Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Březnový maratonci ze ZŠ Batelov

Během března se mohli žáci zapojit do běžecké výzvy v aplikaci určené pro měření pohybové aktivity. Těm nejaktivnějším se podařilo během měsíce uběhnout více než maratonovou distanci.

Nejlepšími běžci se v březnu staly Simona Polednová (44,6 km), Michala Drtinová (43,3 km) a Soňa Mertová (28,7 km). 

 

Žebříček nejlepších běžců

 

Soutěž Matematický klokan

V březnu se v naší škole uskutečnila soutěž Matematický klokan. Zájemci z jednotlivých tříd (3. – 8.) řešili v daném časovém limitu matematické úlohy různé obtížnosti. Nejúspěšnějšími řešiteli byli:

Kategorie Cvrček (3. třída) Natálie Mutlová, Filip Kočvara, Hynek Šprincl, Daniel Štrunc 

Kategorie Klokánek (4. a 5. třídaAdéla Šlesingerová

Kategorie Benjamín (6. a 7. třída) Adéla Formánková

Kategorie Kadet (8. třída) Soňa Mertová

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme!

Výuka od 12. 4. do 16. 4.

Organizace výuky od 12.4.2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4. začíná rotační výuka žáků 1. stupně.

V týdnu 12. – 16.4. se k prezenční výuce vrací tyto třídy: 1.B, 3. a 5. třída.

V distanční výuce pokračují 1.A, 2. a 4. třída.

Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce s úpravou rozvrhu. 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

15. 3. 2021 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Olympiáda proběhla netradičně v online prostředí. Hodnocena byla především schopnost soutěžících komunikovat v anglickém jazyce. Školu reprezentovala žákyně 7. třídy Tereza Stoklasová a žákyně 9. třídy Julie Stoklasová. Tereza Stoklasová obsadila v kategorii mladších žáků skvělé 1. místo. V kategorii starších žáků se Julie Stoklasová umístila na pěkném 6. místě. Oběma žákyním gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.  

Výuka od 29. 3. - 9. 4.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se ve stejném režimu jako doposud.

Třídy 1. – 9. pokračují v distanční výuce dle upraveného rozvrhu.

Připomínáme, že všichni žáci mají povinnost se vzdělávat distančním způsobem

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

Výuka od 22. 3. - 26.3.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Nadále je zakázána osobní přítomnost všech žáků základní školy.   

Třídy 1. – 9. pokračují v distanční výuce dle upraveného rozvrhu.

Připomínáme, že všichni žáci mají povinnost se vzdělávat distančním způsobem.

 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

Informace k zápisu do 1. ročníků ZŠ

Pozvánka k zápisu 2021​

 

Informace k zápisu včetně potřebných dokumentů

Výsledky okresního kola soutěže Finanční gramotnost

V únoru proběhlo okresní kolo celostátní soutěže Finanční gramotnost. Naši školu reprezentoval tým ve složení Julie StoklasováNela Tauschová a Eliška Kučerová. Soutěž probíhala on-line, a to formou znalostního testu z oblasti financí, hospodaření domácnosti, platebního styku apod. Děvčata se umístila na 1. místě a postupují tak do krajského kola.

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

 

Přijímací řízení 2021 - časový rozvrh

 

Více informací k přijímacímu řízení na SŠ

Výuka od 1. 3. 2021

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Třídy 1.A, 1.B., 2. přecházejí z prezenční výuky na výuku distanční. Bližší informace obdrží žáci od třídních učitelek.

Třídy 3. – 9. pokračují v distanční výuce stejně jako v únoru.