Preventivní programy Policie ČR

V pondělí 6. prosince se na naší škole uskutečnily besedy s pracovníkem Policie ČR. Žáci první třídy si besedovali na téma vlastního bezpečí – jak se chovat při setkání s cizími lidmi, jak řešit různé krizové situace, jak se bezpečně chovat na ulici. Žáci sedmého ročníku se seznamovali s nástrahami a nebezpečími na internetu.  Dozvěděli se o tom, jak komunikovat s neznámými uživateli, diskutovali o problematice sociálních sítí.