Hodnocení vzdělávání žáků za 2. pololetí

Informace ředitelky školy pro žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Hodnocení žáků za 2. pololetí

 

Vyhláška hodnocení