Činnosti 2.B

Zvířátkový den
V hodinách prvouky si žáci 2.B povídali o doma chovaných zvířatech – domácích mazlíčcích. Některé si poté přinesli do školy, aby se s nimi mohli ostatní spolužáci seznámit.
 

Návštěva ze školky
V úterý 3. 5. 2022 pozvali žáci 2.B své kamarády ze školky ze třídy Motýlci do tělocvičny. Připravili si pro děti překážkovou dráhu a dohlíželi na své mladší kamarády. Cvičení se všem líbilo a moc si společné sportování užili.

 

Výtvarné soutěže
Žáci 2.B zaslali obrázky do dvou výtvarných soutěží – Bezpečný cyklista a Svět očima dětí. V soutěži Bezpečný cyklista malovali obrázky na téma, jak se chová cyklista v silničním provozu. Ve druhé soutěži Svět očima dětí malovali obrázky na téma státní symboly ČR.
 

Odkaz na fotogalerii