Preventivní programy

V pondělí 3. 2. proběhla na naší škole série preventivních programů na téma rizikového chování na internetu. Pro mladší žáky byly určeny hodinové besedy Děti a sociální sítě (3., 4. ročník) a Kyberšikana (5. ročník), které jsou zaměřené na bezpečné chování v online světě (internet, počítač, počítačové hry, tablet, mobilní telefon). Přednáška byla spojena s prezentací formou obrázků a fotografií a byla doplněna o závěrečnou diskusi. Žáci 6. třídy absolvovali dvouhodinovou přednášku Závislosti online a jejich rizika. Tématem byly online závislosti - internet, online hry, sociální sítě, mobilní telefon aj. Tato beseda s prezentací byla doplněná i o praktickou část - práce s dotazníky pro diagnostiku online závislostí. Žáci 7. a 8. třídy měli dvouhodinový program nazvaný Hazard kolem nás. Lektor poutavým způsoben žákům přiblížil, jak přemýšlí mozek gamblera, vysvětlil jim, co je a co není hazard, jak patologické hráčství ovlivňuje mezilidské vztahy, co jsou spouštěče hazardu. Žáci programy absolvovali se zájmem, živě se zapojovali do diskuzí a bylo vidět, že témata jsou pro ně zajímavá a přínosná.