Sportovní liga škol v okrese Jihlava a sport ve škole

Sportovní liga škol v okrese Jihlava

Během celého školního roku pořádala AŠSK mnoho soutěží v několika sportovních disciplínách, kterých se pravidelně zúčastnila i ZŠ Batelov. Pořadí školy v každé disciplíně bylo bodově ohodnoceno a naše škola se umístila na skvělém celkovém 7. místě z 25. zúčastněných škol z okresu Jihlava. Soutěž byla samozřejmě bohužel ovlivněna zavřením škol, přesto se během školního roku podařilo uskutečnit 20 sportovních soutěží z celkového počtu 33. ZŠ Batelov se stihla zúčastnit hned 17 akcí, což je řadí na 5. místo v počtu účastí. K tomuto povedenému konečnému umístění přispěly výsledky starších a mladších žákyň, které se umístily na 3. místě v minikopané a na 4. místě ve florbale.  Starší a mladší žáci v těžké žákovské konkurenci dosáhli také několika povedených výkonů a výsledků. Všem žákům, kteří se zúčastnili sportovních soutěží a přispěli k tomuto výsledku, patří poděkovaní za reprezentaci ZŠ Batelov.

Doufejme, že v následujícím školním roce se sportovní soutěže rozběhnou naplno a bez omezení.

Sportovní liga škol v okrese Jihlava - TABULKA

 

Sportovec školy

Soutěž sportovec školy probíhala v předchozích letech pravidelně během celého školního roku a zúčastnili se jí všichni žáci druhého stupně. Během hodin tělesné výchovy museli žáci splnit deset disciplín, které byly zaměřeny na celkovou sportovní všestrannost. Letos bohužel nedojde k vyhlášení nejlepších sportovců, jelikož se nepodařilo získat sportovní výkony od všech žáků a soutěž by tak nemohla být zcela regulérní. V následujícím školním roce bude soutěž a sportovní kroužky pokračovat stejně, tak jako tomu bylo doposud.

 

Florbalová liga

Také Florbalová liga ZŠ Batelov nemohla být vyhodnocena, jelikož se v předchozích letech konala pravidelně v červnu. V dalším školním roce se žáci mohou těšit znovu na kroužek florbalu, který vyvrcholí ke konci školního roku ligou, kdy mezi sebou hrají zápasy žáci 2. stupně.

 

Turnaj ve stolním tenisu

Další soutěží, která se konala během školního roku byl turnaj ve stolním tenisu. Také tato soutěž se bohužel nestihla uskutečnit, takže nezbývá než počkat na následující školní rok, kdy žáci budou moci opět trénovat během velkých přestávek.