Aktuality
Divadélko z Hradce Králové

Ve čtvrtek 1. 12. navštívilo naši školu Divadélko z Hradce Králové. Žáci 1. – 4. třídy zhlédli loutkoherecké představení na motivy známých Ezopových bajek: O chytré lišce, O dvou kupcích, O pyšném oslu. Pro žáky 5. – 9. ročníku bylo připraveno představení Don Quijote a ti druzí.

Školní kolo dějepisné olympiády

V úterý 29. 11. se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření 46. ročníku znělo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“, protože 13. května 2017 si budeme připomínat 300 let od narození této významné osobnosti českých dějin.

5. třída třetí v okrese

25. 11. se uskutečnil první ročník Poháru základních škol ve florbale. Soutěž je určena pro žáky 1. stupně a žáci ZŠ Batelov se zúčastnili okresního kola v Jihlavě. Byla jim přidělena skupina na ZŠ Seifertova a jejich soupeři byly: ZŠ Křížová, T. G. Masaryka, Kollárova, Seifertova a Velký Beranov. 

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 26. 11. v 18.00 pořádal městys Batelov slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Na kulturním programu se podíleli také žáci naší školy. Hudební kroužek vystoupil s pásmem písní, koled a básní spojených s dobou adventní a s Vánocemi.

ŽIVOT DĚTEM - PODĚKOVÁNÍ

V měsících září - listopad probíhala v naší škole charitativní sbírka pro obecně prospěšnou společnost Život dětem. Společnost  pomáhá  nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.  

Hravé dopoledne

V pátek 18. 11. se v naší škole konalo „Hravé dopoledne“. Žáci 1. – 4. třídy zahájili tento den koncertem, na němž vystoupili kromě žáků Jana Pelikána, Ondřeje Bezděkovského, Kristiny Šeredové, Soni Mertové, Lucie Janouškové, Michaly Drtinové také hosté -  Natálie Cábová,  Milena Svobodová a Jiří Cába. Poté se žáci zúčastnili turnaje v oblíbené hře PEXESO.

Exkurze do zábavního vědeckého parku VIDA!

Ve středu 16. 11. se vydali žáci 7. a 8. ročníku do zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně. Během dne si mohli vyzkoušet interaktivní exponáty, které jsou rozděleny do oblastí Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.

Okresní kolo ve florbale – Starší žáci

16. 11. se odehrálo okresní kolo ve florbale starších žáků. Žáci naší školy byli nalosováni do skupiny na ZŠ O. Březiny a jejich soupeři byli tyto jihlavské školy: ZŠ Havlíčkova, O. Březiny, Gymnázium Jihlava, T. G. Masaryka.

Okresní kolo ve florbale - Starší žákyně

V úterý 15. 11. se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu starších žákyň v Jihlavě. Tým ZŠ Batelov nastoupil ve složení: Adriana Křížová, Lucie Srňánková, Karin Janková, Adéla Cvachová, Hana Stoklasová, Anežka Danielová, Tereza Doskočilová, Nikola Kubaníková a Simona Houdková.

Florbal mladší žáci

Ve čtvrtek 10. 11. se zúčastnili mladší žáci ZŠ Batelov okresního kola ve florbale. Ve skupině jim byly za soupeře tyto školy: Demlova, Polná, Dušejov a Kamenice. Ze skupiny se jim nepodařilo postoupit, přestože se všemi sehráli vyrovnaná utkání a nezaznamenali bohužel žádné vítězství.

Programy SZÚ Jihlava

„ZÁVISLÁČEK“

Dne 10. listopadu nás navštívily lektorky SZÚ v Jihlavě. Žáci 5. a 6. třídy se ve skupinkách interaktivní formou seznámili s různými druhy závislostí a s riziky, která jsou se závislostmi spojeny.

Testování žáků 9. ročníku

V týdnu 7. – 10. 11. si žáci 9. ročníku vyzkoušeli on – line testování svých znalostí. Škola pro ně zakoupila testy společnosti SCIO z českého jazyka, matematiky, anglického a německého jazyka a testy obecných studijních předpokladů.

Oblastní kolo Pišqworky

V pátek 4. 11. 2016 vyrazilo šestičlenné družstvo složené z žáků 8. a 9. třídy (Ondřej Krajíček, Lucie Parkanová, Hana Stoklasová, Martin Plachý, Tomáš Šimek a Adéla Cvachová) na Gymnázium v Jihlavě, kde se konalo oblastní kolo soutěže PIšQWorky.

Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Ve dnech 3. a 4. 11. 2016 se žáci 4. – 9. třídy zúčastnili výukového programu „Dušičky a Halloween v tradici a kultuře“.  Žáci se dověděli zajímavé informace o svátku Památka zesnulých (Dušičky), připomněli si zvyky, symboly svátku Halloween.

Třídní schůzky

V pondělí 7. 11. 2016 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2016/2017. V 15:30 hod. se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

Exkurze na SOŠ a SOU v Třešti

Ve středu 2. 11. se žáci 9. třídy vydali do Třeště, aby tu navštívili Den otevřených dveří na  Střední odborné škole a Středním odborném učilišti. Paní vychovatelka je provedla po škole, seznámila je s obory, které zde mohou žáci studovat.

Beseda s Mgr. Křoustkem

Ve středu 2. 11. navštívil naši školu Mgr. Křoustek, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí a bývalý policista, který pro naše žáky připravil přednášku „Právní odpovědnost“ (9. třída) a „Kyberkriminalita“(6. třída). Obě besedy byly opět velmi zajímavé.

4. A na návštěvě ve školce

2. 11. 2016 navštívila 4. A s třídní učitelkou Kytičkovou třídu ve školce. V rámci spolupráce děti vytvářely společně výzdobu na vánoční trhy v Batelově. Vánoční motivy jim šly pěkně od ruky, čtvrťáci vystřihovali zvonečky, kapry a stromečky, děti ze školky zdobily barvičkami.

Halloween

31. 10. 2016 si žáci naší školy v hodinách angličtiny připomněli anglosaský lidový svátek zvaný Halloween. Slaví se v anglicky mluvících zemích den před křesťanským svátkem Všech svatých.

Pythagoriáda - okresní kolo

Výsledky okresního kola Pythagoriády: Do okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda jelo naši školu reprezentovat 18. 10. 2016 šest žáků z 6., 7. a 8. třídy. Soutěže se zúčastnilo 197 žáků z 24 základních škol a 2 gymnázií (6. ročník – 70 soutěžících, 7. ročník – 76 soutěžících, 8. ročník – 52 soutěžících).