Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Úřední hodiny během letních prázdnin

1.7. - 12.7.2024      od 8.00 – 10.00 hod.
1.8. - 2.8.2024        od 8.00 – 10.00 hod.
12.8. – 23.8.2024   od 8.00 – 12.00 hod.

Přání ke konci školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme Vám hezké léto plné slunce, krásných zážitků a dobré nálady. 

Těšíme se na Vás v novém školním roce. 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Batelov

Slavnostní zakončení školního roku 2023/2024

V pátek 28.6.2024 jsme na slavnostním shromáždění za přítomnosti paní starostky Mgr. Lenky Charvátové a pana místostarosty Jana Pelikána společně zakončili školní rok 2023/2024. Žáci obdrželi ocenění za účast v soutěžích a olympiádách, sběr papíru, činnost žákovského parlamentu apod. 

Rozloučení s 9.třídou v KD

Ve čtvrtek 27. 6. proběhlo v batelovském kulturním domě rozloučení s 9. třídou. S vycházejícími žáky se setkali zástupci městyse Batelov paní starostka Mgr. Lenka Charvátová paní asistentka Vendula Sedláčková, DiS.  Žákům předali pamětní listy městyse a popřáli jim mnoho úspěchů v jejich dalším životě. Zároveň byli žáci odměněni za své působení ve škole. 

Sportovec školy 2023/2024

Soutěž Sportovec školy probíhala během celého školního roku 2023/2024 a zúčastnili se jí všichni žáci a žákyně 2. stupně ZŠ Batelov.
Jednotlivé disciplíny byly: běh na 60 metrů, skok daleký, hod medicinbalem, hod míčkem, běh na 1000 metrů a trojskok z místa. Dále disciplíny, které žáci a žákyně vykonávali po dobu dvou minut: shyby na šikmé lavici, skok přes švihadlo a leh – sedy.

Spolupráce ZŠ a MŠ

Na čtvrtek 27. 6. 2024 si žáci 4.B připravili pro třídu Kytičky Pohádkový les. Během trasy se děti z MŠ potkaly s vílami, princeznou, loupežníky, čerty, Shrekem, oslíkem a Karkulkou. S pohádkovými postavičkami plnily děti úkoly zaměřené na jemnou a hrubou motoriku. Společně prožitý čas si všichni užili, závěrem je čekala sladká odměna.

Florbalová liga ZŠ Batelov 2024

V průběhu měsíce června proběhl další ročník Florbalové ligy ZŠ Batelov. Třídy 2. stupně se mezi sebou utkaly v zápasech formátu "každý s každým". Po základní části následovalo play-off, ve kterém vítěz základní části hrál proti poslednímu týmu a druhý tým proti třetímu. Semifinálové zápasy rozhodly o dvojicích, které se spolu utkaly o medailová umístění.

 

Soutěž s panem Popelou 2023/2024

Soutěž s panem Popelou je ekologická soutěž pro školy. Cílem soutěže je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Naše škola se v kategorii sběru celkového množství papíru umístila na 5. místě z 39 škol, v kategorii množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka obsadila škola 9. místo. Za školní rok 2023/2024 bylo sebráno celkem 20 980 kg netříděného papíru.

Výsledky voleb do školské rady

Ve dnech 20. až 24. 6. proběhly volby zákonných zástupců nezletilých žáků a volby zástupců pedagogických pracovníků.

Na základě jednotlivých hlasů byli zvoleni:

Zákonní zástupci nezletilých žáků - paní Ing. Marcela Frajová, pan Vladimír Šprincl

Zástupci pedagogických pracovníků - Mgr. Zdeňka Hávová, Mgr. Linda Suchá

Školní atletická olympiáda

Ve čtvrtek 20. června a v pondělí 25. června se uskutečnila Školní atletická olympiáda. Tato akce byla určena pro všechny žáky a žákyně 1. a 2. stupně a zahrnovala několik disciplín, ve kterých mohli všichni sportovci předvést své schopnosti.