Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN

Ve středu 19. 6. navštívili žáci 8. ročníku protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN v Jihlavě. Na začátku prohlídky vyplnili anonymní dotazníky, které je provázely celým programem. Pak si prošli vlak, který se skládá ze šesti vagónů, ve kterých jsou promítány jednotlivé díly osobního příběhu, který se zakládá na skutečnosti. Každá scéna byla doplněna interaktivními prvky. Cílem programu je maximálně na žáky zapůsobit, zblízka je seznámit s nebezpečím užívání drog a podpořit je ve zdravém způsobu života.