Spolupráce ZŠ a MŠ

Ve středu 27. 11. 2019 připravili žáci 4. třídy sportovní disciplíny pro děti z mateřské školky. Třída Berušek přišla na svou pravidelnou hodinu do tělocvičny školy, všechny děti si společně zacvičily rozcvičku a potom si je čtvrťáci rozdělili do skupinek, děti plnily jednotlivé sportovní úkoly a na závěr si ze získaných částí obrázku složily jako puzzle celý obrázek. Před odchodem je čekala ještě sladká odměna, společně strávený čas si všichni příjemně užili.