Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Školní kolo olympiády v českém jazyce

V lednu proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Určeno bylo pro žáky 8. a 9. ročníku.

Zadání mělo 2 části. První část jazykovou – 8 otázek, druhou část slohovou. Téma slohové práce znělo „Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“

Informace ze školní jídelny

Vzhledem k dlouhodobému růstu cen potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen obědů od 1. 2. 2023 v každé kategorii ve finanční normě na potraviny. Viz aktuální ceník obědů.
 
Změnu ve stravovacích zvyklostech je možné provést na telefonním čísle 731 652 031.

Školní ples

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov a ZŠ Batelov Vás srdečně zvou na školní ples, který se koná v pátek 3. 3. 2023 v KD Batelov. K poslechu a tanci hraje kapela Summer in head.

Preventivní program PČR

Ve středu 4. 1. absolvovali žáci osmého ročníku preventivní program „Tvoje cesta načisto“. Program byl veden formou interaktivní přednášky, založené na promítání skutečného příběhu. Projekce byla proložena otázkami a doplněna odborným výkladem k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Hlavním cílem programu bylo vysvětlit žákům trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u nich právní vědomí. 

Dějepisná olympiáda

Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo 20.12. Tematické zaměření letošního ročníku znělo „Rozdělený svět a Československo v něm 1945–1992“.  Zúčastnili se ho žáci 8. a 9. ročníku, kteří prostudovali doporučené materiály.

PF 2023

Klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2023 přeje ZŠ a MŠ Batelov.

 

Vánoční pětiboj

Ve čtvrtek 22. 12. si zástupci žákovského parlamentu připravili „vánoční pětiboj“ pro žáky prvního stupně. Děti doplňovaly vynechaná slova do koledy, zdobily stromeček, zdolávaly překážkovou dráhu, skládaly slova a odpovídaly na otázky, které se týkaly Vánoc. Všichni si pětiboj užili, snažili se a za svůj výkon dostali zaslouženou odměnu.

 

Výtvarná soutěž Malý ateliér

V úterý 20. 12. proběhlo školní kolo výtvarné soutěže s názvem Malý ateliér. Žáci během listopadu a prosince malovali či kreslili obrázky na téma motýli. Všechny obrázky se podařily, jejich autorům za ně patří pochvala, do dalšího kola jich však mohlo postoupit pouze dvacet. 

Soví rozhledy - Vánoční speciál 2022

Nové číslo časopisu Soví rozhledy - Vánoční speciál 2022

Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

Ve čtvrtek 15. prosince proběhlo školní kolo celostátní soutěže Finanční gramotnost. Soutěž probíhala prostřednictvím on-line systému, kde si žáci 9. třídy mohli ověřit dosavadní znalosti z oblasti financí, platebního styku, hospodaření domácnosti apod.