Záložka do knihy spojuje školy 2019

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlásili k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2019 10. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Výměnu záložek využíváme k navázání spolupráce, kontaktů a k poznávání slovenského jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků na Slovensku. Naší letošní partnerskou školou je Základná škola s materskou školou Novoť – Žilinský kraj.

Bližší informace https://zsnovot.edupage.org/