Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Virtuálně v elektrárně

Žáci devátého ročníku se v úterý 9. prosince vydali na on-line výlet do jaderné elektrárny Temelín. Virtuální prohlídkou je provedli moderátoři z informačního centra. Společně navštívili prostory jaderné elektrárny, zhlédli animaci štěpné reakce, dozvěděli se, jak se vyrábí elektřina z jádra. 

Spolupráce s MŠ

Celý třetí ročník se moc těšil na vánoční spolupráci s mateřskou školou, ke které došlo ve středu 14. prosince. Děti z oddělení Motýlků nás totiž pozvaly na návštěvu. V čase adventním nacvičily vánoční besídku pro své nejbližší. A my měli tu čest, že jsme jejich vystoupení viděli jako první

Preventivní program pro 7. třídu

V úterý 13. prosince se žáci 7. třídy zúčastnili preventivního programu Policie ČR „Tvoje cesta on-linem“.  Žáci se seznámili se stále narůstajícím množstvím sociálních sítí, jejich fungováním a nebezpečím, kterému jsou vystaveni. Byli poučeni o zásadách komunikace v online prostoru.

Vystoupení v domě s pečovatelskou službou

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 žáci 3.B třídy společně se žáky prvního a druhého stupně, kteří se učí na hudební nástroje, navštívili dům s pečovatelskou službu v Batelově. Předvedli obyvatelům své vánoční vystoupení, vánoční básně a koledy.

Beseda - Dětský domov se školou v Jihlavě

Ve čtvrtek 8. 12. proběhla v naší škole beseda se žáky a pracovníky Dětského domova se školou v Jihlavě. Žáci 7. ročníku se nejdříve dozvěděli základní informace o tomto zařízení. Přítomné děti pak vyprávěly o sobě i životě v dětském domově. Beseda byla zakončena dotazy žáků.

Mikuláš ve škole

V pátek 2. 12. navštívili naši školu Mikuláš s anděly a čerty. Prošli školu, hodným dětem nadělili drobnou sladkost, některým i trochu uhlí. Pohádkové bytosti se nám líbily a už teď se těšíme na další rok. 

Exkurze ČOV Batelov

Ve čtvrtek 1.12. absolvovali žáci 8. třídy exkurzi v Čistírně odpadních vod a kanalizací v Batelově v rámci předmětu chemie. ČOV prošla komplexní rekonstrukcí a žáci se dozvěděli mnoho informací o nových technologiích, které se zde používají, a také o tom, jaké chemické procesy probíhají v nádržích, kde je vše založeno na biologickém čistění.

 

Školní turnaj v šachu

V úterý 29. listopadu se na naší škole konal 1. školní turnaj v šachu. Hráči soutěžili ve třech kategoriích.

 

Florbalový turnaj ČEPS Cup - 5. třída

Svou šanci dostali ve florbalovém turnaji také žáci 5. třídy, a to když se v úterý 29. 11. ve sportovní hale SK Jihlava konal další ročník florbalového turnaje pro žáky 1. stupně s názvem ČEPS Cup.

 

Okresní kolo ve florbalu - Starší žáci

Velkého úspěchu se podařilo dosáhnout družstvu starších žáků v okresním kole turnaje ve florbale. To se uskutečnilo ve středu 23. 11. v Jihlavě, kdy jednotlivá družstva byla rozdělena do čtyřech skupin po 5 účastnících. Z každé skupiny pak postupoval první tým do finálové části, ze které vzešel celkový vítěz. Starší žáci ZŠ Batelov se nakonec umístili na celkovém 4. místě z 20 účastníků!