Informace ze školní jídelny

Vzhledem k dlouhodobému růstu cen potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen obědů od 1. 2. 2023 v každé kategorii ve finanční normě na potraviny. Viz aktuální ceník obědů.
 
Změnu ve stravovacích zvyklostech je možné provést na telefonním čísle 731 652 031.
 
V. Pádivá, vedoucí ŠJ