Foto školy
Foto školky
Aktuality ZŠ Batelov
Návštěva Střední školy stavební v Jihlavě

V pondělí 10. 1. se žáci 9. třídy vydali na exkurzi na Střední školu stavební v Jihlavě.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v současné době přichází do škol řada informací MŠMT a MZd v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR.  Škola zajišťuje testování, případné trasování a distanční vzdělávání. Sledujte pravidelně systém Bakaláři, kam budeme vkládat informace, které se týkají  Vašich dětí.

Informace pro rodiče žáků 1. třídy

Vážení rodiče,

7.1.2022 nastoupila 1. třída do karantény. Byla zahájena distanční výuka. Dochází ke změně termínu třídní schůzky. Bližší informace budou třídní učitelkou vkládány do systému Bakaláři.

Informace ke konzultačnímu dni pro rodiče a žáky 2. stupně
Obecné informace a návod pro rezervaci ke konzultaci s třídním učitelem na 2. stupni
 
 
Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

V prosinci proběhlo školní kolo celostátní soutěže Finanční gramotnost. Soutěž probíhala prostřednictvím on-line soutěžního systému, a to ve dvou kategoriích.

 

Informace k testování

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3.ledna 2022. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

1. v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

2. dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

3. nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

 

Pozitivní výsledek testování - informační leták - ODKAZ

Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.

Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu.
Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

PF 2022

Klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2022 přeje ZŠ a MŠ Batelov

Vánoční a novoroční přání ZŠ a MŠ Batelov

 

Vánoční nahrávka žáků ZŠ Batelov

Vánoční nahrávka dětí MŠ Batelov

Vánoční pětiboj

V úterý 21. 12. si žáci prvního stupně vyzkoušeli „Vánoční pětiboj“, který si pro ně připravili zástupci žákovského parlamentu.

Pythagoriáda - okresní kolo

Ve středu 8. prosince se v naší škole konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Preventivní programy Policie ČR

V pondělí 6. prosince se na naší škole uskutečnily besedy s pracovníkem Policie ČR.