Sluníčka

Třídní učitelka: Milena Trávníková

Paní učitelka: Marie Antoňů  Kralová

 

Motto: „ Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím.“

Práce rukou je základem pro chápání věcí a jevů, pro rozvoj myšlení i řeči, je cestou „od uchopení k pochopení“.