Dějepisná olympiáda

Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo 20.12. Tematické zaměření letošního ročníku znělo „Rozdělený svět a Československo v něm 1945–1992“.  Zúčastnili se ho žáci 8. a 9. ročníku, kteří prostudovali doporučené materiály.

Pořadí bylo následující:

1. místo: Filip Drápal, Matyáš Klika

2. místo: Jiří Kratochvíl

3. místo: Jakub Cáha

4. místo: Tadeáš Klaus

5. místo: Jan Chalupský

6. místo: Roman Procházka

7. místo: Tereza Stoklasová

Všichni si zaslouží pochvalu za účast v této náročné soutěži.