Aktuality 2016/2017

Poslední akcí, které se žáci 3. tříd vybraných škol Kraje Vysočina zúčastnili v rámci programu Prevence dětských úrazů, bylo dopoledne v parku M. R. Štefánika. Žáci byli rozděleni do skupin a postupně si prošli všechna připravená stanoviště.

V pátek 16. 6. se žáci 5. – 9. třídy zúčastnili přednášky „Pravda o drogách“, která se konala v rámci celorepublikové kampaně Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2017. Žáci diskutovali s lektorem o nebezpečí vzniku drogové závislosti, o škodlivých účincích drog na lidský organismus. 

V úterý 13. června se páťáci a šesťáci vydali prozkoumat brněnské VIDA Centrum.  Obě třídy si zahrály zajímavou hru Chytřejší než Holmes, během které si prohlédly celý park a vyzkoušely si většinu exponátů a pokusů.

V pondělí 12. 6. 2017 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 4. čtvrtletí školního roku 2016/2017. V 15:30 se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00. V 15:00 se sejdou v učebně dějepisu třídní důvěrníci s vedením školy.

Žáci 3. tříd vybraných základních škol Kraje Vysočina se v rámci Programu prevence dětských úrazů zúčastnili výtvarné soutěže tematicky zaměřené na rizika a prevenci dětských úrazů. Celkem se zúčastnilo 26 škol Kraje Vysočina, které zaslaly 256 prací. Celkem bylo uděleno 15 cen.

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se žáci 3. a 4. třídy společně vydali na výlet. Cílem byl Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Čekala na ně prohlídka zámku se speciálním výkladem podle věkové kategorie dětí na téma – Jak se bavila šlechta, les a lov.

Ve středu 7. 6. 2017 se sešli žáci třetí třídy a děti z motýlkové třídy MŠ na školním hřišti, aby si společně zaběhali a zasoutěžili. Společně hledali domečky dané barvy, běhali slalom a sbírali ocásky. Žáci třetí třídy pomáhali dětem z MŠ zvládat dané úkoly.

Ve středu 7. června se žáci sedmé a osmé třídy vydali na školní výlet do Permonia – zábavního parku s příběhem. Ve smíšených družstvech si  zahráli interaktivní hru Magic Permon, při které překonávali pavoučí past, rourové pole, tajemnou štolu a spoustu dalších překážek.

Smyslem charitativní akce „Běh pro Gambii“, který se konal 1. června v zámeckém parku v Batelově, bylo získání finančních prostředků pro realizaci záměru společnosti Kola pro Afriku, kterým je přiblížit děti v Gambii ke vzdělání.  Při této akci, kterou organizačně zajišťovala školní družina a 9. třída, bylo vybráno a společnosti Kola pro Afriku odesláno 4121,- Kč. S velkým nadšením a radostí přistoupili žáci naší školy k splnění této výzvy. Účastníci akce uběhli během dvou hodin 1705 km a 94 m.

Během měsíce května proběhla v naší škole soutěž z anglického jazyka „Clever owl“. Třídního kola se zúčastnili všichni žáci 4. a 5. ročníku. Žáci, kteří se v každé jazykové skupině umístili na prvních třech místech, postoupili do školního kola.