Virtuálně v elektrárně

Žáci devátého ročníku se v úterý 9. prosince vydali na on-line výlet do jaderné elektrárny Temelín. Virtuální prohlídkou je provedli moderátoři z informačního centra. Společně navštívili prostory jaderné elektrárny, zhlédli animaci štěpné reakce, dozvěděli se, jak se vyrábí elektřina z jádra. 

Další virtuální návštěva následovala 13. prosince. Žáci opět navštívili elektrárnu, přesněji její rozvodnu. Seznámili se se systémem distribuce elektřiny z elektrárny až do jednotlivých domácností.