Aktuality
Exkurze Praha - 9. třída

V pátek 20. 5. 2016 se žáci 9. třídy vydali do Prahy, kde nejprve navštívili muzeum čokolády Choco-Story. Dozvěděli se zajímavosti o historii kakaa a čokolády, o kakaovníku a jeho pěstování a cestě kakaa do Evropy.

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou

Ve čtvrtek 19. května se vybraní žáci 6. a 7. třídy zúčastnili atletického víceboje „Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou“. Nominovaní žáci postupně sbírali body pro své družstvo na základě předvedených výkonů. Součet bodů za jednotlivé disciplíny určil pořadí celého družstva.

Projektový den „Karel IV. – Otec vlasti“

Žáci 2. stupně se v pátek 13. 5. zapojili do projektového dne „Karel IV. – Otec vlasti“. V hodinách výtvarné výchovy vznikaly v uplynulých dnech obrázky Karla IV., jeho rodiny  a trojrozměrné makety Karlova mostu, katedrály, Pražského hradu, které jsme si vystavili na chodbě.

Vystoupení v Klubu seniorů

11. 5. navštívili prvňáci Klub seniorů v Batelově. Členy potěšili svými básničkami, hrou na housle i krátkým divadelním vystoupením. Byli odměněni velkým potleskem, a tak doufáme, že se vystoupení u příležitosti Dne matek všem líbilo.

Školní kolo soutěže Clever Owl

Dne 11. 5. 2016 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce pod názvem „Clever owl“. Zúčastnilo se jí 12 žáků ze 4. a 5. třídy, kteří úspěšně postoupili za třídních kol.   

Školní kolo v šimbalu

V pátek 6. května se na naší škole konalo 6. kolo soutěže „Sportovec roku“ v šimbalu. Soutěže se zúčastnila čtyři družstva – Borci, Akinomky, The Best, Buráci. Žáci se utkali systémem každý s každým. Po vyrovnaných zápasech nakonec zvítězilo družstvo Akinomky před Borci.

Matematická soutěž PANGEA- finálové kolo

V pátek 6. 5. se v Praze konalo finálové kolo matematické soutěže Pangea. Soutěžilo zde celkem 350 žáků základních škol a gymnázií z celé ČR v šesti kategoriích (4. – 9. ročník). Naši školu reprezentoval Petr Mašek z 8. ročníku.

Exkurze k hasičům

V pátek 6. 5. 2016 se žáci 1. stupně zúčastnili exkurze na hasičskou stanici v Třešti. HZS Kraje Vysočina pořádal Den otevřených dveří. Děti se seznámily se zázemím hasičů a technikou, kterou hasiči používají při svých výjezdech. Měly možnost si vyzkoušet výbavu hasičů, kterou používají.

Výtvarná soutěž „Třídní erb“

Začátkem května jsme v naší škole ukončili výtvarnou soutěž „Třídní erb“. Žáci od 1. do 9. třídy měli za úkol vytvořit během měsíce dubna erb, který by nejlépe vystihoval jejich třídu.

Hvězdárna a planetárium Brno

V pátek 29. dubna se žáci 4. a 5. třídy vypravili do brněnského planetária. Nejdříve si prohlédli projekci hvězdné oblohy a zhlédli zajímavý film Úžasné planety, který vysvětloval vznik Slunce a jednotlivých planet.

Exkurze Chaloupky

Dne 28. 4. 2016 se žáci 6. a 8. třídy zúčastnili celodenní exkurze v rámci environmentální výchovy ve školském zařízení Chaloupky. Připravený program nesl název Přežití v lese.

Zájezd do Berlína

V pondělí 2. 5. se v době od 11:00 do 13:00 uskuteční v budově školy informační schůzka členů zájezdu do Berlína.

První pomoc do škol

V pondělí 25. 4. navštívili naši školu záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. V rámci projektu „První pomoc do škol“, který je určen žákům 8. ročníku, objasnili žákům, jak funguje systém záchranné služby.

Pěvecká soutěž „Slavíček“

Ve čtvrtek 21. 4. se v hudebně školy konal 3. ročník pěvecké soutěže „Slavíček“. Vystupující žáci si připravili dvě písně podle vlastního výběru. Porota hodnotila znalost písně zpaměti, intonaci a celkový dojem. Žáci byli rozděleni při hodnocení do 2 skupin.

 

Divadelní představení v anglickém jazyce

Dne 18. dubna se žáci 7. – 9. ročníku zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce pod názvem „Peter Black“.

Florbalový turnaj „O Velikonočního beránka“

V sobotu 16. dubna se konal již tradiční turnaj mladých florbalistů „O Velikonočního beránka“ tentokrát v Dolní Cerekvi. Družstva z Polné, Třeště, Telče a Batelova se vzájemně utkala systémem každý s každým. Z duelů nakonec vyšlo nejúspěšněji družstvo Orel Telč před Medojedy z Polné.

Čistá Vysočina

Ve čtvrtek 14. 4. se chlapci z 9. třídy zapojili do tradičního jarního úklidu „Čistá Vysočina“ organizovaného v rámci aktivit Zdravého Kraje Vysočina. V letošním roce uklízeli okolí silnice vedoucí na Švábov.  Účastí v této osvětové akci vedeme žáky k ekologickému chování.

Beseda s Mgr. Křoustkem

V úterý 12. 4. navštívil naši školu Mgr. Křoustek, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí a bývalý policista, který pro naše žáky připravil přednášku „Právní odpovědnost“ (9. třída) a „Kyberkriminalita“ (6. – 8. třída).

Třídní schůzky

V pondělí 18. 4. 2016 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2015/2016. V 15:30 hod. se koná společná schůzka ve třídě, poté následují individuální pohovory do 17:00 hod.

MINIHÁZENÁ – Jarní turnaj

Ve čtvrtek 7. dubna proběhl na naší škole jarní turnaj v rámci kroužku miniházené. Do klání o zlaté medaile se zapojila celkem čtyři družstva.