Výskyt onemocnění COVID-19 v MŠ a ZŠ

Výskyt onemocnění COVID-19 v MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,

na základě informací KHS Jihlava se objevil výskyt onemocnění COVID-19 v mateřské škole u jednoho dítěte a některých zaměstnanců MŠ v I. pavilonu. Z tohoto důvodu jsou všechny děti třídy Berušky a třídy Motýlci umístěny do karantény do 23. 10. 2020 včetně. 

Zároveň došlo výskytu onemocnění ve třídě 1.A v základní škole. Do karantény jsou umístěny všichni žáci třídy 1.A, a to do 23. 10. 2020 včetně.

Karanténa se týká pouze dětí a žáků výše uvedených tříd.

Sledujte proto zdravotní stav svých dětí. V případě příznaků onemocnění neprodleně kontaktujte dětského lékaře.

KHS důrazně upozorňuje na dodržování karantény.

V případě, že potřebujete vystavit tiskopis na ošetřování dítěte, kontaktujte dětského lékaře.

 

V Batelově 15. 10. 2020

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy