Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

V prosinci proběhlo školní kolo celostátní soutěže Finanční gramotnost. Soutěž probíhala prostřednictvím on-line soutěžního systému, a to ve dvou kategoriích.

 

V kategorii I. soutěžili žáci 5. třídy, kteří ověřili své znalosti z oblasti finanční gramotnosti prostřednictvím on-line testu. Umístění žáků je následující:

1. místo - A. Pelikánová
2. místo - J. Palovčíková, A. Šimek (shodný počet bodů)
3. místo – A. Grégrová, O. Kouba, M. Pelikánová, J. Pykal, A. Suchá, K. Vachovcová, J. Cabaj (shodný počet bodů)

 

V katelogii II. soutěžili žáci 9. třídy. V on-line testu prokazovali znalosti týkající se financí, platebního styku, hospodaření domácnosti apod. Na 1. místě se stejným počtem bodů se umístila M. Drtinová a R. Šebová, na 2. místě N. Tauschová a na 3. místě N. Kaňkovská.

Do okresního kola postupují 3 žáci z II. kategorie, kteří budou soutěžit jako školní tým pod vedením kapitána, kterého si mezi sebou zvolí.
Děkujeme za účast v soutěži a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.