Informace ze školní jídelny

V úterý 28. 6. 2022 je poslední možnost odhlášení obědů do konce školního roku (netýká se odhlašování obědů z důvodu nemoci).

 

Ve středu se vrací peníze za odhlášené obědy žákům 9. třídy. Ostatním se peníze převádí na září.

 

Ve čtvrtek 30. června 2022 (vysvědčení)
-    obědy od  9:00 hod.,
-    družina od 11: 00 hod.
Ve čtvrtek není možnost odebrat pro žáky obědy do jídlonosičů.