Distanční výuka od 2. listopadu

V návaznosti na nová krizová opatření vlády ze dne 30.10. 2020 se s účinností od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 (včetně) u žáků 1. a 2 stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání.

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se v pondělí 2. listopadu školy neotevřou ani pro žáky 1. stupně základních škol, připomínáme následující:

  • Žáci 1. a 2. stupně budou pokračovat  v distanční výuce kombinovanou formou, tedy online výukou podle aktualizovaných rozvrhů, které žáci najdou v Teamsech, a dále zadáváním samostatné práce a úkolů jednotlivými pedagogy.
  • Připomínáme, že povinnost distančně se vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.

Děkujeme za spolupráci při zvládání této náročné situace.

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy