Aktuality 2016/2017

V pátek 30. 6. jsme slavnostně zakončili školní rok 2016 – 2017. Nejdříve nás paní ředitelka hlášením ve školním rozhlase seznámila s prospěchem a chováním v 2. pololetí. Poté jsme se sešli na chodbě, kde proběhlo slavnostní shromáždění.

Soutěž sportovec školy probíhala během celého školního roku 2016/2017 a zúčastnili se jí všichni žáci druhého stupně ZŠ Batelov. Během hodin tělesné výchovy museli žáci splnit deset disciplín, které byly zaměřeny na celkovou sportovní všestrannost.

Během druhého pololetí se v ZŠ Batelov uskutečnila soutěž s názvem Florbalová liga. Do soutěže se mohli přihlásit všichni žáci od 5. třídy, kteří se pravidelně věnují florbalovému kroužku na škole anebo i ostatní zájemci a to včetně dívek.

V pátek 23. 6. 2017 se vydali žáci deváté třídy na svůj poslední společný třídní výlet. V Telči si prohlédli náměstí a věž. Autobusem se přesunuli do kempu v Řásné. Počasí bylo krásné, odpoledne strávili u vody a v kempu si zahráli volejbal. Večer si společně zazpívali u táboráku.

 

V úterý 27. 6. se v naší škole uskutečnil cvičný požární poplach. Po vyhlášení poplachu se žáci shromáždili na hřišti, kde se od  členů SDH Batelov dozvěděli, jak předcházet požárům.  Poté odešly jednotlivé třídy plnit branné prvky z oblasti protipožární ochrany, ekologické výchovy, dopravní výchovy a zdravotnického výcviku.

Po rozdání vysvědčení v pátek 30.6. žáci odchází domů, popř. do školní družiny. Žáci se mohou vrátit na oběd, který se bude vydávat v době od 11.00 - 11.30 hod. ve školní jídelně nebo si ho  mohou odhlásit, nejpozději do středy 28.6.

V pátek 23. června se u nás ve škole odehrála velká událost. Prvňáci byli v rámci celoročního školního projektu „Čteme si navzájem“ slavnostně pasováni na čtenáře. Šesťáci se nejdříve s prvňáky sešli, aby s nimi procvičili psaní a čtení ze Slabikáře.

Poslední akcí, které se žáci 3. tříd vybraných škol Kraje Vysočina zúčastnili v rámci programu Prevence dětských úrazů, bylo dopoledne v parku M. R. Štefánika. Žáci byli rozděleni do skupin a postupně si prošli všechna připravená stanoviště.

V pátek 16. 6. se žáci 5. – 9. třídy zúčastnili přednášky „Pravda o drogách“, která se konala v rámci celorepublikové kampaně Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2017. Žáci diskutovali s lektorem o nebezpečí vzniku drogové závislosti, o škodlivých účincích drog na lidský organismus. 

V úterý 13. června se páťáci a šesťáci vydali prozkoumat brněnské VIDA Centrum.  Obě třídy si zahrály zajímavou hru Chytřejší než Holmes, během které si prohlédly celý park a vyzkoušely si většinu exponátů a pokusů.