Informace k zahájení školního roku 2019/2020.

Dne 2. září 2019 se školní budova otevírá v 7.30 hod, žáci 2. - 9. ročníku vyčkají v šatnách na příchod třídního učitele, poté odchází do tříd.
Žáci 1. ročníku přicházejí do školy v doprovodu svých rodičů, v šatně na ně bude rovněž čekat třídní učitelka a společně pak odcházejí do třídy.
Ve třídách žáci obdrží informace o organizaci školního roku.