Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění