Aktuality 2016/2017

17. 5. 2017 přijeli do naší školy 3 policisté a v rámci prevence rizikového chování se uskutečnil pro žáky 4. třídy tříhodinový program. Na začátku byly děti seznámeny se základními činnostmi policistů. V další části se již žáci aktivně účastnili programu.

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se uskutečnil v Jihlavě turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd. Do soutěže se přihlásilo celkem 15 škol nejen z celé Jihlavy, ale i z  Batelova, Dušejova, Kamenice, Velkého Beranova a dalších. Žáci byli rozděleni do 3 skupin po pěti týmech. 

Ve středu 10. 5. 2017 proběhla exkurze žáků 8. a 9. třídy do Grafitového dolu v Českém Krumlově. Po příjezdu na parkoviště jsme si koupili vstupenky a za ně každý obdržel ochranný oblek, holínky s onucemi, helmu a svítilnu na helmu. Nasedli jsme do připraveného vláčku s 9 vagonky a po kolejích se vydali do slojí. Asi 1,2 km jsme se vezli tunely jen ve svitu našich „čelovek“. Pak jsme vysedli a dál pokračovali pěšky s průvodcem. Ten nám podával zajímavý výklad o historii těžby, viděli jsme stará nářadí, dozvěděli jsme se, jak práce probíhaly.

Žáci 3. a 4. ročníku se během března – května 2017 zúčastnili povinného plaveckého výcviku v Jihlavě na bazénu E. Rošického. Během výcviku se učili různé plavecké styly a zásady bezpečného pobytu ve vodě. Pro žáky třetích tříd byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Plavecký výcvik očima dětí“.

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 proběhla v hudebně ZŠ pěvecká soutěž „ Slavíček". Soutěžící zpívali dvě písně libovolného výběru bez doprovodu. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, ve kterých žáci podali vynikající výkony

Dne 3. 5. se v Jihlavě uskutečnil 20. ročník fotbalového turnaje základních škol McDonald´s Cup, kterého se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd ZŠ Batelov. Žákům byla přidělena skupina na ZŠ Rošického, kde se zároveň hrály dvě skupiny po 3. účastnících.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.  Do této soutěže se zapojili i žáci naší školy. Nejlépe se umístila Karina Janková z 8. třídy, která ve své kategorii obsadila 2. místo. Blahopřejeme.

V úterý 25. 4. 2017 si naši čtvrťáci připravili pro děti z kytičkové třídy mateřské školky sportovní program v tělocvičně školy. Děti byly rozděleny do skupinek a plnily připravené úkoly na jednotlivých stanovištích.  Celý program byl zaměřen převážně sportovně, ale nechyběly i činnosti zaměřené na zručnost a postřeh. Na závěr byly předány dárky na památku a všichni se těšíme na další spolupráci.

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se sešli žáci hrající na nějaký hudební nástroj v hudebně ZŠ. Proběhla zde soutěž „Školní virtuos“. Každý soutěžící předvedl dvě skladby. Hodnocení bylo velice těžké. Nakonec soutěž dopadla takto:

1. místo – Pavlína Suchá 7. tř. – kytara, Jan Pelikán 3. tř. – klarinet

2. místo – Julie Stoklasová 5. tř. - trubka, Tereza Stoklasová 3. tř. – klavír

3. místo – Ondřej Bezděkovský 2. tř. – housle, Kristina Šeredová 3. tř. – housle

Také letos se žáci ZŠ Batelov zapojili do akce „Čistá Vysočina“, jejímž cílem je úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině v rámci kampaně Den Země. Ve středu 12. 4. se osm chlapců z 8. a 9. třídy vydalo s panem učitelem Marešem směrem ke Švábovu, aby posbírali kolem silnice vše, co do přírody nepatří. Nestačili se divit, jak člověk dokáže ničit životní prostředí. O to více nás těší, že se do ekologických aktivit zapojují i žáci naší školy.