnosti žáků ZŠ Batelov.

Mikuláš ve škole

V úterý 5. 12. navštívili naši školu Mikuláš, andělé a čerti. Prošli školu, hodným dětem nadělili drobnou sladkost, některým i trochu uhlí. Poděkování patří žákům devátého ročníku, kteří svým spolužákům připravili zajímavý zážitek.

 

Exkurze 5. třídy - Projekt Inkubátor

V pondělí 4. 12. se žáci 5. třídy vydali na exkurzi na Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava – Helenín, kde se účastnili programu zaměřeného na rozvoj digitálních kompetencí v rámci projektu Inkubátor.

Školní liga miniházené

V pátek 1. 12. se v Dolní Cerekvi uskutečnilo 2. kolo jihlavské školní ligy v miniházené, kterého se zúčastnilo celkem 7 týmů v kategorii 4. – 5. tříd.  Naše škola měla v této kategorii také zastoupení a to žáky 4. tříd. Žáci a žákyně sehráli s velkým nasazením 6 zápasů a celkově obsadili výborné 3. místo.

Florbalový turnaj ČEPS Cup - 5. třída

Svou šanci dostali ve florbalovém turnaji také žáci 5. třídy, a to když se v úterý 28. 11. ve sportovní hale SK Jihlava konal další ročník florbalového turnaje pro žáky 1. stupně s názvem ČEPS Cup.

Bobřík informatiky - školní kolo 2023/2024

Během listopadu se konala soutěž Bobřík informatiky, která si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Také žáci ZŠ Batelov měli možnost zapojit se do soutěže během hodin informatiky. Konkrétně se školní kolo týkalo žáků od 4. do 9. třídy a několika z nich se podařilo dosáhnout velmi povedených výsledků. 

Předvánoční setkání v ZŠ Batelov

Srdečně vás zveme na předvánoční setkání na naší škole, které se uskuteční ve čtvrtek 30.11.2023 od 14.30.

Den bez školních batohů

 „No Backpack Day“ neboli Den bez školních batohů proběhl na naší základní škole 24.11.2023. Cílem bylo nejen zpříjemnit si den, ale také si připomenout, že pro některé děti je školní batoh a další učební pomůcky, nebo samotná školní docházka luxus, který si nemohou dovolit.

Ředitelské volno pro žáky základní školy

Informace pro rodiče a žáky

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji na den 27. 11. 2023 ředitelské volno pro žáky základní školy z organizačních a provozních důvodů spojených s jednodenní výstražnou stávkou zaměstnanců školy.

 

Bližší informace jsou uvedeny v dopise, který byl zveřejněn v systému Bakaláři.

 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

Okresní kolo v házené mladších žáků a žákyň

Ve středu 22.11. a ve čtvrtek 23.11. se v Dolní Cerekvi konalo Okresní kolo v házené mladších žáků a den poté také mladších žákyň. Mladší žáci obsadili v těžké konkurenci konečné 5. místo a mladší žákyně vybojovaly výborné 3. místo.