Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

TÉMATA:

 • Přivítání u Kytiček
 • Po prázdninách ve školce
 • Měsíc září
 • Přichází podzim

 

HLAVNÍ CÍLE:

 • Přivítání dětí u Kytiček
 • Seznámení s prostředím třídy, celé mateřské školy a školní zahrady
 • Seznamování se s hračkami, pomůckami a jejich zacházením
 • Vycházky do okolí, pozorování přírody a jejích změn
 • Poznávání nových kamarádů, seznámení se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců MŠ a jejich profesemi
 • Seznámení dětí s hračkami a pomůckami, s jejich zacházením a uložením na svá místa
 • Dodržování dohodnutých pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování
 • Důsledné dodržování hygienických návyků a sebeobsluhy
 • Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou
 • Seznamování se s ročním obdobím podzim a jeho proměnou v přírodě

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami a různým materiálem
 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu…
 • Poslech čtených pohádek, prohlížení knih
 • Spontánní hry, činnosti zajišťující spokojenost a radost dětí
 • Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dětí s druhými dětmi i dospělými
 • Aktivity podporující sbližování dětí
 • Hry, při nichž se děti učí respektovat druhého
 • Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití
 • Aktivity vhodné na přirozenou adaptaci dětí v MŠ
 • Poznávání okolí MŠ – přírodní zahrada, zámecký park….
 • Sledování změn v přírodě v září, sběr přírodnin, experimentování
 • Výtvarné a pracovní aktivity s různými druhy materiálů
 • Grafomotorická cviky, zpěv písniček, seznámení s novými básněmi
 • Poučení dětí o bezpečnosti ve třídě, na zahradě, při vycházkách

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Seznámení dětí s koutkem pro předškoláky a obsahujícími pomůckami
 • Použití příboru při stolování
 • Zápisy do diagnostik, správný úchop tužky
 • Grafomotorické cviky  
 • Pracovní listy
 • Procvičování základních barev a jejich odstínů
 • Procvičování paměti
 • Vytleskávání slov na slabiky a určování počtu
 • Procvičování přematematických činností

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

 

ČINNOSTI V LISTOPADU

 

ČINNOSTI V PROSINCI

 

ČINNOSTI V LEDNU

 

ČINNOSTI V ÚNORU

 

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

 

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

 

ČINNOSTI V KVĚTNU

 

ČINNOSTI V ČERVNU