Výuka na 2. stupni ZŠ

Informace z usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

• U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).

• U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka

 

Výuka na 2. stupni ZŠ

Týden 12. – 16. 10. 2020

6. a 7. třída: žáci jsou ve škole a učí se podle rozvrhu v plném rozsahu, probíhá prezenční výuka

8. a 9. třída: žáci mají distanční výuku podle upraveného rozvrhu

 

Týden 19. – 23. 10. 2020

6. a 7. třída:  žáci mají distanční výuku podle upraveného rozvrhu

8. a 9. třída: žáci jsou ve škole a učí se podle rozvrhu v plném rozsahu, probíhá prezenční výuka.

 

UPOZORNĚNÍ: 

Distanční výuka je pro žáky povinná, vyučující eviduje docházku. Pro omlouvání platí stejná pravidla jako při prezenční výuce. Žáci mají povinnost se přihlašet do systému Teams při on-line výuce včas, aby nenarušovali průběh hodiny.

 

Kroužky

Od 12. 10. je činnost všech kroužků pozastavena.

 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy