Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Informace k zápisu dětí do MŠ Batelov

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022-2023. Zápis do MŠ se uskuteční 3. května 2022 od 9.00 do 15.00 hodin a 5. května 2022 od 9.00 do 15.00 hodin. 

 

K zápisu se objednávejte přes rezervační systém Calendly – návod a odkaz pro rezervaci času zápisu naleznete zde.

 

Tento zápis dětí není určený pro cizince s dočasnou ochranou. Zápis pro děti s dočasnou ochranou se uskuteční 14. června 2022. Informace k tomuto přijímacímu řízení budou dostupné na webu školy v průběhu května.

Čistá Vysočina

Po delší době, která byla způsobena celosvětovou pandemií, se letos žáci ZŠ Batelov zapojili do akce "Čistá Vysočina", jejímž cílem je úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině v rámci kampaně Den Země.

Informace k zápisu do 1. třídy

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy v Batelově, příspěvkové organizaci, proběhne dne 22. 4. 2022 za účasti dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis se týká dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Tento zápis dětí není určený pro cizince s dočasnou ochranou. "Zvláštní zápis" pro děti s vízem s dočasnou ochranou se uskuteční 14. června 2022. Potřebné informace k tomuto přijímacímu řízení budou dostupné na webu školy v průběhu května.

 

Informace k zápisu do 1.třídy

Dokumenty k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 

Odkaz na rezervační systém pro zápis do 1. třídy

Pozvánka k zápisu 2022

Okresní kolo v házené

V úterý 19. 4. a ve středu 20. 4. se v Dolní Cerekvi konalo nejprve Okresní kolo v házené starších žáků a den poté také starších žákyň. 
 

Barevné dny

Jaro je veselé, hravé a plné barev. Žáci i učitelé naší školy si užili čekání na velikonoční svátky barevnými dny – modrým pondělím, červeným úterým a zelenou středou.

Výsledky matematické soutěže Pangea

V pondělí 11. 4. byly zveřejněny výsledky matematické soutěže Pangea. Školní kolo proběhlo začátkem března.

 

Přírodopisná olympiáda

Ve středu 6. a ve čtvrtek 7. dubna proběhla olympiáda z přírodopisu, které se účastnili žáci osmé a deváté třídy.

Sběr elektroodpadu

Při sběru elektroodpadu na ZŠ Batelov bylo v roce 2021 odevzdáno ke zpětnému odběru a následné recyklaci celkem 23 kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 17 kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů. Všem, kteří se do sběru zapojili, děkujeme za pomoc.

 

Soutěž s panem Popelou 2021/2022

Soutěž s panem Popelou 2021/2022 - Průběžné výsledky k 28. 2. 2022, region jižní Čechy a Vysočina. ZŠ Batelov na průběžném 8. místě s vybranými 65 kg na jednoho žáka.

 

Odkaz na výsledky

Barevné dny

Žákovský parlament vymyslel pro své spolužáky malé zpestření v podobě „Barevných dnů“Pondělí 11. 4. bude modréúterý 12. 4. červené a středa 13. 4. zelená. Těšíme se na oblečení laděné do dané barvy a nejúspěšnější třídy se zase mohou těšit na odměnu!