Návštěva Střední školy stavební v Jihlavě

V pondělí 10. 1. se žáci 9. třídy vydali na exkurzi na Střední školu stavební v Jihlavě. Nejprve se žáci seznámili s prostředím školní budovy. Pan učitel je provedl nejen po kmenových, ale i odborných učebnách, nakoukli také do tělocvičny, posilovny a knihovny. V další fázi exkurze byli žáci seznámeni s obory, které škola ke studiu nabízí. Na závěr přejeli žáci na odloučené pracoviště do Helenína, kde si prohlédli dílny pro instalatéry, truhláře, zedníky, klempíře či pokrývače.