První pomoc do škol – 8. třída

Ve dnech 8. a 14. 1. se žáci 8. třídy zúčastnili kurzu „První pomoc do škol“. Žáci se seznámili s významem a účelem výuky 1. pomoci, nejčastějšími úrazy, vyšetřením poraněného, organizací integrovaného záchranného systému, první pomocí při krvácení, obvazovými materiály, praktickým nácvikem techniky tlakového obvazu, použitím improvizovaných obvazů, první pomocí při zlomeninách, poraněních hlavy a páteře, pomoc při poranění teplem a chladem, intoxikací. Součástí byl i praktický nácvik první pomoci a závěrečný test.

 

Fotogalerie: https://zsbatelov.rajce.idnes.cz/Prvni_pomoc_do_skol_-_8._trida/