Projektová výuka mimo školu - Zoo Jihlava

Ve čtvrtek 2. 5. navštívili žáci 9. třídy Zoo v Jihlavě. V rámci projektové výuky měli možnost prohlédnout si zvířata chovaná v jihlavské zoo a následně je čekal program s názvem Etologie aneb Chováme se jako zvířata? Lektorka žáky seznámila se základními pojmy, jako je ekologie a etologie a s druhy chování živočichů.

Následně byli žáci rozděleni do skupin, přičemž měla každá skupinka za úkol pozorovat jiný druh zvířat. Do připraveného pracovního listu zaznamenávali jednotlivé pozorované druhy chování a následně se svými závěry seznámili i ostatní spolužáky. V závěru programu se žáci společně s lektorkou zamýšleli nad podobností lidského a zvířecího chování. Vstup do zoo a program byl financován ze Šablon OP JAK.